Ny handelsforening i Vordingborg

af | 17. aug 2017 | Detail

Der er en ny forening på vej – Bycentrum Vordingborg. Den 19. september 2017 er der stiftende generalforsamling for Bycentrum Vordingborg, som bliver Vordingborgs nye slagkraftige handelsstandsforening. Samme dag nedlægges den eksisterende forening, Vordingborg Handelsforening.

Bycentrum Vordingborg vil arbejde for, at det bliver en handelsmæssig og kulturel oplevelse at færdes i bymidten. Den nye forening bliver resultatet af den aktuelle positive udvikling, og erfaringer fra andre byer. Detailhandlen i Vordingborg bymidte er klar til en udvikling, der tager afsæt i en bredere funderet medlemsskare. Medlemmer der alle har interesse i en stærk og attraktiv bymidte. Derfor vil Bycentrum Vordingborg fokusere kommercielt, når der hverves medlemmer. Fokus rettes mod værdien i et medlemskab for forskellige målgrupper, som illustreret i tabellen nedenfor.

Medlem Værdi
Forretninger ·       Flere besøgende i bymidten

·       Fremme af generelle vilkår for drift af forretning

Banker ·       Bedre driftsgrundlag for eksisterende erhvervskunder

·       Bedre mulighed for at finde egnede praktikpladser

Erhvervsvirksomheder ·       Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft ved tiltrækning af nye borgere

·       Potentiale for egen vækst gennem øget vækst hos kunder

Uddannelsesinstitutioner ·       Nemmere tiltrækning og fastholdelse af studerende

·       Bedre mulighed for egnede praktikpladser

Lodsejere ·       Mindre risiko for tomme lokaler

·       Udvikling af ejendomme

·       Værdistigning på ejendomme

·       Tæt dialog med forretningsdrivende og andre aktører

Foreninger, kultur- og turismeorganisationer ·       Markedsføring og branding af egne events

·       Bedre sammenhængskraft til byens øvrige aktører

Vordingborg Kommune ·       Stærk medspiller, med samling af aktører der trækker i samme retning

·       Tilflytning og vækst til hele kommunen

Støttemedlemmer ·       Markedsføring

·       Information og netværk

Vordingborg Kommune har bevilget kr. 500.000,- til Bycentrum Vordingborg. Midler som den nuværende handelsforening bl.a. anbefaler anvendt til deltidsansættelse af en medarbejder, hvis primære opgave det første år bliver at hverve medlemmer. Samtidig skal medarbejderen samarbejde med Bycentrum Vordingborgs bestyrelse og et kommende aktivitetsudvalg herunder, således det nuværende aktivitetsniveau i bymidten fastholdes. Ligeledes anbefaler den nuværende handelsforening, at Bycentrum Vordingborgs bestyrelse sammensættes bredt med repræsentanter fra medlemsmålgrupperne.

Har du spørgsmål til det nye Bycentrum Vordingborg, er du velkommen til at kontakte Vordingborg Handelsforening.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev