Analyse og Rapporter

Kortlægning af lokale kompetencer

Med vores deltagelse i Interreg-projektet Right Skills for the Right Future søger vi at kortlægge og opfylde behov for lokale kompetencer i den blå energisektor både nu og i fremtiden. Det gør vi både med teoretisk og praktisk arbejde – og her på siden kan du læse vores undersøgelser.

Den kommende havvindmøllepark Kriegers Flak sætter skub i vores regions omstilling til blå og vedvarende energi. Denne omstilling kræver nye kompetencer, men hvilke?

Den kommende havvindmøllepark Kriegers Flak sætter skub i vores regions omstilling til blå og vedvarende energi. Denne omstilling kræver nye kompetencer, men hvilke?

Vordingborg Erhvervs rolle som projektpartner i Interreg North Sea Region-projektet, Right Skills for the Right Future, er at finde en løsning på det nuværende og fremtidige kompetencehul i den blå energisektor i landene omkring Nordsøen. Denne rapport har dog udelukkende fokus på Vordingborg Kommune, som skal kunne rumme den nødvendige uddannelse og kompetenceudvikling.

Rapporten beskriver den nuværende situation og kompetencesituation ved at gennemgå blandt andet infrastruktur, arbejdskraft, uddannelse og politik.

Læs hele rapporten her (på engelsk)

Rapport om kompetencebehov i Nordsø-regionen

De deltagende parters geografiske områder (Vordingborg, Hamborg – Tyskland, Skåne – Sverige, Antwerpen – Belgien, Fife – Skotland, Hordaland – Norge og Groningen – Holland) i Nordsø-regionen har mange ligheder. Eksempelvis så er der tilsvarende niveauer af økonomisk udvikling og velfærd. Dette ses f.eks. ved offentlig støtte til grundskoler, en norm for privat finansieret efteruddannelse af ansatte samt et basalt socialt sikkerhedsnet for ledige.

Lighederne mellem de geografiske områder i projektet gør det lettere at sammenligne og finde punkter, hvor de hver især er bagud. Infrastrukturen på tværs af regionen er som udgangspunkt sammenlignelig, da basale elementer så som jernbanenet, motorveje, osv. er tilgængelige. Lighederne stopper dog der, hvor nogle af partner-områderne har investeret i specielle infrastrukturelle aktiviteter. Et eksempel på dette er havnen i Hamborg, der er distinktivt anderledes og større end Vordingborg Havn. Dette betyder, at hvor ens infrastrukturen end måtte være, så er kapaciteten i Hamborg anderledes større, hvilket kommer det lokale erhvervsliv og sociale landskab til gode. Vordingborg Kommune (både erhvervslivet og på politisk plan) bør til gengæld udnytte kommunens fremtid som knudepunkt for bæredygtig energi og investere i forberedelsen af den kommende energiomstilling.

Det lader dog til, at der blandt de adspurgte lokale virksomheder i Nordsø-regionen er særlige udfordringer med at skabe innovation for en ny socioøkonomisk fremtid. Dette er ydermere besværliggjort af de nuværende økonomiske ændringer, der resulterer i ledighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft på en og samme tid. Dette ses bl.a. ved manglen på teknikere på flere niveauer i alle de deltagende parters geografiske områder. Denne mangel på kvalificeret arbejdskraft forventes at blive større og dermed også begrænse innovation.

Med dette in mente er Vordingborg Erhverv dedikeret til at sikre, at ansatte inden for kommunens grænser vil have de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige tekniske træning, særligt i forhold til offshore vindmølleparker.

Læs hele rapporten her (på engelsk)

Kontakt Business Vordingborg

Har du lyst til at læse mere om Right Skills for the Right Future-projektet? Eller vil du høre mere om Business Vordingborgs rolle i projektet eller mulighederne for offshore træning?

Kontakt projektleder Khady Tauber Koné.

T: +45 40 25 88 96
E: kk@businessvordingborg.dk

Khady Kristensen Business Vordingborg