Søg tilskud til grøn omstilling

af | 11. nov 2021 | Følg vores arbejde

Den grønne omstilling af virksomheder er i fuld gang, og Energistyrelsen har nu offentliggjort kalenderen for 5 nye ansøgningsrunder til Erhvervspuljen i 2022.

Søg tilskud til grøn omstilling

Vordingborg Erhverv opfordrer virksomheder til at søge tilskud til grønne energiprojekter og grøn omstilling af virksomhedernes produktionsapparat og drift.

“Grøn omstilling af virksomheder er afgørende for at Danmark når klimamålene i 2030 med en samlet 70 procents reduktion af CO2 udledningen. Derfor er det en god ide for alle virksomheder at komme i gang med at omstille deres drift og produktion for at reducere dels energiforbruget og dels nedbringe CO2 udledningen. Det kan være lige fra opvarmning via varmepumper, bedre isolering til energibesparende belysning. Vi opfordrer alle virksomheder til at søge om tilskud til dette via de puljer, som Energistyrelsen udbyder,” siger Bolette Christensen, direktør Vordingborg Erhverv. 

4. januar 2022 bliver den første af fem ansøgningsrunder til Erhvervspuljen i 2022 åbnet.

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse om ordningen, der giver støtte til grønne energiprojekter i virksomheder. Erhvervspuljen understøtter private virksomheders grønne omstilling ved at give tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget. Det kan for eksempel være udskiftning af gamle olie- og gaskedler med nye varmepumper, der kører på grøn strøm.

Der planlægges i alt 5 ansøgningsrunder med første åbning allerede i januar 2022, hvor der er afsat op til 225 mio. kr. I den fjerde og sidste ansøgningsrunde i 2021 modtog Energistyrelsen ansøgninger for ca. 126 mio. kr. Det er næsten en tredobling i forhold til seneste ansøgningsrunde.

En opgørelse af de hidtidige ansøgninger, der er givet tilsagn til i 2021 viser en samlet energibesparelse på ca. 1.480 GWh og en besparelse på cirka 230.000 ton CO2 over tiltagenes levetid.

Det er de jyske virksomheder, der har været mest aktive med at søge tilskud til at reducere energiforbruget. Region Midtjylland topper over de regioner, hvor flest virksomheder har søgt om tilskud. Region Sjælland har færrest virksomheder, der har søgt om tilskud.

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug. Puljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029. Læs mere om puljen her

Denne artikel er skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92
E: sk@businessvordingborg.dk

Søren Knudsen

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev