Trusler og muligheder følges ad

af | 17. jan 2017 | Vækst

Selv om det er svært, skal man være optimist og tro på den mission, man har. Det er budskabet fra Dann Nielsen, Røstofte Maskiner, som i november modtog erhvervsprisen for i årevis at have leveret gode resultater på et ellers trængt marked.

Dann Nielsen overtog Røstofte Maskiner efter sin far i 1989 og var også i årene inden da ansat i virksomheden. Derfor har han på tætteste hold fuldt udviklingen i landbruget: Fra mange små bestande til få, store producenter.

Det giver selvfølgelig en del udfordringer, hvis man har en forretning, der lever af at sælge landbrugsmaskiner og lave service på dem.

”Man kan ikke vokse ved kun at være i Vordingborg”, siger Dann Nielsen. ”Kendetegnende for branchen er, at der bliver færre og færre kunder, og at der er længere imellem dem, så derfor skal man længere ud. Markedet her ikke er stort nok.”

Teknologien ændrer alt

Det var ikke til at forudse tilbage i 1980’erne, hvor Dann Nielsen startede i virksomheden, at udviklingen ville gå så hurtigt og medføre så radikale ændringer. Også i landbruget har tekniske opfindelser gjort sit indtog og øget produktiviteten betydeligt.

”Jeg har altid sagt: Vi skal have kød, brød og mælk uanset hvad. Men i dag betyder teknologien, at man kan producere langt mere for en mindre indsats end før”, siger Dann som forklaring på, at mange landbrug er blevet lagt sammen til store enheder.

Og hvem ved, hvad fremtiden kan bringe. Måske bliver reservedelslagre snart gjort overflødige. Fremkomsten af 3D-printere gør det muligt at printe de reservedele, der skal udskiftes, i stedet for at man skal bestille dem hos producenten og opbevare dem, indtil behovet opstår. Det er et scenarium, man skal have med i sine overvejelser, mener Dann.

Grav mulighederne frem

At RøstofteMaskiner har klaret sig så godt på et marked præget af få kunder og stor konkurrence skyldes netop de overvejelser, som indehaveren konstant gør sig om fremtiden. Fremsynethed og erkendelse af, hvordan vilkårene ser ud, har været vigtige ingredienser for overlevelsen.

”Jeg plejer at sige, at trusler og muligheder følges ad. Truslerne kommer helt af sig selv, mens mulighederne skal graves frem. De strukturelle forandringer i vores samfund kører, og det kan vi ikke gøre noget ved. Så man må prøve at tænke alternativt og komme en anden vej rundt om problemet.”

Selv har Dann Nielsen efterfulgt ordene ved bl.a. at etablere en afdeling i Sakskøbing, da muligheden bød sig. Med udvidelsen af markedet til også at gælde Lolland-Falster bliver oplandet større, og virksomheden har dermed et større kundegrundlag.

Desuden handler Røstofte Maskiner ikke kun med landbrugsmaskiner, men også have- og parkmaskiner samt jagt- og fritidsudstyr og arbejdstøj. På den måde bliver indtjeningsmulighederne større, og risikoen for tab spredes på flere forretningsområder.

Optimistisk syn på fremtiden

I november 2016 fik Dann Nielsen et skulderklap for sit arbejde, da han fik Vordingborg Erhvervsforenings erhvervspris. I begrundelsen lød det bl.a., at Røstofte Maskiner med Dann i spidsen har evnet at træffe de rette beslutninger på de rigtige tidspunkter. Han mener, at prisen kan være med til at udbrede kendskabet til virksomheden og gøre folk opmærksomme på, at de også sælger fx have- og parkmaskiner.

Danns ambition er, at Røstofte Maskiner skal være endnu større om 10 år. Det kan være via opkøb eller fusioner – pointen er under alle omstændigheder, at man skal være villig til at undersøge mulighederne og tænke i løsninger frem for forhindringer. Han lader sig ikke skræmme af truslen om det trængte marked med få kunder og stor konkurrence og en teknologisk udvikling, der måske gør markedet endnu mere vanskeligt at befinde sig på:

”Vi er fit for fight. Man skal være optimist og tro på det”, slutter han.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev