Kompetencer til et grønt Danmark

Etabler virksomhed i Vordingborg Kommune. Her er attraktive erhvervsgrunde.

Talenttiltrækning

Konkurrencen om faglært arbejdskraft vokser. Selv større virksomheder uden manglen på medarbejdere vil snart møde en mangel, medmindre de gør noget aktivt.

En fremskrivning af ubalancer på arbejdsmarkedet viser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030 (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2021). Det udfordrer især mindre virksomheder, som ikke har afdelinger, ressourcer eller viden til at gøre en større indsats.

Derfor er Business Vordingborg partner i det nationale talenttiltrækningsprogram, Kompetencer til et Grønt Danmark, som har til formål at højne det samlede niveau for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse i hele Danmark, så vi uanset konjunkturudviklingen har adgang til højt specialiseret arbejdskraft, faglært arbejdskraft og talenter, der kan være med til at udvikle Danmark nu og i fremtiden.

Den grønne energiomstilling forventes at generere 10,3 millioner netto nye arbejdspladser I 2030.

Der er behov for 100.000 specialister for at realisere den grønne omstilling i Danmark indenfor de kommende år.

Kilde: Børsen

I 2023 vil Danmark mangle 13.000 uddannede kandidater inden for områderne ingeniør, IT & Tech.

Kilde: IDA

Danske virksomheder vil mangle 99.000 faglærte arbejdstagere i 2030.

Kilde: AE

Mangel på faglærte med kompetencer til den grønne omstilling

I Danmark har vi en stor udfordring i form af mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer til at gennemføre den grønne omstilling. Det skal projektet ”Kompetencer til et grønt Danmark” hjælpe med at lave om på.

Projektet er et treårigt initiativ, hvor 37 nationale partnere skal stå sammen om at tilknytte og tiltrække international arbejdskraft, som kan hjælpe danske virksomheder med at accelerere den grønne omstilling.

Som partner i projektet er Business Vordingborg tilknyttet to aktiviteter:

1) INDIVIDUELT SPARRINGSFORLØB

Sparringsforløb om, hvordan din virksomhed bliver klædt på til at tage imod kvalificerede internationale faglærte.

Som en del af projektet, kan vi tilbyde gratis sparring på de forhindringer eller overvejelser, der ligger forud for, at man kan rekruttere en international faglært.

Det er en vigtig proces, som man som virksomhed skal gennemgå, hvis man ikke allerede har erfaring med internationale medarbejdere: sprogbarriere, kulturforskelle, modtagelse og socialisering er udfordringer. Gør man ikke det, så bliver det sjældent en succes på længere sigt.

Det foregår konkret på denne måde:

Et indledende møde med to repræsentanter fra virksomheden
Vi kortlægger derefter jeres potentialer, muligheder og udfordringer
Vi aftaler opfølgende møder de næste 3-4 måneder, hvor I arbejder med opgaverne
Herefter kvalificerer I jer til adgang til vores internationale talentpulje og kampagne

2) TRE WORKSHOPS OM INTERNATIONALISERING

Hver tredje rekruttering går i vasken og udover, at det er dyrt, så betyder det også, at I som virksomhed måske har oplevet at måtte sige nej til ordrer.

Vi har skabt et forløb til produktionsvirksomheder, som er kommet til den erkendelse, at international arbejdskraft kan være en måde at skaffe hænder og hoveder til ledige stillinger.

Gennem tre workshops undersøger vi med udgangspunkt i din virksomhed, hvad der skal til for, at I kan blive klar til at ansætte international arbejdskraft.

Det får du som virksomhed gennem tre workshops:

 • Professionel sparring og netværk med andre ejerledere i produktionsvirksomheder, som er motiverede for at ansætte international arbejdskraft
 • Rådgivning til at overkomme de specifikke forhindringer i jeres virksomhed
  Konkrete løsninger på netop de udfordringer, som eksisterer i din virksomhed
 • Adgang til faglært og højtuddannet international arbejdskraft, som kan sikre, at I ikke skal sige nej til ordrer på grund af mangel på hænder eller hoveder

WORKSHOPS – HVOR OG HVORNÅR:

Datoer:
onsdag den 6. marts 2024
onsdag den 20. marts 2024
onsdag den 10. april 2024

Tidspunkt:
kl. 08.30-12.30

Venue:
Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Sikrer fortsat vækst og konkurrenceevne

På den korte bane vil projektet hjælpe på den akutte mangel på arbejdskraft. På den længere bane vil de nye kompetencer sikre fortsat vækst og konkurrenceevne for virksomheder og for Danmark.

Det sker gennem tre indsatser, der er:

1) Tilknytning af international arbejdskraft der allerede er i Danmark.
2) Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.
3) Kompetenceudvikling og omorganisering af SMV’er.

I projektet vil der blive afholdt innovative match-making events, tiltrækningsforløb og karriereprogrammer. Der bliver også udviklet en landsdækkende kandidatdatabase.
Alle de aktiviteter har til formål at tilknytte medarbejdere med de rigtige kompetencer til danske SMV’er og dermed fremme den grønne omstilling i Danmark.

Vi kan hjælpe med følgende kompetencer:

 • Industri / Produktion
 • Smede / Pladesmede / Svejsere
 • Maskinarbejdere / industriteknikkere
 • CNC-operatøre
 • Industrielektrikere
 • Automation / procesteknikere

Vil du høre mere om tiltrækning af faglært international arbejdskraft og er du interesseret i at deltage i den ene eller begge aktiviteter, så kontakt projektleder Khady Tauber Koné

T: +45 40 25 88 96
E: kk@businessvordingborg.dk