Går Sjælland glip af grøn vækst?

af | 27. jun 2024 | Erhvervsnyheder

Green Power Denmark offentliggjorde tirsdag en rapport om beskæftigelsen i energisektoren. I 2023 var der 100.139 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til næsten seks procent af alle lønmodtagere i den private sektor. Det er positivt, at den grønne omstilling skaber arbejdspladser og vækst i Danmark.

Men ikke hele vores land nyder godt af denne vækst og udvikling. 

Syv ud af ti jobs i energisektoren er placeret i den vestlige del af Danmark, og to tredjedele af de ansatte bor og arbejder i Jylland eller på Fyn. Aarhus, Aalborg og Esbjerg har flest arbejdspladser i energisektoren, mens København er den eneste kommune øst for Storebælt, der er blandt de ti kommuner med flest arbejdspladser inden for sektoren. 

Det er helt tydeligt, at Region Sjælland halter gevaldigt bagefter i jobskabelsen inden for energisektoren og den grønne omstilling.

De job, der skabes, er gode, vellønnede og stabile, og deres fravær i Region Sjælland betyder et væsentligt tab af erhvervsaktivitet. Jylland har været forudseende og har grebet mulighederne i den grønne omstilling tidlig, og det høster de i høj grad frugterne af nu. 

Men Region Sjælland har også potentiale. Brintrør virker måske som en fjern drøm, men vi skal huske at power to x er mere og andet end faste rørforbindelser til Tyskland. Der findes også forædling af brint og produktion af fremtidens grønne brændsler. På Masnedø i Vordingborg har Arcadia eFuels valgt Vordingborg Havn på grund af gode udskibningsmuligheder til hele Europa, hvor de kan afsætte fremtidens grønne flybrændstof.

I Vordingborg Kommune arbejder vi for at blive Østdanmarks kraftcenter for grøn energi. Vi har netop afholdt en udviklingsworkshop med nøgleaktører som Better Energy, European Energy, Andel, Eurowind Energy og Copenhagen Energy. Alle viste stor interesse for at etablere grøn erhvervsaktivitet i kommunen. 

Mulighederne er mange, men det kræver også velvilje fra landspolitisk side.

Fokus bør ikke kun være på Jyllands potentiale. Politikere og interesseorganisationer skal huske Sjælland og forstå, at blandt andet fremrykkelse af investeringer i elinfrastruktur kan fremme udviklingen og gøre områder på Sjælland og øerne attraktive for grøn erhvervsaktivitet. 

Den grønne omstilling kan puste nyt liv i vores region og skabe en balanceret grøn vækst i Danmark.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev