De nye Scavenius får Klintholm Gods til at vækste og vokse

af | 8. apr 2022 | Iværksætteri, Vordingborg Erhverv nyheder

Lige siden 1798 har Klintholm Gods, der ligger helt yderst på Østmøn klos op ad Klinteskoven, været i familien Scavenius eje. For syv år siden flyttede syvende generation ind på godset, da Carl Gustav Scavenius og Inger Marie Kirketerp Scavenius valgte storbyen fra.

Historisk set har Klintholm Gods været en stor arbejdsplads. Én af de største på Møn. I 1945 havde godset 100 medarbejdere i landbruget, der blandt andet havde en stor kornproduktion. Da Carl Gustav og Inger Marie Scavenius i 2014 overtog driften af godset fra Peter Scavenius, overtog de ti medarbejdere.

Siden da har det nye godsejerpar formået at udvide godsets forretning og fordoblet medarbejderstaben, så der i dag er 25 faste fuldtids medarbejdere fordelt på turisme og landbrug.

Lige siden parret flyttede ind på godset har det været en katalysator og motivation for dem at kunne inddrage og give tilbage til lokalsamfundet.

Det kan vi jo ved at skabe gode arbejdspladser og en god stemning på stedet, så vores medarbejdere også føler, at de er en del af et større projekt, siger Inger Marie Kirketerp Scavenius om målsætningen for Klintholm Gods som arbejdsplads.

Netop det med at være en del af noget større hænger sammen med at godsejerparret har haft succes med at tiltrække gode medarbejdere. Og den større vision var netop det der fik Carl Gustav og Inger Marie til at forlade København for at flytte til Møn.

“Det er primært inden for turisme, vi vækster. Der er mange medarbejdere, der er flyttet herned, ikke nødvendigvis på grund af os. Men vi har været heldige at få fat på dem. Og vi er rigtig glade for dem.”

Inger Marie Kirketerp Scavenius | Klintholm Gods

Sample image

Forankret i slægten

Det har altid været meningen at Carl Gustav Scavenius skulle overtage driften af Klintholm Gods fra sin far, uden det for alvor var mejslet i godsejerboligens røde mursten. Carl Gustav Scavenius har haft flere ledende stillinger i forsikringsverdenen og er uddannet økonom, inden han officielt blev godsejer.

“Det vigtige for mig har hele tiden været, at det var en spændende virksomhed, jeg skulle overtage. Hvis det ikke var en spændende virksomhed, kunne jeg sagtens have fundet på noget andet. Man skal ville det. Det er jo ikke bare at have et stort sommerhus. Det er meget mere end det,” forklarer Carl Gustav Scavenius.

Hvad kræver det at drive en virksomhed som Klintholm Gods?

“Det vigtigste er, at man kan mange bolde i luften og er villig til at lære nyt. Du skal jo kunne alle mulige forskellige ting. Min baggrund inden for økonomi er bestemt ikke en ulempe i en så stor og bred virksomhed. Men man skal også vide lidt om kloakrør, toiletter og lidt om, hvordan man bygger et hus. Og skov, landbrug, turisme, jagt. Der er mange facetter i det. Man skal vide en lille smule om rigtig mange ting. Der er stadig rigtig mange ting, jeg lærer. Det er det, der er fordelen ved at min far har drevet godset i 35 år. Det er helt nødvendigt at kunne trække på den viden, han har bygget op om stedet. Sådan en virksomhed som Klintholm Gods ville ikke kunne overleve, hvis den viden ikke blev overleveret,” siger Carl Gustav Scavenius.

Familiegård i Jylland

Den nye godsejerfrue Inger Marie Kirketerp Scavenius er uddannet landbrugsøkonom og vokset op i Nordjylland i et større landbrug. Derfor er livet langt ude på landet langt fra fremmed for hende. Men én ting skulle Inger Marie afklare, før hun 100 procent var klar til at flytte til Møn.

Meningen var nemlig, at hun skulle tilbage til familiens gård i Jylland.

Det krævede lidt tilvænning både for Inger Marie og hendes familie, for alle havde glædet sig til den dag, hun skulle hjem og overtage landbruget.

“Men samtidig kunne de jo godt se, at jeg var glad sammen med Carl Gustav. Det var jo det rigtige for mig.”

“Den her mulighed jeg kunne fornemme, der ventede på os på Møn, trak virkelig i mig. Jeg tænkte meget over, hvad det var, jeg virkelig ville, da jeg boede i København. Men hele tiden trak tankerne mig ned på Møn, for jeg kunne arbejde med jorden,” siger hun.

Inger Marie Kirketerp Scavenius

“Oprindeligt var det planen, at jeg skulle hjem og overtage mine forældres landbrug. Men så mødte jeg jo Carl Gustav, da jeg var 21. Så sagde min far: søde Inger Marie, du kommer ikke til at overtage, for nu flytter du jo aldrig nogensinde til Nordjylland. Du flytter til Møn. Og så lukkede vi den der”

Inger Marie Kirketerp Scavenius | Klintholm Gods

Motoren bag det hele

Klintholm Gods’ forretninger er fordelt på landbrug og turisme. Der er både konventionelt landbrug, og hollistisk afgræsning af økologisk kvæg, der sælges i godsets egen gårdbutik og i hotellets restaurant. Turismeporteføljen byder på hotel Villa Huno, campingpladsen Camp Møns Klint og udlejningshuse ved fyret på Møns Klint.

Hele grundlaget for Klintholm Gods ligger i landbruget, selvom turisme er begyndt at fylde, som årene er gået.

“Landbruget er motoren i det hele, det er det Klintholm Gods er bygget på. Vi har store arealer og nogle af de penge landbruget tjener, bruger vi på at udvikle turismedelen,” forklarer Carl Gustav Scavenius.

Mange projekter

Siden Carl Gustav og Inger Marie Scavenius flyttede til Østmøn, har de sat gang i flere projekter. Sammen med Peter Scavenius moderniserede de hotellet Villa Huno, der nu servicerer turister med både overnatninger og restauration lige for foden af Klinteskoven. Derudover har godsejerparret omlagt dele af landbrugsjorden til holistisk afgræsning, hvor Hereford køer græsser og hjælper vild natur på vej.

Kødet fra køerne sælges i en gårdbutik, der ligger lige i hjertet af Klintholm Gods.

“Vi havde de her virkelig værdifulde græsningsområder, som vi lejede ud og ikke selv brugte. Og vi kunne jo også se at en del af vores landbrugsjord ikke gav mening mere som konventionel landbrugsjord. Det kunne vi lige så godt omlægge til græsning. Derfor inddragede vi alt den jord og omlagde det til de evige grønne græsmarker,” fortæller Inger Marie Kirketerp Scavenius.

Godsejerparret har desuden et godt samarbejde med Vordingborg Kommune, hvor de i fællesskab omdanner noget af godsets landbrugsjord til evig natur.

“Vi må aldrig pløje det igen eller dyrke korn. Vi må ikke have ét-årige monokulturer. Det skal bare have lov til at være lysåbent. Det er en naturtype, der både er presset i Danmark og hele Europa,” siger godsejerfruen.

Carl Gustav Scavenius og Inger Marie Kirketerp Scavenius

Godt samarbejde

Udadtil kan det virke som om at Inger Marie Kirketerp Scavenius er den uudtømmelige og ustoppelige idékraft bag godsets nye projekter. Det er dog langt fra sandheden, da både Carl Gustav og Inger Marie Scavenius bidrager med idéer til at udvikle godsets forretningsgrundlag. Men godsejeren har ofte det økonomiske perspektiv på nye projekter.

“Vi har et fantastisk samarbejde om virksomheden og nye projekter. Mit input når vi snakker om nye muligheder er ofte det økonomiske, hvor jeg er hurtig til at sortere dem fra, der er økonomisk dårlige. Det, der er vigtigt for os, er at bruge tid på de projekter, der er sjove, men de skal have et langsigtet perspektiv, være meningsfulde og bidrage positivt til godsets økonomi,” lyder det fra Carl Gustav Scavenius.

De meningsfulde og inspirerende projekter er ifølge godsejerparret medvirkende til, at de har stor succes med rekruttering.

“Det er vigtigt at vore medarbejdere føler, de er en del af et større projekt. Vi løber ikke kun efter økonomisk profit, projekterne skal også have et ideologisk ståsted. Det er derfor, jeg så godt kan lide vores naturprojekter. Hele ånden i det er god. Ham der passer vores køer er kommet herned fra København for at arbejde for os,” siger Inger Marie Kirketerp Scavenius.

Turisme og landbrug

Både Carl Gustav og Inger Marie Scavenius vil blive ved med at udvikle virksomheden Klintholm Gods. Deres fokus ligger nu på yderligere at integrere turismen med landbruget. De første spæde skridt ligger allerede i gårdbutikken, men håbet er at få turisterne med ud på markerne og i naturen omkring godset.

“Vi vil gerne prøve at trække opmærksomheden lidt væk fra klinten, for at gøre opmærksom på det her fantastiske landskab, der er ved godset. Her vil vi gerne lave ture med turisterne, hvor vi kan fortælle om køerne og hele historien.”

Godsejerparret er sikre på, at den nye satsning og projekt bliver en succes. Faktisk er de begge sikre på, at hele deres vision for Klintholm Gods bliver noget de næste generationer kan nyde godt af de næste 200 år.

“Jeg tror egentlig hvis du har interessen og lysten, og vil arbejde hårdt, så skal det nok blive en succes, om det er et gods eller en malerforretning,” siger Carl Gustav Scavenius.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev