Vordingborg havn er en moderne erhvervshavn i udvikling

Vordingborg havn er en moderne erhvervshavn i udvikling

Gennemgribende udvikling

Vordingborg Havn vokser og skaber plads til endnu flere virksomheder – både direkte på havnen, men også til Vordingborg Kommune generelt. Vordingborg Havn tilbyder virksomheder en central placering tæt på København, motorvejsnettet og markeder syd for Danmark.

Vordingborg Havn er i gang med en gennemgribende udvikling, der har skabt en moderne erhvervshavn med en god infrastruktur.

I 2021 anløb 489 fragtskibe havnen på Masnedø for enten af losse eller laste gods. Det er mere end 100 ekstra skibsanløb på den sydsjællandske havn, der i den grad har fået vokseværk. Godsomsætningen rundende 1 million tons.

I 2014 var godsomsætningen ca. 270.000 tons og på kun 6 år er det lykkedes for den ambitiøse og vækstorienterede havn at firedoble godsomsætningen og mere end tredoble antallet af skibsanløb til havnen.

“Vi skaber nye arbejdspladser både på havnen og især i de afledte erhverv udenfor havnen nyder godt af vores vækst.

Havnen er en vækstmotor og krumtap for vores område og det er ikke bare til næste år men i de næste hundrede år.

Siden 2014 er vores havneareal firedoblet og når vi er færdige med den nye udvidelse, er havnen 8 gange så stor siden vi begyndte i 2014″

Jan-Jaap Cramer
Direktør, Vordingborg Havn

Havneudvidelsen og de 4 etaper

Vordingborg Havn er en af de største erhvervshavne i regionen og har øget både lokale virksomheders mulighed for at importere og eksportere samt tiltrækning af udenlandske virksomheder, leverandører og samarbejdspartnere betydeligt.

Havneudvidelsen har haft særlig fokus på genanvendelse og bæredygtighed, og i den forbindelse har Vordingborg Havn sammen med Business Vordingborg været med i EU Interreg-projektet DUAL Ports.

 

  • Projektet forløb i 4 etaper og indebar bl.a. uddybning af sejlrenden til 10,4 meter og en bredde på 70 meter. Derudover er havnearealet udvidet fra 45.000 m2 til 170.000 m2. De samlede antal kajmeter er øget fra 275 meter til omkring 1,2 kilometer.
  • Inden for den nye dækmole er der etableret et stort svajebassin på 10, 4 meters dybde. Vanddybden langs den nye kaj er ligeledes 10,4 meter. Det betyder, at skibe på op til 200 meter vil kunne anløbe havnen.
  • Uddybningsarbejdet i sejlrenden og i havnen er blev afsluttet i marts 2019.
  • Det seneste skud på stammen er etape 4, som omhandler en yderligere udvidelse på 22 hektar mod syd med det formål at gøre plads til grønne virksomheder.

Vordingborg Havn er centrum for grønne virksomheder

Med Arcadia eFuels ankomst til Vordingborg havn er ambitionen om at skabe en grøn energi-ø kommet tættere på. Der er nu planlagt to store virksomheder på Vordingborg Havn, der skal producere grønne CO2 neutrale brændstoffer til skibe og fly.

Vordingborg Biofuel meldte sig på banen i 2021 med produktion af grøn metanol til skibsfarten og nu kommer Arcadia eFuels med produktion af CO2 neutralt brændstof til fly.

Det er investeringer i milliardklassen og samlet er der udsigt til investeringer på op til 10 milliarder kroner indenfor de kommende 3 år på Vordingborg Havn.

Begge virksomheder bliver placeret på sydsiden af havnen, hvor den store udvidelse er i fuld gang. Så snart de første havnearealer er færdig i begyndelsen af 2023 år kan byggeriet af Vordingborg Biofuel og efterfølgende Arcadia eFuels begynde.