Tendenser for byggebranchen

af | 30. nov 2017 | Bygge og Anlæg

Med udgangen af 2017 forventes det, at der i 2017 er blevet igangsat byggeprojekter for kr. 80 mia. Det er en fremgang på 10% i forhold til 2016. Projekter med private bygherrer udgør næsten 2/3 dele af alle igangsatte projekter. Det er primært Region Hovedstaden, der holder niveauet oppe, men der er også en markant fremgang for byggeriet i Region Syddanmark og Nordjylland.

I Region Sjælland har der været en lille fremgang på 1%.

De største fremgange fra 2016 til nu indenfor de enkelte hovedgrupper i byggeriet er indenfor ”Sport, fritid, kultur og hotel” ( steget 52 % ), ”Boliger” ( steget med 29% ) og ”Anlæg” ( steget 26% ).

De største tilbagegange fra 2016 til nu indenfor de enkelte hovedgrupper i byggeriet er indenfor ”Offentlige bygninger – politi, militær og beredskabstjenester” ( faldet med 69% ) og ”Energi og renovation” ( faldet med 68% ).

I forhold til entrepriseformer fordeler fremgang og tilbagegang sig således:

Totalentrepriser er steget 22%

Hovedentrepriser er faldet 1%

Storentrepriser er faldet 37%

Fagentrepriser er steget 36%

De 10 største hoved- og totalentreprenører baseret på byggeprojekter er:

Per Aarsleff A/S

A Enggaard A/S, Entreprenør- og byggefirma

Dansk Boligbyg A/S

NCC Danmark A/S

Enemærke & Petersen A/S

Casa A/S

MT Højgaard

HENT A/S

5E Byg A/S

M.J. Eriksson A/S

Kilde: Byggefakta, Realiserede projekter 1.- 3. kvartal 2017 og prognose for resten af 2017.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev