MikroVirk sat i værk

af | 2. okt 2015 | Vordingborg Erhverv nyheder

Den 29. September 2015 afholdt Vordingborg Erhverv styregruppemøde for et nyt netværk – MikroVirk. De sidste detaljer er nu på plads og styregruppen er klar til opstart den 28. Oktober 2015.

Der har gennem længere tid været efterspørgsel på et netværk for mikrovirksomheder, hvor kommunens små erhvervsdrivende har mulighed for sparring, netværk og for at kunne bidrage til hinandens succes. Vordingborg Erhverv har nu i samarbejde med en række erhvervsdrivende sat et nyt netværk for mikrovirksomheder med 1-10 ansatte i værk.

Der er nedsat en styregruppe på seks initiativrige, selvstændige erhvervsdrivende, som har arbejdet på at få netværket sat på benene. Susan Thydal fra Thydal Kommunikation er en del af styregruppen og tog, tilbage i maj måned, den oprindelige kontakt til Dan Holck-Hansen hos Vordingborg Erhverv. Der er nu blevet arbejdet i et halvt år på at få MikroVirk sat i værk. Nu mangler der kun, at få flere med i netværket inden opstart den 28. oktober 2015.

”MikroVirk giver os små erhvervsdrivende mulighed for at samarbejde på tværs. Jeg undrer mig, når for eksempel grafikere bliver hentet fra Jylland eller Nordsjælland. Der er netværket jo en fantastisk mulighed for at synliggøre de kompetencer vi har lokalt og en personlig reference virker bare bedre”, fortæller Susan Thydal om formålet med MikroVirk.

En kommune fuld af kompetencer

”Der er mere end 3000 mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune, og det er vigtigt, at vi bliver mere synlige og bakker op om hinanden. Det er også en måde at brande kommunen. Vi har et bredt spektrum af alle fagligheder og et sprudlende kulturliv – vi har det hele”, supplerer Marianne Christensen, som er selvstændig coach og storyteller, og en del af styregruppen.

Formålet er at skabe en platform, hvor man som selvstændig i en lille virksomhed kan mødes med ligesindede og sparre med hinanden på tværs af brancher. Ved første netværksmøde bliver der sat fokus på det at netværke og at bruge netværk som en kompetence og ressource. Til det kommer erhvervscoach og underviser Susie Lynge fra Netværksakademiet for at holde oplæg.

MikroVirk går online

For at skabe synlighed omkring MikroVirk bliver der ligeledes lanceret en online portal, hvor medlemmer af MikroVirk kan få en profil, når de bliver en del af netværket. Portalen giver mulighed for at understøtte netværket og giver medlemmerne større mulighed for at lære hinanden at kende.

”Med MikroVirk Online kan der opstå nye relationer, nye vinkler og nuancer. Ved at understøtte mikrovirksomhederne i at skabe større kendskab til hinanden og arbejde tættere sammen, vil vi opleve en synergi, der skaber mere vækst og flere arbejdspladser”, fortæller Dan Holck-Hansen, erhvervsservicechef i Vordingborg Erhverv.

Netværket mødes 10 gange om året, hvor hvert møde har et tema. Foruden de månedlige netværksmøder bliver der planlagt fire satellitmøder, som kommer til at omhandle specifikke emner, som vil være særligt relevante for mindre dele af netværket.

Første netværksmøde er fastsat den 28. oktober 2015. Hvis du har lyst til at være en del af MikroVirk er du meget velkommen til at tilmelde dig på her.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev