Ambitiøs indsats skal løse konkrete vækstudfordringer

af | 9. dec 2016 | Vækst, Vordingborg Erhverv nyheder

Borgmestrene i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner har i går modtaget en opringning fra Erhvervsministeriet med besked om, at ansøgningen om at blive udpeget til at arbejde videre med en stor målrettet erhvervsindsats er godkendt. Med udpegningen følger en finansiering, som fastsættes når de konkrete initiativer er udviklet.

De tre kommuner og de to erhvervsfremmeorganisationer, Business LF og Vordingborg Erhverv, greb chancen, da regeringen i starten af året meldte ud, at man ville udpege op til tre områder, hvor der kan gennemføres en ekstraordinær erhvervsindsats. Og der var hurtigt enighed om, at indsatsen skal lægges på lige præcis på de områder, hvor erhvervslivet siger at udfordringerne er størst, nemlig arbejdskraft og kapital!

”Regeringen ønsker at styrke den private vækst- og jobskabelse i hele Danmark. Nu sætter vi en målrettet indsats i gang i flere områder, hvor kombinationen af regionale styrkepositioner, lokal vindermentalitet og privat engagement skal skabe den selvbærende vækst og beskæftigelse, som områderne har brug for.” skriver Erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside.

Det, at skaffe adgang til kapital og til kvalificeret arbejdskraft, kan ikke løses af enkeltaktører:

“Som kommuner og erhvervsfremmeaktører kan vi levere nogle af brikkerne. Andre spillere skal på banen, og vi må samarbejde om at finde og lægge de resterende brikker, hvis puslespillet skal blive komplet,” siger Borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune.

Bag initiativet står derfor et bredt partnerskab med repræsentanter for regionen, kommunerne, virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, arbejdsmarkedets parter, pengeinstitutter m.fl. Og andre aktører vil blive inddraget undervejs i processen, efterhånden som behovet opstår.

Det er virksomhederne i landsdelen, der har peget på udfordringerne med at skaffe kapital og kvalificeret arbejdskraft. Og virksomhederne bliver i høj grad en vigtig spiller i det forestående arbejde, som dem der har den direkte føling med, hvor de største udfordringer er. Og lige så vigtigt, hvad der lader sig gøre at arbejde videre med. Det står klart, at udfordringerne ikke kan løses ved et hurtigt snuptag; der skal tænkes utraditionelt og det kræver et langt, målrettet træk for at nå i mål.

“Der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave, vi kaster os over for at nå i mål med disse udfordringer. Vi skal tænke kreativt og vi skal udvikle, afprøve og indføre nye tiltag. Og så skal vi samtidig være gode til at lære af andres erfaringer på området,” siger Borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Tidsplanen er, at de første konkrete initiativer skal iværksættes snarest muligt og her vil Business LF og Vordingborg Erhverv spille en afgørende rolle. De to bestyrelsesformænd Christoffer Knuth, Business LF, og Christian Brix-Hansen, Vordingborg Erhverv, meddeler samstemmende, at begge organisationer er klar og ser frem til at samle aktørerne og skubbe konkrete initiativer ud over rampen.

For yderligere info, kontakt:

Susanne Kruse Sørensen
Direktør, Vordingborg Erhverv
Tlf. 2380 9046

 

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev