Gode udsigter for erhvervslivet

af | 1. aug 2016 | Vordingborg Erhverv nyheder

Mange er nok på vej tilbage til arbejdet efter sommerferien. Sådan er det også hos Vordingborg Erhverv, der allerede har mange planer for sensommeren og efteråret.

Sommeren er ofte en anledning til at gøre status over det sidste halve års arbejde og gøre sig tanker om den kommende tid, også hos Vordingborg Erhverv. Der har været mange spændende opgaver på programmet, og samtidig kan vi se frem til endnu et halvår med stor aktivitet.

Internationalt samarbejde

En af de større begivenheder var uden tvivl afholdelsen af Estonian Week in Denmark i maj måned. Den estiske erhvervsminister, ambassadøren og repræsentanter fra 22 estiske virksomheder var på besøg i Vordingborg kommune, hvor de deltog i seminarer og møder med det lokale erhvervsliv.

Det store arbejde med at styrke relationerne til Estland har vist sig at være anstrengelserne værd. Tilbagemeldingerne på Estonian Week har været meget positive, og der er planer om flere møder mellem danske og estiske virksomheder. Der er med andre ord mange lighedspunkter og fælles interesser mellem vores lokale erhvervsliv og esterne, og det giver derfor god mening at arbejde sammen og på den måde øge vækstmulighederne.

Estonian Week in Denmark er et godt eksempel på, hvor langt vi kan nå, når vi arbejder sammen om at udveksle viden og opbygge relationer, der styrker internationaliseringen af vores lokale erhvervsliv.

Store anlægsprojekter med mange opgaver

Et af vores store indsatsområder er bygge- og anlægsområdet. De kommende års store anlægsprojekter med etableringen af en forbindelse til Femern, en ny Storstrømsbro, Kriegers Flak Havmøllepark og opgraderingen af jernbanen, betyder jobmuligheder for vores lokale bygge- og anlægsvirksomheder.

Vordingborg Erhverv arbejder på, at erhvervslivet får andel i så mange opgaver som muligt. Derfor gør vi meget ud af at samle informationer om relevante udbud, som vi videregiver. Der er allerede en del virksomheder, der har sagt ja til at modtage disse informationer fra os, ligesom der også har været stor interesse for de kurser, vi har afholdt om bl.a. prækvalifikation.

Mandag den 10. oktober afholder vi anlægskonference om de kommende anlægsprojekter, i samarbejde med Vejdirektoratet, Banedanmark og Business Lolland-Falster. Du kan læse mere om konferencen her.

Iværksætteriet blomstrer

Iværksætteri er et andet af vores store indsatsområder. Al erfaring siger, at netværk er meget vigtigt for iværksættere, for herigennem får de selvstændige mulighed for at udveksle erfaringer og ideer til forretningsudvikling. Derfor har vi understøttet udviklingen af MikroVirk, et netværk af iværksættere, der mødes regelmæssigt, og som har deres eget online forum, hvor de kan synliggøre deres kompetencer. Netværket er støt og roligt vokset og har nu mere end 130 medlemmer.

En vigtig del af vores iværksætterindsats er spirepladserne: Det er en gratis kontorplads i seks måneder for iværksættere med en god ide, hvor de kan få lov at udvikle deres koncept, inden de beslutter, om de er parate til at kaste sig ud i livet som selvstændige. Foreløbig har det ført til fem nye virksomheder, blandt andre Den Gode Håndværker.

Jorden gødes for nye erhvervsmuligheder

Vordingborg Erhverv har allerede nu planlagt flere aktiviteter til efteråret, der fortsætter arbejdet med at udvikle erhvervsmulighederne i kommunen, fx:

  • Besøg fra Eksportkreditfonden
  • Årets andet Raketvækst-forløb
  • Salgsworkshop
  • Akademikerdag
  • DUAL Ports – Kickoff møde om bæredygtig havnedrift

Desuden er vi i gang med at planlægge en konference til efteråret, som handler om de kommende anlægsprojekter og de muligheder for erhvervslivet, der følger med dem. Det foregår den 10. oktober – sæt kryds i kalenderen allerede nu og følg med på vores hjemmeside, hvor vi skriver mere om konferencen, efterhånden som vi får detaljerne på plads.

Store forventninger til det kommende arbejde

Hos Vordingborg Erhverv glæder vi os til at forsætte vores arbejde og til samarbejdet med virksomheder, iværksættere og andre gode kræfter, der er involveret i at styrke erhvervsudviklingen i Vordingborg kommune.

Så selv om vejrudsigten ind i mellem lader en del tilbage at ønske, ser udsigterne for erhvervslivet i Vordingborg kommune gode ud.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev