Turistforening initierer nyt strategisk turismeforum

af | 6. maj 2024 | Erhvervsnyheder, Turisme

Gregers Münter er nyvalgt formand for Møn-Sydsjælland Turistforening, som deltager i det nye turismeforum
Der skal ske en øget professionalisering og koordinering inden for turismeområdet. Derfor initierer Møn-Sydsjælland Turistforening et nyt uformelt turismeforum, som skal bidrage til arbejdet med turismeudviklingen i Vordingborg Kommune.

Her vil emner inden for turismeudvikling løbende blive drøftet, så vidensdeling sikres på tværs af erhverv og kommune.

”Vi ønsker med det nye forum at sikre et mere strategisk samarbejde omkring turismeudvikling mellem Møn-Sydsjælland Turistforening, Business Vordingborg og Vordingborg Kommune samt skabe de bedste forudsætninger for lokal udvikling og markedsføring i samspil med Visit Sydsjælland & Møn,” forklarer Gregers Münter, som er nyvalgt formand for Møn-Sydsjælland Turistforening.

Det nye forum er initieret af Møn-Sydsjælland Turistforening med ønsket om etablering af et selvstændigt koordinerende forum for turismeudvikling, hvor kommunen, Business Vordingborg og turistforeningen løbende kan vidensdele og koordinere turismeudviklingsindsatserne. Der skal herunder drøftes hvilke turismeudviklingsprojekter, som har store potentialer fremadrettet.

I Turismeforum vil bestyrelsen fra Møn-Sydsjælland Turistforening være repræsenteret sammen med centerchef for Kultur, Fritid og Udvikling i Vordingborg Kommune, Ole Hampenberg Andersen. Derudover vil turismeudviklingskonsulent Simon Zachodnik og direktør, Helene Urth fra Business Vordingborg være en del af det nye turismeforum.

De fem medlemmer i Møn-Sydsjælland Turistforenings bestyrelse:
Formand Gregers Münter (Hotel Frederiksminde, Præstø), Næstformand Julie Emborg (Egn Boutique Hotel & Restaurant, Møn), Rasmus Evind (Sweet & Coffee i Præstø / Citymanager i Vordingborg), Carsten Nøhr (Kalvehave Labyrintpark) og Nils Natorp (GeoCenter Møns Klint).

Bestyrelsen blev valgt til generalforsamling d. 23. april 2024.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev