Vordingborg Havn udvider

af | 30. jul 2015 | Vækst

Industrihavnen på Masnedø, Vordingborg Havn, er et af de områder, hvor kommunen lige nu oplever erhvervsmæssig vækst. Samtidig er der stort potentiale og planer om yderligere vækst.

Flere kunder er på vej, og de nuværende har planer om at udvide deres lejemål. Dertil kommer, at en række store nært forestående anlægsopgaver tæt på havnen og i regionen også kan kaste aktiviteter af sig til industrihavnen på Masnedø.

Det gælder også bygningen af det nye fængsel på Nordfalster, en sejlrende mellem Farø og Masnedø, som skal etableres i 2017, den nye Masnedsund-bro, den nye Storstrømsbro, forbedringen af jernbanen mellem Ringsted og Holeby samt den kommende Femern-forbindelse.

Stor norsk kunde

Yara Danmark A/S, går om kort tid i gang med første etape af udbygningen, som tilfører havnen yderligere 102 meter kaj og 80.000 kvadratmeter havneareal mod vest.

Yara Danmark A/S er en afdeling af den norske koncern Yara International, som skal bruge den nye placering på Vesthavnen i Vordingborg til oplagring og distribution af mineralsk gødning til landbruget på Sjælland og Lolland-Falster. Yara regner med at skulle distribuere cirka 120.000 tons gødning på årsbasis via Vordingborg Havn.

– Det giver også afledte arbejdspladser til det lokale transporterhverv, forventer havnefoged Jan-Jaap Cramer.

Flere kunder på vej

Det samme gælder den øgede aktivitet fra havnens nuværende store kunde DC Råstoffer – som er en underafdeling af en stor belgisk koncern – der ejer Masnedø Stenindustri. Virksomheden vil øge sit oplagringsareal til cirka 16.000 kvadratmeter. Virksomheden leverer sand, sten og grus i en lang række kvaliteter og har på Masnedø en sorteringsmaskine, der kan sortere i høj kvalitet.

DC Råstoffer leverer i øjeblikket materialer til byggeriet af den nye fængsel på Nordfalster og kan også blive leverandør af materialer til nogle af de andre tidligere nævnte projekter i regionen.

Dybere sejlrende

Der er også lagt en langsigtet masterplan for udvidelsen af både kajanlæg og havneareal i flere etaper.

Næste fase er en udbygning mod nordvest, som vil tilføre havnen yderligere 40.000 kvadratmeter havneareal og cirka 400 meter kaj. Jan-Jaap Cramer håber, at det kan blive i 2017, hvor der samtidig sker en uddybning af sejlrenden til havnen, så man kan modtage skibe, der stikker 9,40 meter mod det nuværende maksimum på 7,40 meter.

Kan anløbes døgnet rundt

Vordingborg Havn tilbyder en række fordele for kunderne i forhold til de nærliggende industrihavne, blandt andet at man ikke skal passere nærliggende broer for at komme til havnen, og at man kan anløbe havnen døgnet rundt. Det minimerer ventetidsomkostningerne for rederne.

I modsætning til mange af de nærliggende havne ligger Vordingborg Havn uden for Natura-2000 områderne, der kræver særligt hensyn til sårbare dyrearter. Det betyder, at det er mindre kompliceret at gennemføre lokalplaner ved udvidelser.

[su_note note_color=”#4e6a78″ radius=”0″][su_frame align=”left”]

EU-projekt om innovation og bæredygtighed

Vordingborg Havn deltager – sammen med Vordingborg Erhverv A/S – i EU-interreg-projektet DUAL Port, hvor havne i blandt andet Skandinavien, Belgien og Holland i forskellige netværk udvikler deres forretning i fællesskab.Læs mere her: Dual Ports[/su_frame][/su_note]

 

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev