Fælles indsats for at løse vækstbarrierer

af | 15. sep 2017 | Vækst, Vordingborg Erhverv nyheder

Væksten har bidt sig fast på Sydsjælland og Lolland-Falster. Samarbejde skal sætte turbo på udviklingen.

Nationalbanken opjusterede forleden dens skøn for marts måned; væksten har bidt sig fast i Danmark. Det er en god nyhed for erhvervslivet, for arbejdsmarkedet og for Danmark.

Knap 140 deltagere var i dag samlet til Vækstkonference på Nordfalster. Den højteknologiske virksomhed Hardi International lagde rammer til arrangementet og anledningen var Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg, som de 3 kommuner samt Business Lolland-Falster og Vordingborg Erhverv har taget initiativ til.

For at holde fast i væksten og styrke den endnu mere, er det vigtigt at få løst to barrierer, som virksomhederne har udpeget som altafgørende for deres fortsatte udvikling.

-Vi skal styrke og udbrede væksten til alle områder i Danmark – også på Sydsjælland og Lolland-Falster, hvor vi nu igangsætter en målrettet erhvervsindsats. Virksomhedernes adgang til kapital og kvalificeret arbejdskraft er afgørende for at kunne rykke væksten og skabe arbejdspladser, jeg ser frem til at følge resultaterne, som andre kommuner i landet kan lade sig inspirere af, siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Vækstprogrammet handler både om at nedbryde virksomhedernes udpegede barrierer for vækst, men det handler også i stor grad om at indfri virksomhedernes ambitioner. Et af de igangsatte tiltag er det såkaldte ”Manufacturing the Future”, hvor vækstprogrammet henter ekspertise fra Rodin Genoff, der er førende global ekspert i virksomhedsudvikling.  Han inspirerer og hjælper en række virksomheder i området blandt andet A. Schillers Maskinfabrik A/S.

– Det er et meget praktisk og nyttigt initiativ. At medvirke i Manufacturing the Future-initiativet vil hjælpe os til at udvikle tættere alliancer med centrale samarbejdspartnere. Og derigennem hjælpe virksomhedens omstilling til fremtiden, herunder nye produkter og markeder, siger Allan H. Schmidt, Direktør, A. Schillers Maskinfabrik A/S.

Vækstprogrammet Lolland, Guldborgsund og Vordingborg er en særlig målrettet indsats på tværs af kommunegrænser og med involvering af en lang række aktører i området.

– Vi er kommet godt fra start med vækstprogrammet og har allerede igangsat flere konkrete initiativer. Men vi vil gerne brede viften ud og vi er så heldige, at Vækstforum Sjælland og Erhvervsministeriet stiller finansiering til rådighed.  Vi har dog brug for at høre, hvad virksomhederne helt konkret efterspørger. Og vi har brug for at samle gode idéer til, hvad der konkret bør udvikles, afprøves og gennemføres. Min opfordring her på konferencen i dag er derfor, at alle skal spille ind med de udfordringer de møder og de gode idéer til løsninger, de kan komme i tanke om. Vi står klar til at arbejde med på idéerne, så det kommer til gavn for virksomhederne og den fortsatte vækst, siger programkoordinator Mikkel Lundemann Rasmussen.

Hardi International fortalte ved konferencen om baggrunden for at samle deres aktiviteter under samme tag her i landsdelen og borgmestrene John Brædder, Holger Schou Ramussen og Michael Seiding Larsen fortalte om deres forventninger til vækstprogrammet. Derudover blev der orienteret om allerede igangsatte initiativer og, der blev opfordret til at byde ind med idéer til andre relevante initiativer.

Erhvervsministeriet og Vækstforum Sjælland finansierer indsatsen, der skal løbe over de næste godt 2 år.

For yderligere information kontakt:
Programkoordinator Mikkel Lundemann Rasmussen på tlf.: 2518 2363.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev