Firma fra Vordingborg opfinder ny CO2-besparende metode

af | 31. aug 2016 | Innovation, Iværksætteri

Karsten Reinhard er en innovativ mand. Den autoriserede kloakmester, som har arbejdet i entreprenørbranchen i mere end 25 år, har opfundet en metode, der reducerer CO2-udledningen ved bygge- og gravearbejde.

”Vi er en miljøbevidst virksomhed, der vil genbruge så meget som muligt!”

[su_divider top=”no” divider_color=”#638c1f”]

Seneste nyt d. 10. september 2016: Karsten Reinhard har netop modtaget Vordingborg Håndværkerforenings iværksætterpris for sin maskine og udviklingen af metoden til genbrug af jord. Fra Vordingborg Erhverv skal der lyde et stort tillykke!

[su_divider top=”no” divider_color=”#638c1f”]

Det siger Karsten Reinhard, som er direktør i Kai Døssing v/Karsten Reinhard ApS. Virksomheden har siden 2007 foretaget entreprenør-, beton- og kloakarbejde over hele Sjælland og Lolland-Falster. Nu har Karsten etableret endnu et firma, Jordstabil.dk, der tilbyder en ydelse, som vil glæde både de økonomi- og de miljøbevidste:

Genbrug af jord fra opgravninger, så lastbiltransport til jorddepoter og kørsel med nyt tilfyldningsmateriale undgås. Dermed spares der penge og ikke mindst CO2-udledning.

Nyskabelse uden hokus pokus

Normalt kan jord, der graves op i forbindelse med fx etablering af kloakledninger, ikke bruges igen. Det er typisk for vådt, så det ikke er stabilt nok, når udgravningen skal fyldes op igen. Derfor har det hidtil været sådan, at jorden skulle transporteres væk til et jorddepot, og man ville køre grus til stedet for at bruge det som fyldmateriale. Det koster i både kroner og øre og på miljøregnskabet: Omkostninger til vognmænd og lastbiler med stort CO2-forbrug, der kører frem og tilbage.

Men det er fortid nu, og det er oven i købet ret simpelt:

”Der er ikke noget hokus pokus ved det”, siger Karsten Reinhard. ” Alle kan egentlig gøre det, og man ved, at det kan lade sig gøre, men der er ikke nogen, der har afprøvet det i praksis før nu”.

Karsten forklarer, at han har udviklet en maskine, der køres til stedet, hvor jorden bliver gravet op. Den opgravede jord bliver fyldt på maskinen, som knuser de sten, der måtte være i jorden. Derefter blandes jorden med vand og cement, så jorden bliver flydende.

Blandingsforholdet afhænger af jordtypen – den opgravede og omkringliggende jord skal være ens. Derefter hældes den flydende jord ned i udgravningen, og efter ca. et døgn er den hærdet. Det betyder, at der hverken er brug for at køre den opgravede jord væk, og der er ikke behov for andet materiale, der kan fylde udgravningen op igen.

Bygget hjemme i et telt

Karsten Reinhards maskine til genbrug af opgravet jord

Sådan ser maskinen ud, som Karsten Reinhard selv og udviklet, og som kan genbruge jord fra udgravninger.

Karsten Reinhard har arbejdet med udviklingen af metoden siden 2009. Maskinen har han selv bygget fra bunden hjemme hos sig selv, hvor han har sat et telt op til den. Det har været en lang proces, der har krævet tålmodighed med både selve maskinen og ”opskrifterne” – kaldet recepter – på de blandingsforhold af jord, vand og beton, der passer til de danske jordtyper.

”Man får en ide, så går der noget galt, og så må man prøve igen”, siger Karsten, og måske er det tanken om klimaet, der har fået den miljøbevidste Georg Gearløs til at blive ved. I hvert fald har han planer om, at hans virksomhed på sigt skal have maskiner, der bruger el, og lastbiler, der kører på gas.

Opfindsomhed og gåpåmod

Karsten Reinhard er allerede i gang med at udtænke, hvordan også boreslam kan anvendes til genbrug:

”Boreslam opstår, når man laver boringer i jorden, fx under veje. Hidtil er det blevet kørt væk, når man er færdig med at bore, men jeg har i fundet ud af, at det kan bruges i stedet for vand, når jord skal gøres flydende, og til rørfyldninger. Jeg skal bare arbejde lidt mere med ideen.”

Så opfindsomheden er fortsat stor, og også et stort gåpåmod må siges at være kendetegnende for Karsten, som ikke var bleg for at tage kontakt til Teknologisk Institut, da han hørte om muligheden for at søge om penge til innovative projekter via Innovationsfonden.

Innovationsfonden støtter iværksættere og virksomheder med potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser.  Sammen med Teknologisk Institut skrev han en ansøgning, der resulterede i 250.000 kr. til at udvikle Karstens nye CO2-besparende metode.

Stigende interesse

Blandt andre Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har kunnet se de store fordele ved Karsten Reinhards maskine, som de har haft gavn af i forbindelse med bl.a. ledningsreparationer.

Og interessen er tilsyneladende stigende – eksempelvis skal Karsten og hans firma Jordstabil.dk være med til at etablere affaldssorteringsanlæg i boligkomplekser for Domea og Vordingborg Kommune. Karstens metode betyder, at miljøet bliver skånet, fordi CO2-udledningen fra lastbiler, der skal køre jord væk, undgås. Samtidig bliver der sparet penge til den jordanalyse, der skal fastlægge om jorden er forurenet, og som altid skal udføres, når jord skal bortskaffes. Desuden skal der ikke bruges penge til udfyldningsmateriale.

Dog har der været en vis skepsis, der lige skulle overvindes. Karsten fortæller om den første gang, han mødte op med sin maskine på en byggeplads:

”Jeg kommer ind på pladsen, og jeg får at vide, at det kan umuligt lade sig gøre. Men så gik jeg i gang, og alle kunne se, at det kunne det. Nu hører jeg kun om, hvor godt det fungerer!”, griner Karsten og slutter med at fortælle, at han selvfølgelig vil bruge metoden i virksomhedens eget, daglige arbejde, men han tilbyder også andre entreprenører, at de kan bruge hans virksomhed som underentreprenør i forbindelse med deres udgravnings- og tilfyldningsopgaver.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev