Flermands-hær står klar til at tage imod nye butikker med fuld honnør

af | 29. aug 2019 | Detail, Vordingborg Erhverv nyheder

Den lokale citymanager-funktion er blevet oprustet og har fået ny struktur. Fremover bliver opgaven varetaget af et team bestående af de lokale handelsforeninger med Vordingborg Erhverv A/S som team-leader.

Et nyt samarbejde har set dagens lys, og en fælles koordineret indsats skal i fremtiden styrke de tre handelsbyer Stege, Præstø og Vordingborg. Samarbejdet består af formændene fra de tre handelsforeninger og Vordingborg Erhverv som overordnet ansvarlig for udviklingen af området.

Udover et stadigt fokus på tiltrækning af nye butikker til alle tre byer, så er der i langt højere grad fokus på et koordinerende samarbejde, som skal skabe fælles aktiviteter, et tættere samarbejde og større mulighed for at lærer af hinanden.

Den nye ordning vækker begejstring hos direktøren i Vordingborg Erhverv, Susanne Sørensen:

”Hvor vi tidligere havde en énmandshær har vi nu et forpligtende samarbejde, hvor vi sammen sætter rammerne for hvilken vej vi ønsker udviklingen i de enkelte byer skal gå. Gennem et koordineret samarbejde kommer vi til at stå stærkere, når vi vil tiltrække butikker og vise alt det vores område har at byde på,” fortæller hun.

Den store forskel i det nye setup er et tættere samarbejde med de enkelte foreninger, hvor hver forening får større indflydelse og mere engagement ved én person som bliver tilknyttet Vordingborg Erhverv én dag om ugen. Citymanager-funktionen forbliver forankret i Vordingborg Erhverv, hvor erhvervsservicechef Jens Damgaard er overordnet ansvarlig.

Også hos handelsforeningerne ser de frem til det nye samarbejde:

”Det er en helt ny måde at arbejde på for os, og det giver gode muligheder for at løfte området i fællesskab,” fortæller Rasmus Evind, formand for Præstø og Handel- og Erhvervsforening.

Udover Rasmus Evind fra Præstø og Jens Damgaard fra Vordingborg Erhverv kommer det nye team til at bestå af Tina Olsen fra Møn Handelsstandsforening og Sacha Keller fra Bycentrum Vordingborg.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev