Erhvervsudvikling på rette vej

af | 17. sep 2015 | Vækst, Vordingborg Erhverv nyheder

Erhvervsudvikling er sat på dagsordenen og Vordingborg Kommune har taget et kvantespring i DI’s årlige erhvervsklima-undersøgelse. Undersøgelsen blev offentliggjort den 3. september og allerede den 14. september blev der afholdt endnu et konstruktivt dialogmøde mellem Vordingborg Erhvervsforening, Dansk Industri, Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S.

Der er nu taget hul på drøftelserne og evalueringen af undersøgelsen og dens resultat, ligesom der er lagt planer for det videre arbejde for at fremme erhvervsklimaet i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommune er gået 24 pladser frem i DI’s Erhvervsklima-undersøgelse. Vi er gået frem på alle de spørgsmål der vedrører tilfredshed med kommunen. ”Det glæder mig, at vi har fået vendt udviklingen”, udtaler borgmester Knud Larsen, ”Personligt vil jeg fortsætte med at besøge mange af vores virksomheder i kommunen. Det er vigtigt, at vi får fortalt de gode erhvervshistorier og det er igennem dialog vi finder frem til hvordan vi i fællesskab kan forbedre samarbejdet”.

Kommunens sagsbehandling har forbedret sig væsentligt. Både på byggesagsbehandling og miljøområdet. ”Vi er på vej, men ikke i mål. Vi har gjort tiltag for at forbedre og forkorte sagsbehandlingstiden, og vi skal fortsætte det gode arbejde”, siger direktør for området Jan Michelsen, Vordingborg Kommune.

På mødet blev det besluttet, at Vordingborg Kommune i samarbejde med Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Erhverv A/S udarbejder en handlingsplan for aktiviteter og initiativer, der skal styrke samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv, men også bidrage til en fælles forståelse af, hvad vi mener med god sagsbehandling og god infrastruktur.

”Det er desuden vigtigt, at vi arbejder for at forbedre kommunens image. Et godt image er vigtigt, både for at tiltrække virksomheder og arbejdskraft”, udtaler formand for Vordingborg Erhvervsforening Christian Brix-Hansen. Erhvervsforeningens målsætningen er, at Vordingborg Kommune på sigt skal komme op i den bedste tredjedel blandt landets kommuner i DI’s årlige erhvervsklima-undersøgelse, en målsætning som borgmester Knud Larsen også bakker op om.

Hos Dansk Industri, arbejdes der på lokalt niveau med kommuner og erhvervsforeninger om at forbedre erhvervsklimaet. På mødet deltog såvel Steffen Steffensen og Klaus Christensen fra DI Sydsjælland, og de glæder sig begge over, at samarbejdet mellem parterne har resulteret i den flotte fremgang.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev