Workshop kickstarter Østdanmarks kraftcenter for grøn energi

af | 27. jun 2024 | Erhvervsnyheder

Tilbage i maj inviterede Business Vordingborg i samarbejde med Artelia, Kirt & Thomsen og Vordingborg Kommune 50 interessenter til en Kickoff-workshop. På Kickoff-workshoppen skulle deltagerne give inputs til, hvordan Vordingborg Kommune realiserer visionen om at blive Østdanmarks Kraftcenter for grøn energi.

Deltagerne blev på workshoppen præsenteret for flere oplæg fra blandt andre Artelia og Vordingborg Forsyning for at lære mere om deres tilgang til den grønne omstilling.

Efterfølgende blev deltagerne delt op i klynger, der arbejdede med hver sit strategiske område i Vordingborg Kommune, nemlig Vordingborg Havn, Ørslev Industripark og Afkørsel 41, Klintholm Havn og generel energiproduktion på land.

”Vi skal samarbejde på tværs og bygge den infrastruktur, der skal til, for at bringe de grønne energi-projekter ud på elnettet, men samtidig skabe synergi over mod for eksempel kommende PtX på havnen,” fortæller Esben Billeskov, Executive Vice President i Better Energy.

I de enkelte klynger blev der arbejdet med hvert enkelt områdes nuværende, fremtidige og potentielle energiaktiver, og der blev drøftet, hvordan hver enkelt aktiv og aktør kunne kobles sammen med de resterende, hvorved samarbejde, synergi og sektorkobling kan opstå.

”Der er områder i Vordingborg Kommune, hvor vi kan skabe rigtig spændende vedvarende energi-projekter. Man har en havn, hvor man har god infrastruktur. Man har en motorvej, der går igennem kommunen. Jeg tror, vi kan skabe grundlag for rigtigt meget erhverv i fremtiden og få vækst og udvikling i Vordingborg Kommune. Og det vil vi bestemt gerne deltage i fra Better Energy´s side,” siger Esben Billeskov, Executive Vice President i Better Energy.

“Jeg synes, det har været rigtigt spændende at deltage her i Vordingborg Kommune med de store ambitioner, man har for virkelig at gøre det til en vækst-kommune og bruge den grønne energi til at skabe væksten.”

Esben Billeskov | Managing Director, Better Energy

Direktør og ejer hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands

Et dobbeltrettet formål til gavn for alle parter

Workshoppen havde til formål at bidrage til, at Vordingborg Kommune kan opnå sit ambitiøse 2030 mål om at blive Østdanmarks kraftcenter for grøn energi. Og workshoppen blev også brugt til at fremme deltagernes muligheder for at samarbejde med hinanden.

”Både virksomhederne og udviklerne vil det gerne, kommunen vil det gerne, og der er en forståelse og respekt for, at borgerne skal med på vejen i den her udvikling. Og så er der selvfølgelig det der med, man møder nogen, der faktisk har et lokalt tilhør til området og har noget viden, man kan aktivere og bringe i spil, og nogen gode folk, man netværker med,” siger Martin Fogsgaard Nilsson, Chefkonsulent PtX i Andel om at deltage i workshoppen.

De nye samarbejder og netværkspotentialer kan forhåbentlig i fremtiden bringe både forretningsmuligheder til virksomhederne og en øget mulighed for sektorkobling og derved minimere spild, når det kommer til de enkelte produktionsvirksomheders biprodukter.

”Jeg synes, det har været rigtigt spændende at deltage her i Vordingborg Kommune med de store ambitioner, man har for virkelig at gøre det til en vækst-kommune og bruge den grønne energi til at skabe væksten,” lyder det fra Esben Billeskov, Executive Vice President i Better Energy.

Ejer og direktør hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands med gæster fra Vordingborg Erhvervsforening

“Der er jo lang vej til at være den førende i Danmark, når der er så mange, der gerne vil være grønne. Eller den førende i Østdanmark. Men der er jo helt klart noget omkring, at hvis man vil noget, så skal man også starte et sted og finde hinanden.”

Martin Fogsgaard Nilsson | Chefkonsulent, Forretningsudvikling PtX, Andel

Et fremadrettet fokus

Tilbage er der nu blot at skabe en visualiseringen af de ideer og potentialer, der blev fremlagt på workshoppen. Denne del står innovations- og designstudiet Kirt & Thomsen for med inputs fra workshoppen.

Visualiseringen skal bidrage til, at kommunens grønne energi-vision bliver mere håndgribelig. Og hele ambitionen og arbejdet med visualiseringen blev taget godt imod af deltagerne.

”Der er jo lang vej til at være den førende i Danmark, når der er så mange, der gerne vil være grønne. Eller den førende i Østdanmark. Men der er jo helt klart noget omkring, at hvis man vil noget, så skal man også starte et sted og finde hinanden,” udtaler Martin Fogsgaard Nilsson, Chefkonsulent PtX i Andel.

Af interessenter til workshoppen deltog blandt andre Nature Energy, Vattenfall, Eurowind, Andel, Better Energy, European Energy, Copenhagen Energy, Arcadia eFuels, Green2X og Viking Malt – og repræsentanter fra Vordingborg Kommune.

Visualiseringen bliver præsenteret i efteråret 2024.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev