IFB’s årsmøde den 23. november 2017 i Køge

af | 28. nov 2017 | Bygge og Anlæg, Vækst

Torsdag den 23. november 2017 afholdt Innovationsnetværk Femern Bælt årsmøde i Køge. Der var 31 deltagere, heriblandt Vordingborg Erhverv. Formålet med mødet var at få SMV gjort interesserede i at deltage i innovationsforløb.

På mødet blev vi præsenteret for fire innovationsprojekter som tilsammen har fået kr. 40 mio til udvikling af fremtidens anlægsbranche. Projekterne varer 2 – 3 år og opstarter nu.

De fire projekter er:

  • Ressourceeffektive anlægskonstruktioner: Formålet med projektet er at finde muligheder for genanvendelse af beton fra f.eks. nedrivning af den gamle Storstrømsbro og fra den midlertidige havn, der bygges ifm Femern forbindelsen. I øjeblikket er det ikke tilladt at bruge nedknust beton i nye anlægskonstruktioner.
  • DigiMon: Formålet med projektet er at udvikle ny teknologi til overvågning af armeringskorrosion samt monitorering af partikler og gasser fra bl.a. entreprenørmaskiner. Det drejer sig primært om udvikling af sensorer og software, men der er også mulighed for at virksomheder i anlægsbranchen kan deltage i feltundersøgelser.
  • Femern SafetyLab: Dette projekt har fokus på viden og serviceydelser indenfor sikkerhed, beredskab og risiko primært ifm brand. Gennem virtuel simulation skal projektet give virksomheder og beredskaber bedre mulighed for at teste og demonstrere sikkerhedsteknologi. Målgruppen af SMV i dette projekt er primært IT udviklere og udviklere af sensorer.
  • Felteksponering og monitorering til forlængelse af anlægskonstruktioners levetid: Projektet har til formål at udvikle og afprøve trådløse teknologier ifm overvågning af betonkonstruktioners levetid.

Hvis du og din virksomhed har interesse i at høre mere om projekterne eller deltage i et af projekterne, så kontakt Marianne Meyer Jakobsen, Netværksleder IFB, tlf 25 74 54 05.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev