Kriegers Flak II sendes i udbud

af | 24. apr 2024 | Erhvervsnyheder

Havvindmølleparken Kriegers Flak har været i drift siden 2021. I snart tre år har de 72 vindmøller på havet ud for Møns Klint snurret med en effekt på 600 MW og produceret strøm til omkring 600.000 danske husstande om året.

Nu står Danmarks hidtil største havvindmøllepark til at blive endnu større, for nu sendes den længeventede udvidelse, under navnet Kriegers Flak II, i udbud. Kriegers Flak II bliver fordelt på områderne nord og syd for det nuværende Kriegers Flak og skal have en kapacitet på minimum 1 GW. Det oplyser Klima- Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

I alt sendes 6 GW havvind i udbud, som fordeles på seks parker i Danmark. Udbuddene er i områderne Nordsøen I, Kattegat, Kriegers Flak II og Hesselø og er Danmarkshistoriens største udbud af vindenergi på havet.

”Endelig kan vi trykke på knappen og åbne for Danmarkshistoriens største havvindsudbud. Med møller i hundredvis ruster vi os mod Putins sorte gas, og Danmark er i dag kommet tættere på at blive Europas grønne kraftcenter. Når møllerne snurrer, kan vi dække hele Danmarks strømforbrug med grøn strøm – og vi kan producere brint og grønne brændstoffer til skibe og fly,” lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i pressemeddelelsen.

Med i udbuddet til Kriegers Flak II følger fri overplantning. Fri overplantning betyder, at udbudsvinderne får frihed til at opstille mere havvindskapacitet end den minimumskapacitet på 1 GW, som vinderen er forpligtet til at opføre.

Den ekstra energiproduktion kan potentielt bruges til Power to X-produkter såsom grøn brint, e-methanol eller lignende.

”Vi har i Vordingborg Kommune behov for store mængder vedvarende energi, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at blive Østdanmarks kraftcenter for grøn energi. Store mængder vedvarende energi er fundamentet for, at vi kan skabe de rette betingelser for erhvervsudvikling indenfor den grønne omstilling i vores område. Derfor er det positivt at Kriegers Flak II-udbuddet indebærer overplantning, som forhåbentlig kan trække store energiforbrugende virksomheder til vores kommune,” siger direktør i Business Vordingborg, Helene Urth.

De 6 GW havvindprojekter tilbydes uden statsstøtte og med en koncessionsbetaling som betalingsmodel. Dette betyder, at tilbudsgiverne kan deltage i udbuddene ved at tilbyde en fast årlig betaling til staten over en periode på 30 år for retten til at bruge havområdet.

Derudover kombineres koncessionsbetalingen med et statsligt medejerskab på 20%, som indebærer, at staten bliver minoritetsejer i hver af de udbudte havvindmølleprojekter.

“Hvis der kommer flere operatører til Klintholm Havn i forbindelse med det kommende udbud, vil det skabe grundlag for flere specialiserede underleverandører og resultere i endnu flere arbejdspladser i lokalområdet.”

Steffen Steffensen | Bestyrelsesformand, Business Vordingborg

Direktør og ejer hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands

​Interesse fra etablerede spillere

Virksomhederne skal derfor nu byde på parkerne med en pris på, hvad de vil betale over 30 år til staten om året. Udbudsvinderen vinder retten til at etablere havvind på arealet.

Allerede nu har flere interesserede meldt sig ved kajen.

Energi- og fibernetkoncernen Andel og kapitalforvalteren Copenhagen Infrastructure Partners kunne sidste år melde ud, at de er indgået i et tæt samarbejde om bud på en havvindmøllepark ved Kriegers Flak II i Østersøen.

De vil desuden også samarbejde om at byde på Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat nord for Sjælland.

”Hvis der kommer flere operatører til Klintholm Havn i forbindelse med det kommende udbud, vil det skabe grundlag for flere specialiserede underleverandører og resultere i endnu flere arbejdspladser i lokalområdet,” sagde formand i Business Vordingborg, Steffen Steffensen sidste år.

En havvindmøllepark på 1 GW forventes, ifølge Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, at kræve anlægsinvesteringer på ca. 16 mia. DKK og ifølge tal fra branchen fra 2020, vil en havvindmøllepark på 1 GW kræve ca. 9.500 personer (årsværk). Ikke alle arbejdspladserne vil være i Danmark, men de udbudte 6 GW havvind kan, ifølge Klima- Energi- og Forsyningsministeriet bidrage væsentligt til beskæftigelsen i hele Danmark – særligt i anlægsfasen.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev