Muligheder for milliarder

af | 1. jun 2015 | Bygge og Anlæg

For de lokale virksomheder er der en lang række potentielle opgaver og muligheder, når byggeriet af den nye Storstrømsbro går i gang.

Det blev tydeligt, da repræsentanter for en lang række lokale virksomheder fredag d. 29. maj 2015 deltog i et møde med den nye Storstrømsbro som hovedtema. Bag arrangementet stod Vordingborg Erhverv.

Vi skal have gevinst af broen

Mødet fandt sted i Vordingborg Kasernes kursusfaciliteter og blev åbnet af borgmester Knud Larsen, der glædede sig over, det store fremmøde. Han understregede, at kommunen har stort fokus på erhvervsudvikling og iværksætteri, og at der på det seneste er gjort en lang række tiltag for at gøre kommunen endnu mere attraktiv, blandt andet med etableringen af erhvervsområdet ved afkørsel 41. Også i forbindelse med den nye bro er der masser at hente for kommunens virksomheder:

”Vi tror på fremtiden og forbereder os på den. Og selvfølgelig skal vi også have gevinst af den nye Storstrømsbro”, lød det fra Knud Larsen.

Samarbejde gør kagen større

Borgmesterens optimisme og gå-på-mod blev fulgt op af værten for mødet, direktør Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv:

”En ting er sikkert –med broen kommer jobbene. Og de skal ligge i vores kommune”.

”Vordingborg Erhvervs hovedopgave er at skaffe job og erhvervsudvikling i kommunen. Men erhvervsudvikling kommer ikke af sig selv. Derfor vil vi blandt andet gå ind at følge udbud og sende dem ud til jer, når de er relevante. Vi vil vi også gerne bruges af jer til sparring, og vi vil hjælpe jer med uddannelse i, hvordan man bliver prækvalificeret.”

”Og så vil vi slå et slag for øget lokalt samarbejde. Ved at samarbejde kan man gøre kagen større, og man får også bedre mulighed for at være med ved udbud, selvom man ikke er så stor. Det handler om at tænke: Hvad er det for nogle muligheder, vi kan få ved brobyggeriet, og hvordan kan vi bruge det kommercielt?”.

Muligheder i fagentrepriser

Projektchef i Vejdirektoratet Niels Gottlieb, der har arbejdet med det store broprojekt i to år, deltog også i arrangementet med et oplæg. Han understregede over for de 150 fremmødte erhvervsfolk, at der er en lang række muligheder for mindre virksomheder – men det er helt op til det lokale erhvervsliv selv at få fat i opgaverne.

Niels Gottlieb fortalte om opførelsen af den fire kilometer lange bro med dobbeltsporet jernbane, en tosporet vej samt gang-og cykelsti.  Brobyggeriet og de fleste landanlæg er udbudt i total-entreprise, og syv store koncerner, to danske og fem udenlandske, har søgt om at blive prækvalificeret.

Derudover pegede Niels Gottlieb på, at en række opgaver omkring byggeriet bliver udbudt i fagentrepriser, eksempelvis nedrivning, etablering af vandhuller, støjskærme og beplantning. Her kan de lokale virksomheder være med.

Projektchefen fra Vejdirektoratet havde tre slides med, hvor han mere specifikt pegede på tre grupper af mulige opgaver for lokale håndværkere og leverandører.  Se Niels Gottliebs power point slides om den nye Storstrømsbro.

Afledt projekt: Ringsted-Femern Banen

Arrangementets  anden oplægsholder var projektdirektør Jens Ole Kaslund fra Banedanmark. Han fortalte om det store projekt med etablering af Ringsted-Femern Banen, hvor en lang række broer og stationer skal bygges om, ligesom der er elektrificering på vej.

Her kan der også være opgaver for virksomheder i Vordingborg Kommune. Bland andet skal  1200 huse på Sjælland skal have støjisolerede vinduer betalt af Banedanmark, og det er en opgave, der går til lokale håndværkere. Til efteråret vil der desuden være en række nedrivningsopgaver på Sjælland, og der vil også være mulighed for at byde ind på forskellige opgaver med opførelse af støjskærme.

I forbindelse med elektrificeringen af jernbanenettet 2018-2020 vil der ifølge Jens Ole Kaslund også være en masse arbejde, hvoraf en del kan udføres af lokale virksomheder.

Se Jens Ole Kaslunds præsentation om Ringsted-Femern Banen.

Dialogmøder med hovedentreprenører

Niels Gottlieb fra Vejdirektoratet fortalte, at det er hans erfaring, at de store hovedentreprenører gerne vil bruge lokale underleverandører. I den forbindelse er der mulighed for dialogmøder med hovedentreprenører, hvis man får henvendelser fra lokale erhvervsnetværk. Man kan også give kontaktoplysninger på lokale virksomheder til de koncerner, der byder på hovedentrepriser.

Jens Ole Kaslund supplerede med, at det også er hans erfaring, at vindere af entrepriser gerne vil holde kontakt til lokale erhvervscentre.

Resultater fra workshops evalueret og brugt i det efterfølgende arbejde

Efter en lille pause blev de mange erhvervsfolk inviteret i workshops, hvor de i mindre grupper drøftede hvad de selv og erhvervslivet i Vordingborg kommune kan gøre for, at de lokale virksomheder får del i opgaverne omkring brobyggeriet.

Der blev gået til opgaven med stor interesse, og resultaterne fra de ti workshops blev samlet ind og bearbejdet af Vordingborg Erhverv, hvor de indgår i arbejdet på at skaffe de lokale virksomheder mest muligt udbytte af bygningen af den nye Storstrømsbro.

[su_box title=”Mulige arbejdsopgaver” style=”soft” box_color=”#638c1d” title_color=”#000000″ radius=”1″]

Projektchef Niels Gottlieb, Vejdirektoratet, pegede på tre grupper af mulige lokale opgaver i forbindelse med byggeriet af en ny Storstrømsbro:

1. ”Mindre” entrepriser:

 • Anlæg af lokalveje på Masnedø (jord, afvanding, belægning, brolægning, anlæg af ny underføring på viaduktvej)
 • Etablering af erstatningsbiotoper
 • Nedrivning af bygninger og drivhuse
 • Beplantning
 • Skilte
 • Støjskærm

2. Underentrepriser til bro-entreprisen – opgaver på land:

 • Rydning og klargøring af byggeplads
 • Jord- og afvandingsarbejde
 • Belægninger, herunder levering af grus og asfalt
 • Gravearbejde for ledningsejere
 • El- og vandforsyning samt kloakering af skurby
 • Hegning
 • Armering-og støbearbejde

3. Servicering

 • Indretning af skurby/arbejdsområder
 • Transport af materialer internt på byggepladsen
 • Servicering af fartøjer, for eksempel levering af brændstof
 • Levering af forbrugsmaterialer til personale (mad, drikke, papir, rengøring mm.)
 • Kabler- og servicering af it-netværk mm.

[/su_box]

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev