Det gode håndværk er det vigtigste

af | 8. nov 2016 | Bygge og Anlæg, Vækst

Tømrermester Per Rasmussens eftf. v/Jacob Raalund står over for et af de bedste år nogensinde. Deltagelse på forårets RaketVækst-forløb har givet virksomheden yderligere et skub i den rigtige retning.

I disse dage er det præcist 9 år siden, Jacob Raalund overtog Per Rasmussens tømrervirksomhed i Vordingborg. Det var et halvt år, før krisen satte ind, og  den kom selvfølgelig til at præge virksomheden. Men nu går det godt igen – faktisk mere end godt.

”2016 bliver det bedste år nogensinde både med indtjening og omsætning”, siger Jacob. Han forklarer, at virksomheden er kommet gennem krisen ved at tilpasse sig situationen og fokusere på opgaver, hvor muligheden for selv at være styrende med arbejdstilrettelæggelse og pris har været større.

”Særligt i krisens sidste år kunne vi mærke det, men nu er det vendt igen. Når man tager til København, er priserne blevet højere.”

Fra spjældarbejde til entrepriser i millionklassen

Jacob Raalund overtog virksomheden efter Per Rasmussen i 2007. Dengang startede han med syv mand. I dag er de i alt 22, som kan tage sig af alt inden for almindeligt tømrer- og snedkerarbejde.

Opgaverne varierer meget, der er både såkaldt spjældarbejde – håndværkerjargon for mindre opgaver som fx reparationer – og større entrepriser til 6-8 millioner kr.

Så det går godt for Tømrermester Per Rasmussen eftf., men hvad skal der egentlig til for at komme så vidt?

”Det vigtigste er hårdt arbejde og at være bevidst om at gøre det så godt som muligt. Når man har løst en sag, skal man vide, at kunden har fået det, han ønskede. Og fagligt korrekte løsninger – man skal værne om sit håndværk. Det tæller mere end noget andet.”

Arbejde i København med udgangspunkt i Vordingborg

Selv om Tømrermester Per Rasmussens eftf. v/Jacob Raalund varetager opgaver i lokalområdet, er det primært uden for kommunens grænser, at man kan finde medarbejderne, særligt i København.

Opgaverne i København kommer via de kontakter, som Jacob Raalund har, for han har nemlig et ret godt kendskab til hovedstaden:

”Jeg har altid boet i lokalområdet, men jeg har arbejdet otte år i København, inden jeg vendte tilbage og overtog firmaet”, fortæller Jacob.

”Efter de otte år ville jeg gerne noget andet, og da Per spurgte, om jeg ville overtage, sagde jeg ja. Så sparede jeg også kørslen til København. Jeg syntes, jeg kunne bruge tiden bedre end på motorvejen”, siger Jacob, der dog godt kan se det pudsige i, at det nu i stedet for ham selv er hans medarbejdere, der tilbringer en del tid på transport.

Planlægning og klare målsætninger

Da Jacob Raalund valgte at deltage i RaketVækst-forløbet i foråret 2016, var det med en klar målsætning om, hvad han gerne ville have ud af det:

”Min indgang til det var, at jeg ikke ønskede at vækste i antal medarbejdere og i omsætningen, men på bundlinjen. Det har RaketVækst givet mig hjælp til. Man går rundt med nogle tanker, og ved at isolere sig i de dage, forløbet varer, sammen med nogen kompetente vejledere, får man lavet en plan, som man kan handle ud fra.”

Jacob fortæller videre, at det også er en stor fordel, at der senere bliver fulgt op på, om man efterfølgende har arbejdet med de mål, man har sat sig. Bl.a. har RaketVækst-forløbet resulteret i, at der fra det nye regnskabsår bliver implementeret et helt nyt økonomisystem, der skal effektivere arbejdsgangen i administrationen.

Udfordring af typisk håndværkertænkning

Det er ikke det eneste, som deltagelsen i RaketVækst har medført. Jacob Raalund er også blevet udfordret på, hvordan man som håndværker normalt ser på det at have medarbejdere:

”Det er typisk håndværkertankegang ikke at turde ansætte en person på kontoret, der ikke tjener penge her og nu, som medarbejderne ude i marken. Men efter at jeg har været med på RaketVækst, er jeg blevet endnu mere bevidst om, hvor vigtigt det er at have en god administration. Derfor påtænker jeg at ansætte en byggeleder til kontoret”, fortæller Jacob og uddyber bevæggrunden for det:

”Vi er dygtige håndværkere, men vi skal også være foran på kontoret. De administrative byrder vokser også i vores sektor, og der skal være nogen, der kan servicere både kunder og medarbejdere. Set i det lys tror vi på, at vi godt kan tjene den ekstra årsløn ind,” siger han og afslutter med, at den ekstra mand i administrationen gerne skulle opfylde drømmen om flere hovedentrepriser, hvor Tømrermester Per Rasmussens eftf. v/Jacob Raalund står for den samlede håndværkerpakke.

Fakta om Tømrermester Per Rasmussens eftf. v/Jacob Raalund

  • Udfører tømrer- og snedkerarbejde og hovedentrepriser for både private og offentlige bygherrer
  • Har været med til at bygge 22 forskerboliger i Carlsberg Byen – den nye bydel i Valby, hvor Carlsberg tidligere har holdt til
  • Har sammen med murerfirmaet Hansen & Andersen fra Næstved vundet et udbud om bygningen af det nye borgercenter i Vordingborg
  • Jacob Raalund har selv arbejdet som svend for Per Rasmussen, inden han valgte at læse videre til bygningskonstruktør

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev