Initiativ skal nedbryde vækstbarrierer

af | 26. jan 2018 | Vækst, Vordingborg Erhverv nyheder

Nyt tiltag skal hjælpe virksomhederne med at fremtidssikre kompetencerne og finde kvalificeret arbejdskraft, som erhvervslivet efterspørger. Baggrunden er en nyligt offentliggjort analyse, udarbejdet af Oxford Research og som et led i Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg.

Fra januar søsættes et nyt initiativ under Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg. Helt konkret betyder det ansættelsen af en projektleder, der skal hjælpe virksomhederne i de tre kommuner med at opkvalificere medarbejdere og finde den arbejdskraft, de efterspørger.  Efterspørgslen er stor, viser rapporten fra Oxford Research. Opkvalificeringen sker bl.a. gennem pop-up-kurser inden for fx procesteknik og plastmagere.

Målrettet virksomhedens behov

Initiativet er målrettet den enkelte virksomheds behov og den nye projektleders første opgave bliver at opspore de virksomheder, der har brug for hjælp.

Der er allerede sat navn på den nye projektleder, som i forvejen er et kendt ansigt blandt virksomhederne i Lolland og Guldborgsund. Det er nemlig Lise Damsbo Savic fra Business Lolland-Falster, der skal arbejde med virksomhederne, og som nu også kommer til at fokusere på virksomheder i Vordingborg kommune.

– Vi har gennem de sidste år arbejdet med forskellige værktøjer i Business Lolland-Falster, for at hjælpe virksomhederne med udfordringen med kvalificeret arbejdskraft. Vi har gjort os nogle erfaringer omkring, hvad der skaber værdi for virksomhederne, og det er dejligt, at vi nu kan gøre dette i en større skala, til gavn for flere, så vi kan sikre vækst i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg, udtaler Lise Damsbo Savic.

Ingen vækst uden arbejdskraft

Det er ikke et nyt fænomen, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

– Vi vidste godt, at problemet med at finde kvalificeret arbejdskraft er stort. Med undersøgelsen har vi nu fået at vide, hvor vi kan sætte ind og med hvilke værkstøjer, vi kan hjælpe virksomhederne, fortæller Programkoordinator Mikkel Lundemann Rasmussen.

Et af vækstprogrammets primære mål er at nedbryde vækstbarrieren mangel på arbejdskraft. Med undersøgelsen kommer et idékatalog, som vækstprogrammet kan gøre brug af i den fremadrettede indsats, og som samtidig viser hvilke indsatsområder, der skal prioriteres.

Mangel på særligt faglærte og ufaglærte

Et af de områder, hvor der er særlig mangel på kvalificeret arbejdskraft, er inden for faglærte og ufaglærte. Dette er både en strukturel landsdækkende udfordring, men som især bliver forstærket lokalt af de mange store anlægsprojekter i de tre samarbejdende kommuner. Og her peger analysen på, at flere unge i langt højere grad skal tage en erhvervsuddannelse, hvis vi skal kunne følge med.

For interesserede kan analysen Behovet for kvalificeret arbejdskraft læses her.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev