Milliardmuligheder for lokale virksomheder

af | 17. okt 2016 | Bygge og Anlæg

Mere end 150 virksomheder var samlet da Vordingborg Erhverv invitererede indenfor til Anlægskonference 2016, på Hotel Frederiksminde i Præstø.

”Få del i fremtidens milliarder” hed budskabet, da Vordingborg Erhverv inviterede til Anlægskonference på Frederiksminde den 10. oktober, hvor både Banedanmark, Vejdirektoratet, totalentreprenørerne MT Højgaard, M.J. Eriksson og Aarsleff A/S og havnene i Vordingborg og Guldborgsund stillede op og svarede på spørgsmål fra de lokale virksomheder.

Tilhørerne fik først en gennemgang af alle bygherrer og entreprenørers projekter – herunder den nye Storstrømsbro, en opgradering af jernbanen med den nye Ringsted-Femern forbindelse og de tilhørende jernbanebroer, en ny Madsnedsundbro, og ikke mindst udvidelsen af Vordingborg Erhvervshavn. Fokus for dagen var at give et indblik i hvordan de lokale kræfter kunne bringes i spil. Blandt andet lagde MT Højgaard vægt på vigtigheden af at have lokale samarbejdspartnere, som kender til området, når der skal bygges.

Efterfølgende var der god mulighed for at få en mere individuel dialog med de enkelte bygherrer og entreprenører, om de kommende projekter.

anlaegskonference-24”Der har været massiv interesse for konferencen. Det er meget positivt, at se det enorme engagement for at få del i opgaverne og vi har fået gode tilbagemeldinger, fra både deltagere og oplægsholdere, som begge var meget positive over at komme i dialog med hinanden” fortæller Susanne Kruse Sørensen.

På konferencen blev det nye samarbejde Storstrøm Service Group også præsenteret, med stor interesse fra tilhørerne. Formålet med det nye samarbejde er at sikre lokale virksomheder størst mulig andel i de kommende anlægsinvesteringer, og der blev derfor lyttet med stor interesse, da direktør Susanne Kruse Sørensen præsenterede samarbejdet. Storstrøm Service Group kommer til at operere som ’one-point-of-contact’, hvor parterne skal have ukompliceret og effektiv adgang til hinanden og hvor bygherrer og entreprenører på de store projekter kan finde deres underleverandører, og få service 24/7/365.

”Opgaverne formidles gennem Storstrøm Service Group, som har den direkte kontakt til bygherrer og entreprenører, og hvis der er mere end én deltagende virksomhed, som kan løse en opgave, så bliver de alle synliggjort for entreprenøren, som selv afgør hvem man ønsker som underleverandør”, fortalte Susanne Kruse Sørensen på konferencen.

Der er allerede kommet mange tilbagemeldinger og tilmeldinger til Storstrøm Service Group, fra de virksomheder, som deltog på konferencen.

Klik for at læse mere om arrangementet i:

Sydsjællands Tidende

Sjællandske

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev