De første 30 dage i City Managerens sko

af | 15. jun 2017 | Detail, Vordingborg Erhverv nyheder

Detailhandlens udvikling i Vordingborg kommune er for alvor sat på dagsordenen med den nye City Manager, der efter blot en måned er ved at blive et velkendt ansigt i handelslivet.

Hvis Thomas E. R. Jakobsen skulle have brugt apostelens heste, havde hans sko for længst været slidt op nu.

”Jeg har været på en del besøg i både Præstø, Stege og Vordingborg”, fortæller Thomas, som siden maj har været City Manager hos Vordingborg Erhverv. Han har i den første måneds tid været rundt til mange af kommunens butikker, og flere kan forvente et visit i den kommende tid.

Tiltrækning og udvikling af butikker

Besøgene har til formål at præsentere Thomas og det, han kan tilbyde detailhandelen. Et andet vigtigt formål er at lære butikkerne at kende.

Denne indsamling af informationer skal resultere i et overblik over udviklingspotentialet for kommunens handelsliv og for udarbejdelsen af en handlingsplan.

”Mit arbejde går overordnet set ud på at tiltrække flere butikker og understøtte dem, vi allerede har,” siger Thomas.

”Så jeg ser på udbuddet af butikker og på, hvilke typer butikker vi med fordel kan få til kommunen. Når vi gør sammensætningen mere komplet, tiltrækker vi flere kunder – og det kommer alle til gavn.”

Vejledning om alt fra e-handel til generationsskifte

Thomas’  indsigt i nationale trends inden for detailbranchen gør ham til en god sparringspartner for de nuværende butikker, når de vil ruste sig til fremtidens udfordringer.

Fx kan han fortælle, at flere og flere forbrugere finder inspiration online, når de skal vælge en vare. Derefter tager de ud i butikken og køber den. Det taler for, at man som butiksindehaver investerer i e-handel og optimerer sin fysiske butik, så den passer ind i en onlinestrategi, mener Thomas, som selv har erfaring som ansat i detailhandelen.

Han har også beskæftiget sig med salg, marketing og ledelse i både små og store virksomheder. Derfor har han erfaring med de overvejelser og beslutninger, der skal træffes både ved opstarten, driften og udviklingen af en forretning.

Han har således en god baggrund til at kunne vejlede om både små og store emner – lige fra etablering af e-handel til spørgsmål omkring butiksfacader og nye forretningsideer.

Ét emne som Thomas gerne ser, at butiksindehaverne tager op, er generationsskifte:

”Mange står over for et generationsskifte i de kommende år. Det er en god ide at komme i gang i god tid, så tag en snak med mig om, hvordan man håndterer det”, opfordrer han.

Stærkt sammenhold skaber resultater for detailhandlen

Selv om Thomas kun har været i gang en måned, har han allerede dannet sig et godt indtryk af, hvad der skal til for at skabe vækst inden for detailhandelen i de tre købsstæder Præstø, Vordingborg og Stege.

”Vi skal skabe en unik profil og tilbyde noget ekstraordinært i forhold til andre købsstæder. Det kan man kun opnå ved at stå sammen og samarbejde.”

I den forbindelse har Thomas mødt stor velvilje blandt de forskellige aktører, som er involveret i udviklingen af detailhandlen, herunder handelsstandsforeningerne.

”De er meget åbne over for mig og for at skabe udvikling. Der er stor optimisme og drive. Det er netop det, der skal til for at skabe et stærkt brand og tiltrække flere kunder”, slutter Thomas.

Vil du også have vejledning om, hvordan du kommer videre med din butik? Du er velkommen til at kontakte Vordingborg Erhverv og booke en samtale med City Manager Thomas E. R. Jakobsen.

[su_button url=”http://vordingborgerhverv.dk/en/contact-us/” background=”#7c014d” color=”#ffffff” size=”10″ center=”yes” radius=”5″ text_shadow=”1px 1px 0px #000000″ title=”Kontakt”]Kontakt[/su_button]

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev