Indholdsfortegnelse

1.        Persondatapolitik for Business Vordingborg A/S
1.1.          Indsamling af persondata
1.2.          Behandling og videregivelse af persondata
1.2.1.            Hjemmeside
1.2.2.            Nyhedsbrev
1.2.3.            De sociale medier
1.2.4.            Arrangementer
1.2.5.            Fakturering
1.2.6.            Business Vordingborg A/S’ bestyrelse
1.2.7.            Ansøgninger
1.3.          Slettepolitik
1.3.1.            De sociale medier
1.3.2.            Arrangementer
1.3.3.            Spireinformation og vejledninger
1.3.4.            Mails
1.3.5.            Ansøgninger
1.4.          Dine rettigheder
1.5.          Datasikkerhed
2.        Cookies
2.1.          Hjemmeside
2.2.          Vejledning til at slette cookies
3.        Kontaktoplysninger
3.1.          Dataansvarlig
4.        Klagevejledning
4.1.         Business Vordingborg A/S
4.2.          Datatilsynet

1.    Persondatapolitik for Business Vordingborg  A/S

Ifølge Persondataforordningen har du ret til at vide, hvordan vi opbevarer og behandler dine personoplysninger. Ydermere er det i vores interesse, at du føler dig tryg ved at videregive dine oplysninger til os. I det følgende beskrives, hvilke oplysninger Business Vordingborg A/S indsamler og registrerer om dig og din virksomhed, samt hvordan de opbevares og behandles. 

1.1.       Indsamling af persondata

Hos Business Vordingborg A/S kan det forekomme, at vi indsamler følgende oplysninger om dig og din virksomhed i forbindelse med tilmelding til vores arrangementer, ved vejledninger samt fakturering.

 • Virksomhedens navn
 • CVR nr.
 • Fornavn og efternavn (evt. navn og e-mail på kontaktperson(er))
 • Adresseoplysninger
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

 De oplysninger som du udleverer til os, anvender vi til intern registrering. Vi opbevarer disse data til brug, når vi skal i kontakt med dig. De registrerede oplysninger opbevares i Business Vordingborg A/S’ Dropbox Business-mappe og i Superoffice, som er et CRM system. De pågældende medarbejdere, hvor det findes relevant, har adgang til ovenstående registrerede oplysninger om dig og din virksomhed. Der foreligger databehandleraftaler med Dropbox Business og Superoffice, der sørger for, at de registrerede personoplysninger opbevares korrekt.

1.2.       Behandling og videregivelse af persondata

1.2.1.     Hjemmeside

Business Vordingborg A/S’ hjemmeside formidles b.la. de gode erhvervshistorier i kommunen. Disse Erhvervshistorier inkl. interview vil altid blive godkendt af den person, som historien omhandler, inden den bliver offentliggjort på hjemmesiden. 

1.2.2.     Nyhedsbreve

Vi udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve til dig med information om aktiviteter, der afholdes i Business Vordingborg A/S samt andre eksterne aktiviteter, som kan være relevante for dig. Ved tilmelding til Business Vordingborgs nyhedsbrev via www.businessvordingborg.dkregistreres oplysninger om dig i Superoffice, som blandt andet er et professionelt værktøj til fremstilling og udsendelse af nyhedsbreve. I Superoffice vil følgende personoplysninger registreres: Fornavn, efternavn, mailadresse og virksomhedsnavn. Efter udsendelse af nyhedsbreve indhentes statistik fra Superoffice til at undersøge, hvor mange der har åbnet nyhedsbrevet, samt hvilke tidspunkter på dagen de fleste åbner nyhedsbrevet. Formålet med anvendelsen af denne statistik er udelukkende at se, hvornår på dagen vi skal udsende vores nyhedsbreve, for at optimere antallet af læsere til nyhedsbrevet. Der foreligger en databehandleraftale med Superoffice, der sørger for, at de registrerede personoplysninger opbevares korrekt.

1.2.3.     De sociale medier

Business Vordingborg A/S lægger med jævne mellemrum opslag på hhv. Facebook og LinkedIn om aktiviteter, der afholdes i Business Vordingborg A/S samt andre relevante eksterne aktiviteter. De personoplysninger, som kan fremgå i opslagene, kan være følgende: Virksomhed, fornavn, efternavn og billeder.

1.2.4.     Arrangementer

Tilmelding til Business Vordingborg A/S’ arrangementer sker via en tilmeldingsformular på www.businessvordingborg.dk. Tilmeldingen går direkte til vores mail info@vordingborgerhverv.dk, hvortil Business Vordingborg registrerer tilmeldingen. I forbindelse med afholdelse af arrangementer i Business Vordingborg, kan der forventes en udlevering af deltagerlister. Du kan derfor forvente, at følgende oplysninger om dig udleveres til de øvrige deltagere: Fornavn, efternavn samt hvilken virksomhed, du repræsenterer. Deltagerlister udleveres udelukkende med det formål at skabe og understøtte netværksmuligheder deltagerne imellem. Efter arrangementernes afholdelse forekommer det, at der skrives highlights fra arrangementerne og lægges billeder op på vores hjemmeside samt i et nyhedsbrev. Der kan derfor forekomme billeder på hjemmesiden, hvor du som deltager er med på.

1.2.5.     Fakturering

Stort set alle arrangementer afholdt af Business Vordingborg A/S er gratis arrangementer. Det kan dog forekomme, at der ved udvalgte arrangementer skal betales for deltagelse. Fakturering for deltagelse sker via regnskabsprogrammet E-conomic. Alle oplysninger nævnt i punkt 1.1. vil i forbindelse med betalingsarrangementer lagres hos E-conomic. Dette er udelukkende med det formål at kunne fakturere korrekt. Der foreligger en databehandleraftale med E-conomic, der sørger for, at de registrerede personoplysninger opbevares korrekt.

1.2.6.     Business Vordingborg A/S’ bestyrelse

Personoplysninger kan ved efterspørgsel videregives til bestyrelsen.

1.2.7.     Ansøgninger

Opfordrede ansøgninger modtages til en udvalgt mailadresse, som behandler ansøgningerne og uploader dem i Business Vordingborgs Dropbox Business-mappe, og vil herudover kun være tilgængelige for ansættelsesudvalget. Uopfordrede ansøgningermodtages til Business Vordingborgs infomail, som kun er tilgængelig for udvalgte medarbejdere. Uopfordrede ansøgninger uploades i en særskilt mappe under Business Vordingborg Dropbox Business-mappe og er kun tilgængelig for medarbejderne med adgang til infomailen og ansættelsesudvalget.

1.3.       Slettepolitik

1.3.1.     De sociale medier

Personoplysninger i opslag kan til enhver tid blive slettet fra opslagene efter anmodning fra de pågældende personer, hvis oplysninger indgår i opslaget.

1.3.2.     Arrangementer

Deltagerlister i forbindelse med arrangementer opbevares i op til 15 måneder efter arrangementets afholdelse, hvorefter de slettes. Business Vordingborg A/S anvender ofte deltagerlisterne efterfølgende til at se, hvem der har deltaget i forskellige arrangementer, og om der deraf kan spores interesser, der kan ligge til grund for invitationer til kommende arrangementer.

1.3.3.     Spireinformation og vejledninger

Kontakt-, informations- og vejledningsmateriale opbevares i op til 5 år efter afsluttet vejledningsforløb. Dette sker for at sikre knowhow om enkelte projekter, når medarbejdere stopper, så Business Vordingborg kan levere en fortløbende proces til dem som f.eks. lægger deres projekter på hylden i en periode, for så at vende tilbage igen. Eller for at forstå en sammenhæng imellem flere projekter leveret fra samme person/personkreds.

1.3.4.     Mails

Mails modtages via mailsystemet Outlook og slettes ved årlig datarevision, når mails bedømmes ikke længere at have relevans – dog op til 36 måneder.

1.3.5.     Ansøgninger

Opfordrede og uopfordrede ansøgninger, der opfattes særligt interessante og relevante, opbevares i 6 måneder, hvorefter de slettes i systemet. Formålet med dette er at kunne tage kontakt til ansøgeren, såfremt der inden for 6 måneder bliver en stilling ledig inden for det pågældende område.

1.4.       Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Business VordingborgA/S behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som Business Vordingborg A/S har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Business VordingborgA/S har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Business Vordingborg A/S alle oplysninger, medmindre Business Vordingborg A/S har mulighed for fortsat at opbevare oplysningerne efter en anden hjemmel.
 • Er behandlingen af personoplysningerne baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvorefter behandlingen vil ophøre, medmindre Business Vordingborg A/S har pligt til at behandle personoplysningerne i henhold til anden lovgivning.
 • Du har efter skriftlig anmodning til Business Vordingborg A/S mulighed for at få et udskrift af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at få oplyst, hvor længe dine oplysninger opbevares og efter hvilke kriterier.

Henvendelse i forbindelse med ovenstående bedes rettet til Business Vordingborg A/S via mail til info@businessvordingborg.dk.

1.5.       Datasikkerhed

For at undgå databrud, anvender Business Vordingborg A/S Dropbox Business, som opfylder GDPR-lovgivningen, til opbevaring af persondata. Ydermere har Business Vordingborg A/S firewall. Derudover sikres der, at adgangen til de enkelte Dropbox Business mapper kun er tilgængelig for de medarbejdere, hvor det findes relevant.

2.   Cookies

Når du besøger en hjemmeside, vil der gemmes såkaldte cookies på din computer. Cookies anvendes til registrering af din aktivitet på en hjemmeside. Oplysninger om din aktivitet kan anvendes til at forbedre brugeroplevelsen. 

2.1.        Hjemmeside

www.businessvordingborg.dkanvender vi cookies som trafikmåling – udelukkende med det formål at optimere websitet bedst muligt for dig som besøgende / bruger. For at optimere hjemmesiden bedst muligt, anvender vi Google Analytics til at analysere vores brugeres anvendelse af vores hjemmeside. Disse oplysninger lagres på Googles servere.

2.2.        Vejledning til at slette cookies

Du kan til enhver tid slette de registrerede cookies fra din computer. I det følgende linkes til de forskellige måder at slette cookies fra din computer, afhængigt af, hvilken browser du anvender. Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari Smartphones med Android

3.   Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik og anvendelsen af cookies, er du meget velkommen til at kontakte Business Vordingborg A/S på telefon 55 34 03 93 eller via mail til info@businessvordingborg.dk.

3.1.       Dataansvarlig

Business Vordingborg A/S er dataansvarlig for ovenstående registrerede oplysninger.

4.   Klagevejledning

4.1.        Business Vordingborg A/S

Klager kan stiles til:Business Vordingborg A/S Rådhustorvet 4F 4760 Vordingborg Mail info@businessvordingborg.dk Telefon 55 34 03 93.

4.2.        Datatilsynet

Klager over Business Vordingborg A/S’ behandling af personoplysninger skal rettes til: Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K