Projekt styrker international rekruttering hos lokale virksomheder

af | 27. jun 2024 | Erhvervsnyheder

Danske virksomheder og organisationer har de senere år haft svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Et problem der i fremtiden kun forventes at blive større.

Små og mellemstore virksomheder oplever særligt problemer med rekrutteringen af medarbejdere, hvor hele 42% af rekrutteringer i produktionsvirksomheder på Sjælland er forgæves.

Derfor er pilotprojektet Kompetencer til et grønt Danmark stablet på benene, og i Vordingborg Kommune arbejdes der aktivt med projektet.

Her er både Business Vordingborg og Proplast A/S i Præstø en del af projektet, men på hver sine præmisser. Business Vordingborg indgår i selve projektarbejdet, imens Proplast A/S er en af de virksomheder, der ønsker at prøve kræfter med international rekruttering gennem projektet.

”Rekruttering af danske medarbejdere kan være en udfordring, så derfor er det helt naturligt at søge efter kvalificerede udenlandske medarbejdere. Vi har i forvejen nogle stykker ansat i dag, som ikke taler dansk, men det er vanskeligt at integrere udenlandske medarbejdere i virksomheden. Det vil jeg gerne blive dygtigere til, og derfor meldte jeg mig til projektet,” fortæller Stig Pedersen, produktionschef hos Proplast A/S.

Business Vordingborg er partner i pilotprojektet, Kompetencer til et Grønt Danmark, fordi vi i Danmark har en stor udfordring i form af mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer til at gennemføre den grønne omstilling.

“Vi ser især at konkurrencen om faglært arbejdskraft vokser, og selv større virksomheder, der ikke mangler medarbejdere lige nu, bliver nødt til at gøre en proaktiv indsats ellers vil de stå i samme situation inden længe.”

Khady Tauber Koné | Projektleder, Business Vordingborg

Direktør og ejer hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands

Et projekt med langsigtet fokus

Pilotprojektet ´Kompetencer til et grønt Danmark´startede tilbage i maj 2022. Her arbejder erhvervsorganisationer sammen med danske virksomheder, der ønsker at lære mere om brugen af og forbedre deres muligheder for at benytte sig af international arbejdskraft.

Her er der fokus på alt fra højt uddannede med kompetencer til grøn omstilling, til internationale studerende, samt kompetenceudvikling af de danske virksomheders rekruttering af disse medarbejdere.

Projektet skal dog ikke kun hjælpe de deltagende virksomheder, men også lægge til grund for nye indsigter, der kan bidrage til opbygningen af et nationalt koncept: Et koncept der skal udbydes til danske virksomheder generelt.

”Resultatet af projektet skal fremover hjælpe til at nedbryde de lokale forhindringer hos virksomhederne, som står i vejen for at tage imod international arbejdskraft, og på den måde gavne rekrutteringen. For det er en stor omvæltning for mange virksomheder at integrere internationale medarbejdere,” forklarer Buster Urban Kudsk Jørgensen.

“Ved at forbedre konkurrenceevnen hos kommunens virksomheder, skaber vi grobund for øget økonomisk aktivitet såvel som beskæftigelse.”

Khady Tauber Koné | Projektleder, Business Vordingborg

Projektet gavner Vordingborg Kommunes virksomheder

I Vordingborg Kommune består arbejdsstyrken af cirka 10,5% udenlandske ansatte, hvilket er under landsgennemsnittet på 12,5%. De 10,5%, hvilket svarer til 1.700 udenlandske medarbejdere, i Vordingborg Kommune kan være et kig ind i fremtiden. International arbejdskraft kan måske være løsningen dér, hvor det danske arbejdsmarked ikke kan levere.

”Vi ser, at behovet for hænder grønne omstilling er så omfattende, at det ikke er tilstrækkeligt med dansk arbejdskraft. Der vil være behov for at supplere den danske arbejdsstyrke med tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Ikke alene for at “fylde huller”, der hvor der konkret mangler arbejdskraft med de samme kompetencer, men også for at få tilført nye kompetencer,” siger Khady Tauber Koné

Det bliver særligt vigtigt for danske virksomheder at have adgang til kvalificeret arbejdskraft, hvis Danmark skal nå sit 2030-mål for reduktion af CO2 – et mål der flugter med Vordingborg Kommunes ambition om at blive Østdanmarks Kraftcenter for grøn energi i 2030.

”Ved at forbedre konkurrenceevnen hos kommunens virksomheder, skaber vi grobund for øget økonomisk aktivitet såvel som beskæftigelse. Dette er med til at skabe et attraktivt erhvervsklima for eksisterende virksomheder såvel som potentielle nye virksomheder, og understøtter dermed den fortsatte positive erhvervsudvikling, vi ser i kommunen,” siger Khady Tauber Koné afslutningsvis.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev