Erhvervsvenlighed skal til eksamen

af | 25. apr 2022 | Erhvervsnyheder

​Hvordan står det til med den samlede erhvervsvenlighed i Vordingborg kommune? Det er Dansk Industri DI i disse dage i fuld gang med at undersøge ved hjælp af et spørgeskema, der er sendt ud 300 virksomheder i Vordingborg kommune, og modtagerne skal svare senest 29. april.

Direktør Bolette Christensen er med til at fremme erhvervsvenlighed i kommunen

DI gennemfører hvert år undersøgelsen, og resultaterne bliver altid imødeset med stor spænding hos alle i såvel kommune som erhvervsliv.

I 2021 var der 59 virksomheder der svarede på DIs spørgeskema.

”Jeg vil opfordre alle virksomhedsledere, der har modtaget spørgeskemaet fra DI til at besvare spørgsmålene. Det er vigtigt at vi får så høj en svarprocent som muligt, da det giver et mere retvisende billede af hvordan virksomhederne oplever erhvervsklimaet i kommunen,” siger Bolette Christensen, direktør i Business Vordingborg.

DIs erhvervsklima undersøgelse i 2021 placerede Vordingborg kommune på plads 83 ud af 93 kommuner.

“Hvad enten man er er tilfreds eller utilfreds vil jeg på det kraftigste opfordre til at prioritere at bruge tid på at svare på spørgsmålene.”

Direktør Bolette Christensen | Business Vordingborg

El-installatør Lars Bang er på linje med Bolette Christensen. I en artikel på Vordingborg.in opfordrer han alle der har modtaget DIs spørgeskema til at svare for at belyse graden af erhvervsvenlighed i Vordingborg Kommune.

“Det er ret vigtigt alle får svaret, ellers er det ikke den rigtige “visning” af tilfredsheden vi får frem! Det tager højest 3-5 minutter at udfylde skemaet. Det er et opråb fra mig om at folk skal til tasterne,” siger Lars Bang til Vordingborg.in.

Business Park Vordingborg

“Derfor kan vi med tilfredshed konstatere, at der er godt gang i erhvervsudviklingen i vores område.”

Direktør Bolette Christensen | Business Vordingborg

Mange forbedringer af erhvervsvenlighed igangsat

Siden undersøgelsen sidste år er der sat en række målrettede aktiviteter i gang for at forbedre erhvervsvenligheden.

Det var netop på baggrund af de foregående erhvervsklima undersøgelser, at Vordingborg Erhvervsforening tog initiativ til at få udarbejdet et Ideoplæg til Erhvervsmasterplan 2030. Det blev præsenteret i efteråret 2021, og efter kommunalvalget blev der nedsat et såkaldt opgaveudvalg (Erhvervsudvalget) til at arbejde videre med oplægget til Erhvervsmasterplan 2030.

”Vigtigst af alt er det fælles arbejde mellem erhvervsliv og kommunen om at udarbejde en samlet Erhvervsmasterplan 2030. Her er arbejdet kommet langt, og kommunalbestyrelsen skal inden sommerferien i år vedtage en samlet erhvervsmasterplan 2030,” siger Bolette Christensen.

Medlemmerne af Erhvervsudvalget kommer dels fra kommunalbestyrelsen og dels fra erhvervslivet, og de har op gennem foråret arbejdet med de væsentligste spørgsmål fra ideoplægget, og der vil inden længe bliver fremlagt forslag til en endelig Erhvervsmasterplan. Forslaget skal vedtages i Kommunalbestyrelsen inden sommerferien.

Markant bedre sagsbehandlingstid

Byggesagsbehandlingen er markant forbedret på 2 år. I 2021 havde Vordingborg Kommune en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle byggeansøgninger på 34,4 dage. Byggesagsbehandling er en del af vurderingen af kommunens erhvervsvenlighed.

I 2019 var sagsbehandlingstiden 67,9 dage og i 2020 var den faldet til 38,9 dage. Vordingborg Kommune modtog i 2021 25% flere byggeansøgninger og traf 10% flere afgørelser i 2021 ift. 2020.

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiaW50ZXJuYWwiLCJwb3N0IjoyMDg3NCwicG9zdF9sYWJlbCI6IkluZGzDpmcgMjA4NzQgLSBWb3JkaW5nYm9yZyBlciBibGV2ZXQgbWVyZSBlcmh2ZXJ2c3ZlbmxpZyIsInVybCI6IiIsImltYWdlX2lkIjowLCJpbWFnZV91cmwiOiIiLCJ0aXRsZSI6IkzDhlMgT0dTw4U6IFZvcmRpbmdib3JnIGVyIGJsZXZldCBtZXJlIGVyaHZlcnZzdmVubGlnIiwic3VtbWFyeSI6IiIsInRlbXBsYXRlIjoidGVzdCJ9″]

Etableringen af Nature Energys biogasanlæg i Køng er en del af den samlede vurdering af erhvervsvenlighed i Vordingborg Kommune

(Køng Biogas er klar til at producere grøn gas, der skal sætte gang i den grønne omstilling af gasnettet)

Det er der sket de seneste 6 måneder:

  • Biogasproduktionen på Køng Biogas ejet af Nature Energy er netop gået i gang, og den nye virksomhed giver job til 50 mennesker.
  • Ledigheden er rekordlav med stor privat jobvækst.
  • Strategi for udrulning af ladestandere til elbiler er vedtaget.
  • Kommune, jobcenter, Business Vordingborg og erhvervsliv arbejder sammen om at hjælpe ukrainske flygtninge i job.
  • Salg af erhvervsarealer på afkørsel 41 går fremad.
  • Der er i ideoplægget til Erhvervsmasterplanen forslag om udvidelse med nyt erhvervsområde ved afkørsel 39 Bårse.
  • To store grønne brændstof virksomheder er på 1 år tiltrukket til Vordingborg Havn med samlet investering på op til 10 milliarder kroner og 200 arbejdspladser.
  • På Klintholm Havn er der med stor sandsynlighed udsigt til flere operatører, når der udpeges nye havvindområder i Østersøen i forbindelse med den accelererede plan for den grønne omstilling. Det forventes at der kommer afklaring på dette inden sommerferien.

”Derfor kan vi med tilfredshed konstatere, at der er godt gang i erhvervsudviklingen i vores område. Alle parter arbejder målrettet på at skabe de bedst mulige rammer for vækst og udvikling af erhvervsvenlighed i Vordingborg kommune,” siger Bolette Christensen.

Søren Knudsen - Presse- og kommunikationsrådgiver

Skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92

E: sk@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev