Frugtbart samarbejde

af | 23. dec 2016 | Internationalt

Vordingborgs uddannelser og erhvervsliv i berigende samspil

Det er meget oppe i tiden, at uddannelsesinstitutioner laver projekter i samarbejde med det omgivende samfund, og ZBC har da også et nært forhold til både handelsforeningen i Vordingborg og lokale virksomheder. Men hvor går grænsen for det omgivende samfund, når man ligger i en kommune med ambitiøse internationale visioner? ZBC har med masser af gå-på-mod kastet sig ind i internationaliseringen.

Klaus Lindegaard, som er projektleder og underviser på ZBC’s erhvervsuddannelser og EUX, er ikke i tvivl om udbyttet for både eleverne og erhvervslivet. ”Eleverne vokser med opgaverne, i samarbejdet med virksomhederne. De føler sig set og taget alvorligt på en helt ny måde – og de kan mærke, at det betyder noget, at de leverer et godt stykke arbejde. Det er ikke ligegyldigt for virksomhederne, og det forpligter”.

Set med samfundsbrillerne på er der masser af gevinster ved at have en fremsynet uddannelsesinstitution, som tør prøve kræfter med internationalt samarbejde i ”den virkelige verden”. Udover at tiltrække kommende elever, og at gøre undervisningen spændende og konkret for de nuværende elever, ligger det også ZBC på sinde at bidrage til, at regionens erhvervsliv blomstrer.

Estiske snacks til det danske marked

Et af de internationale projekter Klaus Lindegaards elever er involveret i, er igangsat af Vordingborg Erhverv – og Estonian Week. Den estiske virksomhed Balsnack, som producerer chips og snacks, var interesseret i at undersøge deres muligheder for succes på det danske marked. Igennem Vordingborg Erhverv blev der etableret en kontakt til ZBC, som straks var med på idéen.

Eleverne skal derfor i løbet af foråret lave en række pilotprojekter for Balsnack, herunder markedsundersøgelse og test af deres produkter på det danske marked. Det giver mening i forhold til undervisningen, som bliver helt konkret og anskueliggjort, og Balsnack får en uvurderlig viden om, hvordan danskerne modtager deres produkter.

Når eleverne skal teste produkterne af, bliver det dels ved stande på uddannelsescenteret og dels omkring i byen. Her får de oplevelsen af 1-til-1 kundekontakt. Derudover skal de selv tilrettelægge undersøgelsen, og efterfølgende bearbejde de data, de får med sig hjem omkring indpakning, smag, pris, farver, mv.

Både selve samarbejdet med Balsnack og danskernes møde med Balsnacks produkter kan give eleverne et værdifuldt indblik i kulturelle forskelle og ligheder. ”Det handler om at få et internationalt udsyn”, siger Klaus Lindegaard, som er overbevist om, at projektet med Balsnack vil åbne op for mange lignende internationale projekter.

Initiativ til en stærk Femern-region

ZBC stopper imidlertid ikke her. ”Vi stiller gerne op og hjælper, når vi får en henvendelse fra Vordingborg Erhverv og Handelsforeningen” siger Klaus Lindegaard, ”men vi tager også selv initiativer, som vi håber kan sprede nogle ringe i vandet. Vi er områdets største vidensarbejdsplads, og det er også i vores interesse at skabe et stærkt, dynamisk og attraktivt lokalområde med et godt erhvervsliv”.

Det konkrete initiativ er et 3-årigt projekt, hvor ZBC arbejder sammen med en merkantil uddannelse i Eutin, som ligger ved Lübeck i Nordtyskland.  En gruppe på 8 elever fra ZBC arbejder sammen med en gruppe elever fra Eutin om at lave en fælles virksomhed og et fælles produkt: en maskot for Femern-regionen. Det er altså en form for områdebranding, hvor området midt i mellem de to metropoler København og Hamborg skal markedsføres.

Det kræver en masse samarbejdskompetencer at udvikle et produkt i fællesskab, kommunikere sammen, mv. Først skal der være enighed om konceptet og figuren, dernæst skal der laves en prototype, som siden skal igennem en testfase. Der er allerede nogle gode bud på maskotten, som Klaus Lindegaard kan afsløre har fået form af en ”fri fugl”, som både symbolsk og konkret kan svæve over vandet og landegrænsen.

Delegationer til Eutin og Dublin

Og hvordan skal dette så sprede ringe i vandet til erhvervslivet? Jo, ZBC og den tyske merkantile uddannelse har store planer om at samarbejdet skal komme lokale virksomheder fra både Vordingborg og Eutin til gode. Det bliver næste led i en styrkelse af venskabsbåndet i Femern-regionen.

Her er det altså ZBC, der går i spidsen og baner vejen for et muligt samarbejde mellem danske og tyske virksomheder. ”Vores plan er, at eleverne (i samarbejde med Vordingborg Erhverv) skal arrangere  B2B-møder under et besøg i Eutin. Det kan blive matchmaking i stil med Estonian Week” fortæller Klaus Lindegaard. Igen handler det både om, at undervisningen bliver konkret og forpligtende – og om at skabe resultater og vækst for erhvervslivet i regionen – med håb om både lærepladser og nye arbejdspladser i kikkerten.

”Til februar sender vi desuden elever på studietur til Dublin, hvor de bl.a. skal undersøge den irske iværksætterkultur og bane vej for nye samarbejder den vej på, så 2017 bliver et virkelig spændende internationalt år for ZBC’s merkantile erhvervsuddannelser” afrunder Klaus Lindegaard.

Hvis du leger med tanken om eksport til Tyskland eller Irland, og er interesseret i at høre mere om Eutin samarbejdet eller er interesseret i Dublin, er du velkommen til at henvende dig til projektleder og underviser Klaus Lindegaard på klin@zbc.dk eller Dan Holck-Hansen fra Vordingborg Erhverv på dhh@vordingborgerhverv.dk og høre mere.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev