Mangel på grøn strøm

af | 2. jul 2021 | Erhvervsnyheder, Grøn omstilling, Power-To-X

Opfordring til klimaministeren: Sæt turbo på havvindmølleparker i Østersøen. Der skal bruges strøm til alt i fremtiden. Vel at mærke grøn strøm produceret af vind eller sol. Og mængden overstiger langt hvad der produceres i dag.

Administrerende direktør i Business Vordingborg Bolette Christensen

Elektriske biler, elektriske tog, elektrisk opvarmning og Power-to-X, der skal forsyne skibstransport, flytransport og tung transport med grønnere brændstof.

I Regeringens nyligt fremlagte elektrificeringsstrategi er missionen klar:

“Opgaven er at sætte strøm til Danmark. Og det vil kræve store investeringer at lave fundamentalt om på den måde, som vi producerer, transporterer og forbruger energi på i dag,” siger klimaminister Dan Jørgensen i strategien.

Men vi er ved at løbe tør for grøn strøm, lyder advarslerne fra Dansk Energi og Wind Denmark. Mudrede bundforhold fik for nylig myndighederne til at sætte udbuddet af 1,2 GW store havvindmølleparker Hesselø i Kattegat i bero på ubestemt tid.
Energiøerne ved Bornholm og i Nordsøen er udskudt til efter 2030, og landvind og sol presses af blandt andet borgerprotester.

”En mavepuster”, konstaterer interesseorganisationen Dansk Energi.
“Det er en bombe under alting”, lyder det fra Wind Denmark.

Brug for plan B

Myndighederne skal meget hurtigt skabe klarhed over situationen og begynde drøftelserne for en plan B for at sikre nok grøn strøm i 2030, fastslår Wind Denmark efter havvindmølleparker ved Hesselø er sat på pause.

”Vi er helt enige i det synspunkt. Politikerne skal sætte turbo på udvidelsen af havvindmølleparkerne i Østersøen for ellers kommer vi lige om lidt til at mangle store mængder grøn strøm og den grønne omstilling risikerer at gå i stå,” siger Bolette Christensen, direktør for Vordingborg Erhverv.

Torsdag fremlagde den radikale europaparlamentariker Morten Helveg-Petersen, der er næstformand for Europa-Parlamentets udvalg for Industri, forskning og energi, en rapport om offshore vind.

Rapporten konkluderer meget kort og skarpt, at det haster med at bekæmpe klimaforandringerne og udbygge med havvind.

”Det er derfor en god ide at bringe Kriegers Flak Nord og Syd arealerne i spil – hvis målet om at producere tilstrækkeligt med grøn strøm skal nås. Vi har ikke tid til at afvente afklaring af Hesselø. Kriegers Flak området er allerede konstateret velegnet til yderligere udbygning,” siger Bolette Christensen.

Kriegers Flak lægger allerede havbund til Danmarks største havvindmølle park drevet af Vattenfall, og møllerne serviceres fra Baltic Sea Offshore Hub på Klintholm Havn. En udbygning af vindmølleparkerne på Kriegers Flak vil samtidigt skabe mange arbejdspladser på Møn.

Download pressemeddelelse

Download pressebillede af Bolette Christensen 

Denne artikel er skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92
E: sk@businessvordingborg.dk

Søren Knudsen

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev