Vordingborg Kommune tager kvantespring i erhvervsvenlighed

af | 3. sep 2015 | Vækst, Vordingborg Erhverv nyheder

Den 3. september 2015 blev resultatet af Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse offentliggjort og Vordingborg Kommune lander i år på en 72. plads – en forbedring med 24 pladser siden sidste års undersøgelse.

Markant indsats har skabt stor fremgang

Den længe ventede erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri vækker stor glæde i Vordingborg Kommune.

”Vi er glade for at de seneste års indsatser for at forbedre forholdene for det lokale erhvervsliv, nu også resulterer i en bedre placering i DI-undersøgelsen – det synes jeg også vi har fortjent,” siger borgmester Knud Larsen.

“Det er meget positivt, at Vordingborg har formået at flytte sig så meget i år. Og en del af fremgangen skyldes især, at kommunen har fået langt mere fokus på erhvervslivets vilkår. Blandt andet har man afholdt seminar om fremtidens erhvervspolitik, og så har DI Sydsjællands bestyrelse og borgmester Knud Larsen holdt møde med Vordingborg Erhvervsforening om virksomhedernes vilkår i kommunen. Man kan derfor over en bred kam sige, at dialogen mellem kommunen og virksomhederne er blevet væsentligt forbedret.”, siger formand for DI Sydsjælland, Klaus Christensen

Vordingborg Kommune er gået frem på alle parametre der vedrører erhvervslivets opfattelse af erhvervsklimaet i kommunen. ”De parametre vi har rykket os på er dem, som vi selv kan gøre noget ved, og det har vi gjort. Vi vil fortsat arbejde benhårdt på at forbedre kommunens image og vilkår for erhvervslivet.”, siger Knud Larsen.

Vi hviler ikke på laurbærrene

Kommunen har blandt andet nedsat afgiften på spildevand, reduceret sagsbehandlingstiderne for byggeansøgninger, oprettet ’én indgang’ for erhvervslivet med eget telefonnummer, indført erhvervsvenlige åbningstider i daginstitutioner, opgraderet Jobcenterets virksomhedsteam og oprettet et nyt erhvervsselskab, Vordingborg Erhverv, for at øge fokus på erhvervsservicen.

”Vi oplever en stor tilfredshed hos de virksomheder vi er i kontakt med, resultatet viser en stor fremgang og nu gælder det om at fastholde og fortsætte den positive udvikling”, fortæller Susanne Kruse Sørensen, direktør for Vordingborg Erhverv.

Vordingborg Kommune er også klar på at fortsætte indsatsen for at styrke erhvervslivet og erhvervsklimaet. Målet er at skabe vækst og flere arbejdspladser i kommunen.

Vordingborg Erhverv er meget glade for den klare forbedring af resultatet og håber på i tæt samarbejde med virksomheder, Vordingborg Kommune og Erhvervsforeningen at kunne gøre endnu mere for at fortsætte fremgangen i erhvervsvenligheden de kommende år.

Du kan se resultaterne af undersøgelsen her

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev