Ny ferieby på Møn skaber 500 job

af | 12. okt 2022 | Erhvervsnyheder, Turisme, Vækst

Den kommende ferieby på Sukkerfabrikken Møn i Stege vil skabe op imod 500 nye faste helårsjob og bliver dermed en af Vordingborg kommunes største arbejdspladser i fremtiden.

Det viser en analyse, som Business Vordingborg har lavet for Sukkerfabrikken Møn. Analysen blev offentliggjort forleden ved et møde på Sukkerfabrikken, hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune deltog.

”Det er hele kommunen og Møn, der får gavn af feriebyprojektet på den tidligere sukkerfabrik i Stege med mange nye og faste job samt øget bosætning,” siger Niels Solon fra Sukkerfabrikken Møn.

Sukkerfabrikken Møn i Stege planlægger at etablere op til 500 ferieboliger på området, hvor den tidligere sukkerfabrik i Stege ligger. Feriebyen på Møn vil fordoble øens overnatningskapacitet med 400.000 overnatninger om året.

Byggeriet af de første 10 ferielejligheder går i gang i løbet af efteråret.

“Den nye ferieby vil betyde en kraftig styrkelse af Møn som et levende og aktivt lokalsamfund med lokale arbejdspladser, tilflytning og et højt offentligt og privat serviceniveau.”

Niels Solon | Investor og idémand Sukkerfabrikken Møn

Niels Solon taler den nye ferieby på Møn

Analysen har også undersøgt den økonomiske effekt af feriebyen og den øgede turisme, der vil komme. Beregningen viser, at når feriebyen er fuldt udbygget, vil der være skabt 483 jobs, og det vil give et årligt ekstra netto skatteprovenu til Vordingborg kommune på knap 21 millioner kroner.

Derudover vil der blive skabt en samlet årlig omsætning i lokalområdet på knap 360 mio.kr. til gavn for handels- og servicevirksomheder i hele kommunen. Det vil samtidig vil betyde en klar styrkelse af det lokale serviceniveau, til gavn for alle forbrugere på Møn – fastboende og gæster.

”Turismen spiller en væsentlig rolle for beskæftigelsen og indtægtsgrundlaget i Vordingborg Kommune. Vi har brug for endnu flere overnatningsmuligheder og for at kunne fordele turisterne ud over hele sæsonen. Så det bliver utroligt spændende at følge realiseringen af planerne for Sukkerfabrikken, og jeg glæder mig til at se, hvordan potentialerne for den kommende ferieby kan foldes ud i fremtiden,” siger borgmester Mikael Smed, Vordingborg kommune.

“Der er store perspektiver rent erhvervsudviklingsmæssigt i projektet.”

Bolette Christensen | Forhenværende direktør, Business Vordingborg

Der ligger en investering på mere end 1,2 milliarder kroner i den kommende ferieby på Møn. Analysen viser at der i løbet af den planlagte 7-årige anlægsfase vil være mere end 83 millioner kroner i skatter til kommunekassen i Vordingborg.

“Den nye ferieby vil betyde en kraftig styrkelse af Møn som et levende og aktivt lokalsamfund med lokale arbejdspladser, tilflytning og et højt offentligt og privat serviceniveau,” siger Niels Solon.

Ferieby projektet består af ferieboliger, velkomstcenter, restauranter, konferencecenter, aktivitetscenter og butikker. Baggrunden for projektet er at skabe en ferieby til de mange turister der vil komme til Danmark når den faste forbindelse mellem Tyskland og Danmark er færdig.

”Der er store perspektiver rent erhvervsudviklingsmæssigt i projektet. Når vi kommer op i denne skala, hvor feriebyen bliver en af kommunens største arbejdspladser, så kommer det for alvor til at rykke med mange nye job, bosætning og mange afledte positive effekter på det øvrige erhvervsliv,” siger Bolette Christensen, direktør Business Vordingborg.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev