Sjællands første erhvervsplaymaker

af | 9. sep 2019 | Vækst

Tættere tilknytning mellem skoleelever og lokale virksomheder er målet med ansættelsen af en ’Erhvervsplaymaker’. Som et led i at sikre kvalificeret arbejdskraft er tre kommuner; Lolland, Guldborgsund, Vordingborg gået sammen om et nyt initiativ, der skal give skoleelever en større tilknytning til de lokale virksomheder og samtidig åbne de unges øjne for områdets mange interessante karrieremuligheder.

Som en del af Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg vil de tre kommuner og erhvervsorganisationerne Business Lolland-Falster og Vordingborg Erhverv øge de unge menneskers kendskab og tilknytning til det lokale erhvervsliv. Noget som eleverne på lang sigt kan benytte sig af, når de er klar til arbejdsmarkedet.

En langsigtet investering

Målet med Erhvervsplaymakeren er at bygge bro mellem skoler/uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Dermed er det en langsigtet investering, når kommunerne på den korte bane vil øge kendskabsgraden til de gode karrieremuligheder, der er i de lokale virksomheder. Erhvervsplaymakeren skal hjælpe skolerne med at udvikle undervisningsforløb og projekter, der inddrager de lokale virksomheder og skabe kontakter til virksomheder og uddannelser.

Om det nye initiativ udtaler John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune: ”Vi skal have de unge mennesker og virksomhederne til at lære hinanden bedre at kende, så de fremover kan finde hinanden i forbindelse med job og uddannelse. Det skal være helt klart, at de får de bedste betingelser at arbejde i, hvis de finder job i vores område”.

En udtalelse, der bakkes op af Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune og Susan Thydal, Udvalgsformand for Turisme, Udvikling og Erhverv i Vordingborg Kommune: ”Jeg er meget spændt på at se, hvad vi kan opnå med vores nye erhvervsplaymaker. Det er en interessant måde at arbejde på tværs af skoler og erhvervsliv på og samtidig spændende at være ’firstmovers’ på Sjælland med denne løsning. Jeg tror, det kommer til at give en stor værdi, både for de lokale virksomheder og ikke mindst for vores mange elever” udtaler Susan Thydal.

En vækstdræber

Målet er at afhjælpe udfordringen; mangel på kvalificeret arbejdskraft. En udfordring, som hver tredje virksomhed i området har haft problemer med indenfor de seneste år ifølge en analyse foretaget gennem Vækstprogrammet.

”Set fra erhvervslivets synspunkt giver det rigtig god mening at få en bedre kobling mellem uddannelse og erhverv. Eleverne og virksomhederne er hinandens forudsætninger og uden den fornødne arbejdskraft til de lokale virksomheder, risikerer vi at bremse den gode udvikling, vi er inde i” udtaler Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune.

Klar til skolestart

Der er allerede sat navn på den nye Erhvervsplaymaker, som bliver Aske Lundstrøm. Med en baggrund fra ZBC og et solidt lokalt kendskab er Aske Lundstrøm allerede nu i gang med at koordinere den store indsats der skal igangsættes. Timingen er præcis op til skolestart og arbejdet med de nye forløb er derfor højst aktuelt lige nu. ”Brobygningsforløbene i virksomhederne skal være med til at give de unge kendskab til alle de muligheder for job og uddannelse, der findes i nærområdet. Dem skal de kende, inden de eventuelt forlader området for at tage en uddannelse et andet sted, så de er klar over, hvilke muligheder der er og får de bedste betingelser for at vende tilbage” udtaler Aske Lundstrøm.

Fakta om initiativet

Projektet løber frem til 2021 og er en del af Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg. Vækstprogrammet er finansieret af Erhvervsstyrelsen, Vækstforum Sjælland og af medfinansiering fra de tre kommuner. Vækstprogrammet arbejder med de to centrale vækstbarrierer; mangel på arbejdskraft og mangel på kapital gennem en række forskellige initiativer målrettet det lokale erhvervsliv. Forsøget med en Erhvervsplaymaker er inspireret af en række nordjyske kommuner, der er i gang med lignende projekt.

Kontaktpersoner:

Aske Lundstrøm tlf.: 24 64 46 65 mail: aslu@vordingborg.dk

Mikkel Lundemann Rasmussen tlf.: 28 25 46 37 mail: mlr@vordingborgerhverv.dk

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev