Fra 1 til 20 medarbejdere på ti år

af | 10. aug 2015 | Vækst

Med et stærkt team af engagerede medarbejdere gør vi meget ud af at holde focus på det vi er gode til, at følge op på kunderne, at overholde aftaler, at udføre tingene til tiden, at have vores viden og kunnen på plads.

Sådan lyder det fra Henrik Larsen, når han skal give noget af forklaringen på, hvordan det er lykkedes ham at få den lokale el-installations virksomhed EL-Comp ApS til at vokse fra 1 til 20 medarbejdere på ti år.

Med til historien hører også, at Henrik Larsen har været omhyggelig med at gribe mulighederne, når de har vist sig. Og så har han og hans medarbejdere været god til at bruge sit lokalkendskab og lokale netværk i Vordingborg og omegn til at udvide kundekredsen hen ad vejen.

Både netværket og evnen til at gribe muligheden medvirkede således til, at EL-Comp for syv år siden fik en af sine store kunder, pumpekoncernen Flygt i Glostrup.

Flygt var på udkig efter en underleverandør til bygge og servicere pumpestationer og vandværker. En person i Henrik Larsens netværk gjorde Flygt opmærksom på EL-Comp og Vordingborg-virksomheden præsenterede sig så overbevisende, at opgaven som underleverandør kom i hus.

I dag giver opgaven med at projektere, opbygge og servicere pumpestationer og vandværker for Flygt job til fire medarbejdere i EL-Comp.

Ville videre i arbejdslivet

Henrik Larsen er uddannet elektriker i 1993. Lærepladsen var hos el-installatør Finn Sørensen i Vordingborg, hvor han efter uddannelsen fortsatte som svend.

I 2003 læste Henrik Larsen til installatør, fordi han havde et ønske om at komme videre i sit arbejdsliv. Og to år efter fik han chancen for at blive selvstændig, idet han fik mulighed for at overtage virksomheden EL-Compagniet, da den daværende ejer Georg Bienkowski ønskede at trække sig tilbage.

Efter overtagelsen etablerede Henrik Larsen virksomheden med værksted ved hjemmet på Lærkevej. I første omgang med en enkelt svend som var fulgt med fra Georg Bienkowski.

Dengang i 2005 var der stadig fuld gang i samfunds-økonomien og mange af Henrik Larsens installatør-kollegaer satsede meget på nybyggerier. Henrik Larsen satsede med EL-Comp derimod mere på de mange varierede, dagligdags elektriker-opgaver via sit netværk. Strategien viste sig at give vækst også efter at krisen satte ind og blandt andet ramte nybyggeriet.

”De private kunder er stadig en vigtig basis for vores virksomhed”, fastslår han.

Arbejdede i døgndrift

Medarbejderstaben steg langsomt og det samme gjorde arbejdsbyrden for Henrik Larsen personligt – til et niveau, hvor han næsten arbejdede i døgndrift. Men atter kom lokalkendskabet, netværket og evnen til at se muligheder ham til gode – da el-installationsfirmaet Lindpro i 2012 besluttede sig for at flytte domicilet fra Vordingborg til Næstved fik Henrik Larsen fat i el-installatør Tommy Jensen, som havde lyst til fortsat at have sin daglige arbejdsplads i Vordingborg i stedet for at flytte med Lindpro til Næstved.

Og siden har Henrik Larsen haft Tommy Jensen at sparre med samt at dele opgaverne i det daglige arbejde med, hvor der skal udregnes tilbud, fordeles opgaver til medarbejderne i marken og holde kontakt til virksomhedens kunder.

”Jeg er superglad for, at vi arbejder så godt sammen og går så godt i spænd”, siger Henrik Larsen, der ikke lægger skjul på, at ansættelsen af Tommy Jensen har gjort det muligt for ham at drive firmaet på en måde, så han også kan have et liv ved siden af arbejdet.

”Jeg var helt askegrå i ansigtet og var altid på job”.

Vil fortsat udvikle sig

Næsten samtidig med at Tommy Jensen blev ansat overtog Henrik Larsen også sin gamle læreplads, idet Finn Sørensen var klar til at sælge for at nyde sit otium. Tre svende og en administrativ medarbejder fulgte med ved overtagelsen og virksomheden valgte herefter at flytte fra privat boligen til nye lokaler på Vingevej som kunne rumme alle mand. Der var et behov for at skille arbejds- og privatliv fra hinanden.

Ud over opgaverne for Flygt og de mange dagligdags elektriker-opgaver, så har EL-comp også opbygget et speciale i Netværk og fiberinstallation for en større kunde.

Virksomheden har således gennem ti år været inde i en fornem udvikling, men Henrik Larsen stiller sig ikke helt tilfreds.

”Det er vigtigt, at vi kommer ud at vise flaget. Vi vil gerne mere ud til kunderne og vi overvejer at ansatte en salgsperson, der kan hjælpe os med besøge flere virksomheder”.

I bestræbelserne på at forsætte udviklingen af virksomheden har Henrik Larsen også tænkt sig at benytte sig mere at de tilbud og den vejledning, som virksomheden kan få hos Vordingborg Erhverv. Således har EL-Comp både Henrik Larsen og Tommy Jensen med, når Vordingborg Erhverv og Væksthus Sjælland næste gang afholder RaketVækst i slutningen oktober.

RaketVækst er tre dages intensivt internatophold med fokus på de deltagende virksomheders strategier og handlingsplaner. Erfarne vækstkonsulenter inden for salg, markedsføring og økonomi udfordrer deltagerne til at se deres virksomhed på nye måder.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev