Power-To-X virksomheder på Vordingborg Havn

Power To X bliver en stor del af fremtiden i Vordingborg Kommune

Power-To-X er en helt ny industri i Danmark og her kommer Vordingborg Havn til at spille en central rolle.

Danmark har ambition om at blive et grønt foregangsland og resten af verden ser mod danske virksomheder i deres søgen efter gode grønne løsninger. Det skal også være tilfældet, når det kommer til fremtidens grønne brændstoffer og grønne teknologier. Danske virksomheder står på spring for at etablere et nyt dansk erhvervseventyr, og der er et stort potentiale for, at der i fremtiden står “Made in Denmark” på de grønne brændstoffer, der fyldes på skibe og fly verden over.

Vordingborg kommune har ambition om at blive et stærkt centrum for kommercielle Power-To-X virksomheder, der er frontløbere på teknologi og størrelse indenfor produktion af CO2 neutrale og grønne brændstoffer.

Der er allerede planlagt to store grønne virksomheder på Vordingborg Havn, der skal producere grønne brændstoffer til skibe og fly.

Arcadia eFuels planlægger at etablere verdens første stor skala produktionsanlæg af CO2 neutralt brændstof til fly.

Vordingborg Biofuel planlægger en stor produktion af grøn biometanol til skibsfarten.

Samlet er der udsigt til investeringer på op til 10 milliarder kroner indenfor de kommende 3 år på Vordingborg Havn.

Power-To-X industrien vil udvikle sig markant de kommende år og give vækstmuligheder for såvel eksisterende virksomheder, som helt nye typer af virksomheder.

Placeringen af disse virksomheder på Vordingborg Havn er ideel, da der er god plads, god adgang til strøm fra vedvarende kilder som sol og vind.

Samtidigt kan de færdige produkter udskibes direkte fra havnen.

Daniel Irvold

“Vi må og skal forholde os til udviklingen og den grønne omstilling, og Vordingborg Havn har nu i flere år arbejdet med tiltag, der skal understøtte de politisk vedtagne målsætninger. Når to virksomheder ønsker at investere i omegnen af 10 milliarder kroner i vores kommune, og endda bliver banebrydende inden for deres felt, skal vi naturligvis bakke op og hilse dem velkomne​.”

Daniel Irvold
Bestyrelsesformand, Vordingborg Havn

Bolette Christensen Business Vordingborg

“Havnen betyder alt for vores arbejde med at tiltrække nye virksomheder og få skabt nye arbejdspladser i Vordingborg kommune. Senest har vi med tiltrækningen af Arcadia eFuels kunnet konstatere hvor afgørende havnens placering, størrelse og ikke mindst grønne ambitioner er for at kunne tiltrække nye og især store virksomheder.”

Bolette Christensen
Forhenværende direktør, Business Vordinborg