EU-projekter

North Sea Connect

Med anlæggelse af Femern Bælt-tunnelen øges eksportmuligheder og samarbejdsmuligheder på det tyske marked. Vordingborg Kommune bliver et centralt knudepunkt for erhverv mellem Skandinavien og resten af Europa.

Verden kommer tættere på, og det er det rette tidspunkt for lokale virksomheder at undersøge deres muligheder for eksport.

DUAL Ports

EU Interreg-projektet samler 16 havne og institutter fra Nordsøregionen til et formål: at finde bæredygtige løsninger til grøn havnedrift. Der er i alt 16 forskellige pilotprojekter lige fra håndtering af sedimenter til hydrogenproduktion og bølgeenergi.

Vordingborg Havn er en af partnerne i DUAL Ports projektet, og Business Vordingborg er kommunikationsansvarlig.

Internationalisering

Med anlæggelse af Femern Bælt-tunnelen øges eksportmuligheder og samarbejdsmuligheder på det tyske marked. Vordingborg Kommune bliver et centralt knudepunkt for erhverv mellem Skandinavien og resten af Europa. Verden kommer tættere på, og det er det rette tidspunkt for lokale virksomheder at undersøge deres muligheder for eksport.

Internationalisering kan være med til at skabe flere arbejdspladser, skabe vækst og øge lokale virksomheders konkurrenceevne.

Right Skills for the Right Future

Som projektpartner i Interreg North Sea Region-projektet er Business Vordingborg med til at kortlægge og lukke hullet mellem nuværende og fremtidige kompetencebehov i den blå energisektor i landene omkring Nordsøen.

Med Kriegers Flak havvindmøllepark og udvikling af Klintholm Havn som servicehavn er det nu endnu mere vigtigt at lokale virksomheder får de nødvendige uddannelser og kompetencer til at byde på nye opgaver, som skaber vækstmuligheder.

Dual Poerts Logo
North Sea Connect Logo
Right Skills Logo

Kontakt Business Vordingborg

Vi er klar med professionel erhvervsvejledning til nuværende og kommende virksomheder i Vordingborg Kommune.

T: +45 55 34 03 93
E: info@businessvordingborg.dk