Right Skills For The Right Future

RIGHT skills for the RIGHT future

Business Vordingborg Erhverv er projektpartner i Interreg North Sea Region-projektet, Right Skills for the Right Future.

Projektet har til formål at kortlægge og lukke hullet mellem nuværende og fremtidige kompetencebehov i den blå energisektor i landene omkring Nordsøen. Omstillingen til blå og vedvarende energi vil blive kickstartet i vores region med havvindmølleparken Kriegers Flak, hvor Klintholm Havn vil fungere som servicehavn.

Hvis Vordingborg Kommune fremover skal bibeholde og øge sin konkurrencedygtighed i regionen, er denne omstilling en nødvendighed, der vil skabe vækstmuligheder for lokale virksomheder og tiltrække nye virksomheder til området.

Business Vordingborg søger at kortlægge dette kompetencehul og tilbyde en løsning på problemet. Denne løsning vil give den nødvendige uddannelse og kompetenceudvikling samtidig med, at den vil øge innovationskapaciteten – ikke blot for Vordingborg Kommune, men også for de omkringliggende områder.

Denne tilgang vil forberede området på omstillingen til vedvarende energi gennem viden og knowhow. Business Vordingborg ønsker at igangsætte et regionalt læringscenter for energisektoren.

Da der er strenge, obligatoriske uddannelses- og kompetencekrav til ansatte i energisektoren (i dette tilfælde vindmølleindustrien), ønsker vi at tilbyde en mulighed for opkvalificering og uddannelse af nuværende og fremtidige ansatte i den blå energisektor.

Dette er relevant for at sikre, at vi kan tilbyde regionalt funderet arbejdskraft med de rette kvalifikationer og kompetencer til havvindmølleparken og servicehavnen. Derudover vil det potentielt kunne mindske logistik- og uddannelsesomkostninger på grund af lokal tilgængelighed.

I samarbejde med vores projektpartnere ønsker Businnes Vordingborg at skabe en model, der ikke blot er langsigtet og skalérbar, men som også kan overføres til andre regioner, der oplever den samme omstilling.

[et_pb_nextend_smart_slider_3 slider=”6″ admin_label=”Juni 2021 brochure” _builder_version=”4.7.7″ global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”0.3.0.0″ /]

Kvalificeret arbejdskraft til offshore-industrien

Igennem internationalt samarbejde i Interreg-projektet Right Skills for the Right Future har vi arbejdet på at imødekomme efterspørgslen på lokale kvalificeret arbejdskraft gennem opkvalificering og uddannelse.

Størstedelen af lokale SMV’er mangler den nødvendige uddannelse og træning, som er et krav for at servicere mølleudbyderne. Træningen har længe ikke været tilgængelig lokalt, men med Kriegers Flaks ankomst til Østersøen, udviklingen af Klintholm Havn som servicehavn og tilflytning af serviceoperatørerne Vattenfall og EnbW har motivationen for uddannelsen ændret sig.

Gennem Interreg-projektet har vi hjulpet 30 virksomheder med at få det nødvendige GWO-kursus – først ved at kortlægge behov og dernæst skaber de rette rammer til efteruddannelse, der kan vækste virksomheder.

Bliv certificeret til at arbejde offshore

For at en virksomhed kan tage del i vindindustrien eller blive underleverandør, skal denne opnå kvalificering via kurser, der udbydes af Global Wind Organisation. GWO udbyder bl.a. kurset Basic Safety Training, som indeholder:

  • GWO First AID
  • GWO Manual Handling
  • GWO Fire Awarness
  • GWO Working at Heights
  • GWO Sea Survival

Business Vordingborg tilbyder lokale virksomheder et tilskud til træning og opkvalificering gennem Interreg-projektet Right Skills for the Right Future.

Tilskuddet tilbydes til virksomheder inden for relevante områder, så som elektrikere, smede, malere, mekanikere og andre relaterede brancher. Der er et begrænset antal tilskudsberettigede pladser på kurserne, så visse kriterier skal være mødt.

Hvis der er for mange kvalificerede ansøgere, foretages en kvalificeret udvælgelse.

[et_pb_nextend_smart_slider_3 slider=”3″ _builder_version=”4.7.7″ global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”0.5.1.0″ /]

Hvilke kriterier skal være mødt?

  • Virksomheden skal have registreret CVR, Pnr i Vordingborg Kommune eller beliggenhed maks. en times kørsel fra Klintholm Havn
  • Virksomheden skal indberette innovationsudgifter, da dette er en KPI, der analyseres i forhold til projektets succes. Dette fremgår af formularen fra Right Skills for the Right Future-projektet.
  • Virksomheden skal opfylde kravene for De Minimis Erklæring. Det vil sige, at virksomheden må ikke have modtaget mere end €1.200.000 i offentlig støtte i løbet af de seneste tre regnskabsår.
  • Virksomheder kan få omkostningsstøtte til maks. 2 medarbejdere via projektet.
  • Virksomheden skal have færdigheder, som kan konverteres til offshore- eller sikkerhedsbranchen. Det gælder f.eks. malere, elektrikere, mekanikere, o.lign.

Analyser og rapporter

Som en del af vores arbejde i EU Interreg-projektet Right Skills for the Right Future udfører vi analyser, som kan hjælpe os med at klarlægge de kompetencer, som lokale virksomheder skal opnå for at gøre sig kvalificeret til de nye arbejdsopgaver, der følger med arbejdet med Kriegers Flak havvindmøllepark.

Se rapporterne her

Right skills logo

Kontakt Business Vordingborg

Har du lyst til at læse mere om Right Skills for the Right Future-projektet? Eller vil du høre mere om Business Vordingborgs rolle i projektet eller mulighederne for offshore træning?

Kontakt projektleder Khady Tauber Koné.

T: +45 40 25 88 96
E: kk@businessvordingborg.dk

Khady Kristensen Business Vordingborg