Vordingborg Biofuel indgår aftale om grøn strøm

af | 28. jun 2023 | Erhvervsnyheder, Power-To-X

Solceller Residens Møen

Det kræver store mængder grøn energi at producere fremtidens brændsler. I Vordingborg Kommune skal virksomheden Green2x producere biogas på deres Vordingborg Biofuel-anlæg og får behov for vedvarende energi. Derfor har Green2x indgået partnerskabsaftale med den danske energivirksomhed Copenhagen Energy om at aftage energi fra deres energiparker.

Copenhagen Energy planlægger nemlig at etablere flere sol- og vindenergiparker i Vordingborg Kommune.

”Vi er glade for at have indgået en strømsalgsaftale med Green2X, om at sælge strøm fra vores vindmølle- og solcelleanlæg til Vordingborg Biofuel. Derved vil den grønne strøm fra vores anlæg i Vordingborg Kommune blive brugt lokalt,” siger projektleder i Copenhagen Energy Andreas von Rosen.

Partnerskabsaftalen vil forsyne Vordingborg Biofuel med 100% grøn strøm til deres kommende anlæg på Vordingborg Havn.

”Partnerskabet er en milepæl i vores arbejde med at levere bæredygtige energiløsninger, der støtter udviklingen af grønne brændstoffer og hjælper med at bekæmpe klimaforandringerne,” lyder det fra Andreas von Rosen.

“Partnerskabet er en milepæl i vores arbejde med at levere bæredygtige energiløsninger, der støtter udviklingen af grønne brændstoffer…”

Andreas von Rosen | Stifter og bestyrelsesformand, Copenhagen Energy

Andreas von Rosen fra Copenhagen Energy

Mix af vind og sol

Visionen for Vordingborg Biofuels anlæg er, at det skal producere forskellige former for biobrændstof, herunder biometanol til skibstransport. Vordingborg Biofuel vil omdanne halm fra kornproducenter til biometanol. I processen, hvor halm omdannes til biometanol, er grøn strøm fra vedvarende energianlæg et helt centralt element, og af den årsag er der indgået en aftale mellem parterne.

Green2X skal drive, bygge og udvikle grønne brændstoffabrikker i hele verden og det første anlæg bliver Vordingborg Biofuel ved Vordingborg Havn.

Ifølge project director i Green2x, Peter Stabell, er der flere grunde til, at Vordingborg Biofuel netop har valgt Copenhagen Energys kommende projekter i Vordingborg Kommune.

”For det første er det væsentligt for os, at vores produkt produceres med vedvarende energi – det gør vores produkt grønnere. Derudover vil vi gerne bakke op om lokale initiativer, som det Copenhagen Energy er ved at etablere i Vordingborg Kommune,” siger Peter Stabell og fortsætter:

”Det der for alvor gør projektet interessant for Vordingborg Biofuel er, at de tilbyder en kombination af vind- og solenergi. Vi kommer til at producere døgnet rundt, og derfor er det vigtigt at kunne producere, når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Copenhagen Engergy kan tilbyde hele pakken, og i tilfælde af at ingen er tilgængelige, sørger Copenhagen Energy for, at den grønne strøm kommer fra en tredje kilde.”

“Vi kommer til at producere døgnet rundt, og derfor er det vigtigt, at kunne producere når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser.”

Peter Stabell | Stifter og bestyrelsesmedlem, Green2x​

Peter Stabell fra Green2x til om indgået samarbejde med Copenhagen Energy

Næste skridt

Copenhagen Energy har ansøgt Vordingborg Kommune om fire lokationer, hvor de vil etablere enten solcelleparker eller opstille vindmøller på land. Kommunalbestyrelsen skal i efteråret tage stilling til om Copenhagen Energy kan fortsætte de fire projekter.

”Med den kommende udpegningsrunde i efteråret har politikerne i Vordingborg Kommune fået muligheden for at vælge projekter, som har en stærk lokal forankring. Vi håber at politikerne vil gribe chancen og vælge projekter, som bidrager til at skabe grøn vækst og arbejdspladser i Vordingborg Kommune,” siger Andreas von Rosen.

Copenhagen Energy er baseret i Carlsberg Byen og har i forvejen flere solcelleparker, offshore og onshore vindmølleparker samt Power to X under udvikling. Ét af deres projekter er ved Rødby Fjord, hvor energivirksomheden har medvirket til opstilling af 11 landvindmøller og en 67 MW solcellepark.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev