Vordingborg og Guldborgsund med i EU-projekt om stor miljøindsats

af | 25. okt 2016 | Internationalt, Vordingborg Erhverv nyheder

Bæredygtighed og miljøvenlige måder at arbejde på står højt på dagsordenen overalt, også i Vordingborg og Guldborgsund kommuner. Derfor indgår de nu i et internationalt samarbejdsprojekt, som skal reducere erhvervshavnes CO2-udslip.

Den 3. november er det officielle startskud til DUAL Ports; et projekt under EU’s Interreg North Sea Programme, som har til formål at fremme nye grønne løsninger, herigennem at skabe nye produkter, services og processer, der kan reducere Co2-udslip. Projektet har til formål at støtte samarbejdet om fælles indsatser for reduktion af Co2-udslip i Nordsøregionen.

I alt er 10 partnere fra fem lande samt en række virksomheder involveret i Dual Ports. Fra Danmark deltager erhvervshavnene fra Vordingborg og Guldborgsund kommuner samt Vordingborg Erhverv. Med støtte fra EU skal der nu iværksættes forskellige indsatser og pilotprojekter, der skal vise hvorledes man i moderne havnedrift kan minimerer Co2-udslippet.

Vækst via internationalisering og grønt fokus

Deltagerne skal på tværs af landene hjælpe hinanden med at udvikle nye tekniske løsninger og måder at arbejde på samt udveksle viden og erfaringer. I Vordingborg Havn er der bl.a. fokus på, hvordan man kan bruge overskydende jord fra anlægsprojekter, så man undgår lange vejtransporter til deponering.

Borgmester i Vordingborg Kommune Knud Larsen siger:

”I Vordingborg Kommune er vi meget opmærksomme på det store potentiale, der ligger i at kombinere grønne løsninger med erhvervsudviklingen. Ved at investere i miljøvenlige processer, kan Vordingborg Erhvervshavn reducere sine omkostninger og sit Co2 udslip og derved blive mere konkurrencedygtig. Samtidig betyder det, at havnen kan tiltrække flere internationale kunder med øget vækst til følge”.

I Guldborgsund Kommune vil man arbejde med muligheden for at reducere svovl-, NOx- og CO2 udslip, ved at etablere en LNG terminal ud for Orehoved Havn. En LNG terminal (Liquified Natural Gas) vil både kunne servicere lokale virksomheder og skibstrafik, men vil på sigt også kunne servicere tung vejtrafik.

Borgmester John Brædder fra Guldborgsund Kommune udtaler:

”Vi glæder os over, at der nu kommer endnu mere fokus på grøn energi og nedbringelse af Co2-forbruget til gavn for både os selv og kommende generationer. Desuden vil de nye grønne løsninger og samarbejdet på et internationalt plan medføre mange vækstmuligheder.”

Innovativ tænkning skaber arbejdspladser

Også hos Vordingborg Erhverv er glæden stor. Her har man været med til at udvikle projektet og sørge for kontakten mellem de forskellige parter. Direktør i Vordingborg Erhverv Susanne Kruse Sørensen udtaler:

”Det har været et inspirerende arbejde at deltage i udviklingen af projektet, og er bestemt indsatsen værd. Nye miljøvenlige måder at arbejde på er vejen frem for både miljøet og for vores virksomheder, hvor innovation og nytænkning vil skabe grobund for nye arbejdspladser.”

Den 3. november 2016 afholdes der et internationalt KickOff-møde, hvor de to danske borgmestre samt projektleder Wim Stubbe fra Oostende Havn i Belgien, byder velkommen. På mødet deltager blandt andre Vordingborg og Guldborgsund havne samt Emden Havn i Tyskland og Zwolle Havn i Holland. Formålet med mødet er en officiel søsætning af DUAL Ports samt at få indsigt i de forskellige lande og havnes projekter. KickOff-mødet bliver afholdt i på Hotel Frederiksminde i Præstø. Man kan læse mere om programmet og tilmelde sig her.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt:

Direktør Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv, +45 23 80 90 46

Fakta om Dual Ports:

  • Projektets varighed er ca. 3 år
  • Det samlede budget for projektet er på ca. 7,8 mio. euro
  • I projektet deltager, havne fra Belgien, Holland, Tyskland, Skotland og Danmark. Oostende Havn i Belgien er ledende partner.
  • De deltagende havne og lokale myndigheder skal iværksætte tiltag, der mindsker CO2-forbruget
  • Vordingborg Erhverv bliver ansvarlig for formidlingen af projektets resultater både i Danmark og de øvrige deltagerlande

 

 

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev