Jacob Møller takker af som erhvervsforeningsformand

af | 13. mar 2024 | Erhvervsnyheder

Vordingborg Erhvervsforening siger nu farvel til en stor kapacitet, idet nuværende formand Jacob Møller stopper sit virke i foreningen efter den kommende generalforsamling. Jacob Møller stopper som formand i Vordingborg Erhvervsforening i forbindelse med, at han er gået på pension fra sin stilling som direktør i instrumentvirksomheden Insatech i Bårse.

Derved blev det til to år på posten som formand for erhvervsforeningen i Vordingborg Kommune.

”Det ville være unaturligt, at der sidder en formand eller et bestyrelsesmedlem, som ikke er aktiv i erhvervslivet i kommunen. Så det var naturligt at sige hertil og ikke længere. Men jeg er faktisk lidt ked af, at jeg ikke har deltaget i erhvervsforeningen i flere år. Fordi jeg synes faktisk, det har været spændende. Der er en god og velfungerende bestyrelse i Vordingborg Erhvervsforening. Det har været meget inspirerende at have debatter i erhvervslivet, bestyrelsen og med kommunens politikere,” siger Jacob Møller.

I sin tid som formand for Vordingborg Erhvervsforening har Jacob Møller blandt andet været med til at færdiggøre Erhvervsmasterplan 2030. Han har også været med til at gennemføre et ejerskifte i erhvervsfremmeselskabet Business Vordingborg, hvor kommunen og erhvervsforeningen nu sammen ejer selskabet.

”Det vigtigste har været at få politikerne til at slutte sig til den her erhvervsmasterplan og til at indse, at vi faktisk har fuldstændig samme dagsorden. Det drejer sig om at tiltrække flere virksomheder og flere skatteborger til kommunen. Og der er erhvervslivet og politikerne langt hen ad vejen enige om, hvor vi skal hen,” siger den afgående erhvervsforeningsformand.

Jacob Møller overtog formandsposten fra malermester Willi Becke i 2022.

“Men planen viser i høj grad, at viljen til udvikling af erhvervslivet er til stede hos kommunens administration og politikere. Og det skal der bygges videre på.”

Jakob Møller | Afgående formand, Vordingborg Erhvervsforening

Erhvervsmasterplan 2030

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune vedtog den 21. september 2022 Erhvervsmasterplan 2030, som var en ny erhvervsstrategi for Vordingborg Kommune, der skulle danne rammen om kommunen og erhvervslivets fælles arbejde med erhvervsudvikling.

Strategien blev lavet i et samarbejde mellem kommunen og Vordingborg Erhvervsforening. Jacob Møller startede undervejs i processen og kunne følge Erhvervsmasterplan 2030 til dørs.

”Jeg kom ombord, da den store og tunge del af arbejdet var gjort. Og det var jo takket være Jacob Helles og den gruppe omkring ham, som havde arbejdet med analyserne om de seks hovedpunkter, vi har i Erhvervsmasterplan 2030. Så jeg står lidt udefra og kigger ind som formand, fordi det ikke er mig, der har lavet arbejdet. Men planen viser i høj grad, at viljen til udvikling af erhvervslivet er til stede hos kommunens administration og politikere. Og det skal der bygges videre på,” fortæller Jacob Møller.

Ejer og direktør hos Knudsen Extrusion Peter Rosenkrands med gæster fra Vordingborg Erhvervsforening

“Det er dejligt at se, som erhvervsforeningsformand, at der hersker professionalisme og drive i ledelsen af havnen, til at være tiltrække fremtidens grønne virksomheder til området. Og det er rigtig godt.”

Jakob Møller | Afgående formand, Vordingborg Erhvervsforening

Østdanmarks kraftcenter

En af de seks strategiske mål i Erhvervsmasterplan 2030, som, ifølge Jacob Møller, fylder meget i erhvervsforeningen, det er at gøre Vordingborg Kommune til kraftcenter for grøn energi inden 2030.

”Det forudsætter, at udviklingen fortsætter og at der tiltrækkes flere investorer til området. Der sker en masse på Vordingborg Havn, og der sker en masse på Klintholm Havn. Der bliver også talt meget om vind- og solenergi på land, hvor kommunens politikere arbejder hårdt på, at det bliver muligt at etablere en masse landbaseret vedvarende energi. Der sker en hel del, som falder i tråd med det, vi gerne vil med erhvervsmasterplanen,” siger Jacob Møller og lægger ikke skjul på at Vordingborg Havn kommer til at spille en central rolle:

”Der er fem andre strategiske mål i Ehvervsmasterplan 2030, der bør have samme fokus. Men det er dejligt som en del af erhvervsforeningen at se, at der hersker professionalisme og drive i ledelsen af havnen, til at være tiltrække fremtidens grønne virksomheder til området. Og det er rigtig godt, bare vi ikke glemmer de fem andre strategiske mål.”

Dansk Industri

Udover at være aktiv i Vordingborg Erhvervsforening har Jacob Møller været næstformand i Dansk Industri Sydsjælland.

Dansk Industri er en landsdækkende organisation, med lokale foreninger der prioriterer samarbejde og dialog med kommunerne men, som mest beskæftiger sig med generelle landspolitiske spørgsmål som blandt andet overenskomster. Gennem erhvervsforeningen kommer man tættere på de lokale virksomheder og kommunens politikere. Og det synes jeg faktisk er meget inspirerende og spændende, fordi man kommer helt ind i maskinrummet,” forklarer Jacob Møller.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal efterfølge Jacob Møller og blive den nye formand i Vordingborg Erhvervsforening. Det bliver annonceret efter generalforsamling den 10. april.

 

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev