Grøn omstilling skaber vækst

Vordingborg Kommune tager grøn omstilling meget seriøst

Grønne arbejdspladser

​Der er en regulær jobfest i vente i de kommende år, når den grønne omstilling af hele samfundet for alvor kommer i gang. Det viser en prognose, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet. Der skal bruges 400.000 årsværk frem mod 2030, hvis vi skal i mål med 70 % reduktionen af CO2 udledningen.

Der bliver voldsom efterspørgsel på både faglært og ufaglært arbejdskraft de kommende år, og det sker på et tidspunkt hvor der i forvejen er mangel på faglærte elektrikere og smede. Men det er ikke en midlertidig jobfest, der er sat i gang. Når vindmøllerne er sat op og varmepumperne installeret, så skal de serviceres.

Især bliver der brug for masser af arbejdskraft i de kommende år til at bygge havvindmølleparkerne, servicere dem efterfølgende – og til hele den grønne omstilling i øvrigt.

Havvind er en vækstmaskine for arbejdspladser – både når de bliver anlagt og bagefter når de er i drift og løbende skal serviceres. Det skaber masser af arbejdspladser lokalt, og derfor vil en udbygning af havmølleparkerne i Østersøen på Kriegers Flak Nord og Syd sætte yderligere fart på væksten i Klintholm Havn.

Regeringens aftale med støttepartierne om en grøn delaftale i Finansloven for 2022 betyder at der skal etableres yderligere to havvindmølleparker inden 2030 samt at der er mulighed for at etablere en tredje havmøllepark.

Kristine Grunnet taler om Kriegers Flak nord og syd

“Vi kigger ind i en fremtid hvor vi med elektrificering og med den grønne infrastruktur så kommer der rigtig mange arbejdspladser. Vi kigger også ind i arbejdspladser, hvor der bliver behov for at få opkvalificeret arbejdsstyrken.

Der vil være ekstremt stort behov for faglærte og ufaglærte og det er især elektrikere og smede.

Østersøen spiller en central rolle i at levere strøm til Sjælland, Sverige og til de Baltiske lande i fremtiden.”

Kristine Grunnet
Branchechef, Vedvarende Energi
Green Power Denmark