Minister godkender udbygning af elnettet på Sydsjælland

af | 15. maj 2023 | Erhvervsnyheder

Solceller Residens Møen

Energinet har fredag fået godkendelse af klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard til at udvikle modningsprojektet ‘Grønt elnet til Sjælland og Lolland/Falster’. Elnettet på Sydsjælland skal simpelthen udbygges.

Projektet skal finde en løsning på udfordringen med at håndtere den grønne omstilling i DK2-området. Samtidig sikres transport af den forventede store produktion af grøn el fra Sydsjælland og Lolland/Falster til forbrugsområderne i nord. Det oplyser Energinet.

På Sjælland og øerne forventes en stor del af udbygningen af solcelleparker at blive placeret på Sydsjælland og Lolland/Falster. Den seneste opgørelse fra Energinet, over udbygning af vedvarende energi, indeholder 2 GW solenergi alene på Sydsjælland samt PtX-projekter på op mod 600 MW.

Det udbyggede elnet skal være i stand til at håndtere tilslutningen af potentielle projekter såsom havvindmølleparkerne Kriegers Flak 2 og Kadetbanke. Samtidig skal det understøtte en fremtidig ny DK1-DK2 forbindelse, skriver Energinet.

“Det er en vigtig milepæl i forhold til at sikre en bæredygtig og grøn energiforsyning i Danmark. Med den forventede udbygning af solcelleparker og andre vedvarende energiprojekter i vores område, er det afgørende, at vores elnet er i stand til at håndtere den stigende mængde af grøn energi. Det er desuden et vigtigt signal til de virksomheder, der overvejer at etablere solceller eller vindmøller i Vordingborg Kommune, da de nu kan se at kapaciteten er på vej,” siger Michael Engelbrechtsen, direktør for Business Vordingborg.

“Konkret er Energinet i gang med at etablere og udvide transformerstationer til tilslutning af VE-anlæg på Lolland, Falster og ved Vordingborg. Derudover har vi igangsat etablering af nye kraftige kabelforbindelser på Lolland samt mellem Falster og Sydsjælland. Disse anlæg forventes klar til drift i 2026.”

Karin Lomholt Finnemann ​ | Senioringeniør, Energinet

Produktion hos Viking Malt

Ny transformatorstation

Det lokale netdistributionsselskab Cerius har allerede, sammen med Energinet, besluttet at bygge en ny hovedstation kaldet Vordingborg Nord for at løse kapacitetsproblemerne.

Det er en helt ny transformerstation mellem Energinets transmissionsnet og Cerius distributionsnet.

”Det er nødvendigt med en ny hovedstation fordi der i det eksisterende elnet ikke er kapacitet til at tage imod produktionen fra alle de nye solcelleparker,” siger Christian van Maarschalkerweerd, Lead Strategy Analyst hos Cerius.

Hos Energinet sagde senioringeniør Karin Lomholt Finneman før jul om den nye transformatorstation.

”Konkret er Energinet i gang med at etablere og udvide transformerstationer til tilslutning af VE-anlæg på Lolland, Falster og ved Vordingborg. Derudover har vi igangsat etablering af nye kraftige kabelforbindelser på Lolland samt mellem Falster og Sydsjælland. Disse anlæg forventes klar til drift i 2026,” siger Karin Lomholt Finnemann fra Energinet.

“Modningsprojektet kræver meget omfattende analyser for at vurdere, om den omfattende udbygning af elnettet i DK2 overhovedet er mulig. Men når de overordnede analyser først er lavet, sparer vi tid i den anden ende, så der hurtigere kan laves beskrivelser og planlægning for de enkelte anlægsprojekter.”

Steen Ingwersen | Seniorprojektleder, Projektmodning i Energinet

Udbygning allerede i gang

Energinet har allerede sat gang i udbygninger i 132 kV-nettet på Lolland/Falster og Sydsjælland, men det vil ikke være tilstrækkeligt til at håndtere de nyeste forventninger til udviklingen. I den nye netstruktur, som projektet skal analysere, er der således indregnet flere 220- og 400 kV-forbindelser.

Energinet vurderer, at det samlede netudbygningsprojekt vil kræve en investering på 5-6 milliarder kroner. Det vil samtidig også have potentielle samfundsøkonomiske gevinster på 8-9 milliarder kroner.

Formålet med netudbygningen er, ifølge Energinet, at skabe kapacitet til at håndtere den stigende produktion af vedvarende energi. Hvis elnettet på Sydsjælland ikke udbygges, vil der være behov for at nedregulere produktionen af vedvarende energi på grund af manglende kapacitet.

”Vi er glade for at have fået godkendelsen, så vi kan fortsætte med arbejdet. Modningsprojektet kræver meget omfattende analyser for at vurdere, om den omfattende udbygning af elnettet i DK2 overhovedet er mulig. Men når de overordnede analyser først er lavet, sparer vi tid i den anden ende, så der hurtigere kan laves beskrivelser og planlægning for de enkelte anlægsprojekter,” siger Steen Ingwersen, seniorprojektleder hos Projektmodning i Energinet.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev