Fornyet fokus på Kriegers Flak Nord og Syd

af | 10. nov 2021 | Baltic Sea Offshore Hub, Erhvervsnyheder, Klintholm Havn

Udbuddet af Hesselø Havvindmølleparken er sat på pause efter fundet af blød lerbund i særligt den nordlige og vestlige del af området, og det har øget behovet for at finde nye områder, hvor der kan etableres nye havvindmølleparker. Det retter nu fornyet fokus på Kriegers Flak Nord og Syd felterne i Østersøen, der er meget velegnede til havvindmøller.

Kort over Kriegers Flak

(Grafikken viser de nye felter, der skal screenes som mulige nye områder med havvindmølleparker)

Problemerne med Hesseløfeltet får nu Energistyrelsen til at sætte yderligere fart i at undersøge nye områder, der er egnet til at etablere store havvindmølleparker.

Områderne er:

  • Et nedskaleret Hesselø-område + området syd for det nuværende Hesselø-område
  • Et nedskaleret Hesselø-område + Kattegat 2 – et område vest for det nuværende Hesselø-område
  • Kriegers Flak 2
  • Et nedskaleret Hesselø-område + Kriegers Flak 2 Nord – det nordlige af de to sites, som udgør Kriegers Flak 2
  • Nordsøen 1 – områderne syd for den planlagte Thor Havvindmøllepark.
CTV'er servicerer Kriegers Flak nord og syd

Kriegers Flak er et oplagt sted til havvindmølleparker

“Området omkring Kriegers Flak, hvor Vattenfall allerede opererer Danmarks største havvindmøllepark, byder på få tekniske udfordringer og er tæt på et ideelt sted både at producere og levere strøm til elnettet,” siger erhvervsudviklingschef Thorsten Gregersen, Vordingborg Erhverv.

Den nyetablerede havvindmøllepark på Kriegers Flak viser, at der i dag er stort potentiale for offshore-vindenergi i Østersøen – både fra et forretningsmæssigt perspektiv og i forhold til den grønne omstilling i Danmark og resten af EU.

Der er en række fordele ved  Kriegers Flak har, sammenlignet med tilsvarende lokationer:

  • funderingen af havvindmøllerne er nemmere end ved de fleste andre tilsvarende lokationer i Danmark på grund af blandet andet vind – og bølgeforholdene
  • nabolandene (Sverige og Tyskland) ligger indenfor en 40 km radius
  • stort potentiale for yderligere strømproduktion i Østersøen

“Vi er samtidigt i fuld gang med at udvikle Klintholm Havn til at kunne rumme yderligere serviceoperatører udover de to der allerede i dag bruger havnen som servicehavn for havvindmølleparker i Østersøen. Derfor giver det god mening at sætte yderligere gang i udviklingen af havvindmølleparker på Kriegers Flak, da vi har den grundliggende infrastruktur på plads til at servicere havvindmøllerne fra Baltic Sea Offshore Hub på Klintholm havn. Vi er klar,” siger Thorsten Gregersen fra Vordingborg Erhverv.

Behovet for at øge produktionen af grøn strøm fra havvindmøller er stort ifølge branchechef Kristine Grunnet fra Dansk Energi.

Kristine Grunnet taler om Kriegers Flak nord og syd

“Skal vi ned og kigge på Kriegers Flak og sige måske skal vi udbygge hurtigere? Jeg tror under alle omstændigheder så kommer vi til at skulle bruge arealerne i Østersøen til at udbygge markant mere både til at dække Danmarks strømforbrug – men sådan set også til at hjælpe resten af Europa til at blive grønne,” siger Kristine Grunnet fra Dansk Energi.

Fra Bolette Christensen, direktør for Vordingborg Erhverv, er der fuld opbakning til forslaget om at sætte gang i Kriegers Flak Nord og Syd Felterne hurtigst muligt. Det var et synspunkt, hun var ude med allerede tilbage i juni i år, da Hesselø projektet blev sat på pause. Her sagde hun:

”Det er derfor en god ide at bringe Kriegers Flak Nord og Syd arealerne i spil – hvis målet om at producere tilstrækkeligt med grøn strøm skal nås. Vi har ikke tid til at afvente afklaring af Hesselø. Kriegers Flak området er allerede konstateret velegnet til yderligere udbygning,” siger Bolette Christensen.

Se video hvor udviklingsplanen for Klintholm Havn præsenterers af erhvervsudviklingschef Thorsten Gregersen.

Kasper Buur - Presse- og kommunikationskonsulent

Skrevet af Kasper Buur

Presse- og kommunikationskonsulent

T: +45 51 93 58 29
E: kb@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev