Erhvervsfyrtårn sikrer Femern potentiale

af | 1. mar 2022 | Femern, Vordingborg Erhverv nyheder

På Lollands kyst er det snart ikke kun Hyllekrog Fyr, der guider søfarende den rigtige vej. Et helt ny Erhvervsfyrtårn med udgangspunkt i Femernbyggeriet skal vise vejen for vækst i den sydlige del af Region Sjælland.

Placering til erhvervsfyrtårn med udgangspunkt i Femernbyggeriet

Femern Bælt byggeriet er et grønt pionerprojekt, og 43 millioner kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal sikre at byggeriet kommer til at tiltrække virksomheder og turister til landsdelen. Derved skabes der ifølge erhvervsfremmebestyrelsen en vedvarende vækst, arbejdspladser og eksport.

Pengene kommer primært fra EU, og bliver tildelt et erhvervsfyrtårn i Region Sjælland. Erhvervsfyrtårnet består af et bredt konsortium med Erhvervshus Sjælland i spidsen. Business Lolland-Falster, Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF) og Femern Belt Development er desuden centrale aktører i projektet.

“Femern-fyrtårnet kommer til at accelerere udviklingen i hele Region Sjælland. Med midlerne startes en indsats, der skal sikre, at vi udnytter potentialet og skaber en varig forandring inden for en lang række områder.”

Konkret vil konsortiet bruge Femern-byggeriet som afsæt for et nyt videns- og læringscenter for grønt byggeri. Centret skal ligge i Rødby.

Selvom det det nye videns- og læringscenter kommer til at ligge på Lolland, vil det stadig have værdi for Vordingborg Kommune, forklarer direktør for Vordingborg Erhverv Bolette Christensen:

“Vordingborg Kommune er allerede ved at blive etableret som drivkraft i den grønne omstilling med Vordingborg Havn og havvindmølleparken Kriegers Flak i Østersøen. Men det er vigtigt at få mere grøn viden til området og fortsætte i det grønne spor, for på den måde kan bygge- og anlægsbranchen i kommunen også styrke deres grønne profil og få del af de kolossale vækstmuligheder omstillingen bringer.”

Administrerende direktør i Business Vordingborg Bolette Christensen

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiaW50ZXJuYWwiLCJwb3N0IjoxNTc1OSwicG9zdF9sYWJlbCI6IkluZGzDpmcgMTU3NTkgLSBTdG9yIHVkdmlrbGluZyBww6UgRmVtZXJuYnlnZ2VyaWV0IiwidXJsIjoiIiwiaW1hZ2VfaWQiOjAsImltYWdlX3VybCI6IiIsInRpdGxlIjoiTMOGUyBPR1PDhTogU3RvciB1ZHZpa2xpbmcgcMOlIEZlbWVybmJ5Z2dlcmlldCIsInN1bW1hcnkiOiIiLCJ0ZW1wbGF0ZSI6InRlc3QifQ==”]

Udvikling af turisme

Udover det nye læringscenter vil konsortiet prioritere en del af pengene til at gøre det attraktivt for virksomheder at etablere og internationalisere sig i området.

“Det er positivt at se, hvordan konsortiet har grebet vækstteamets anbefaling om at udnytte den enorme synergi, der ligger i Femern-projektet,” siger Steen Munk, Forretningsudvikler hos Erhvervshus Sjælland og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til Ritzau.

Samtidig skal der udvikles flere attraktive turismeprodukter i området. De mange aktiviteter stiller krav om kvalificeret arbejdskraft, og derfor rummer fyrtårnsprojektet også indsatser for at rekruttere og kvalificere arbejdskraft.

“Med støtten vil vi skabe grundlaget for, at fyrtårnet kan løbes i gang, så etableringen af Femern-forbindelsen kan skabe grobund for vækst og udvikling på Sjælland. Det vil kræve en dedikeret og fokuseret indsats de kommende år, hvis visionen skal realiseres.”

Forretningsudvikler Steen Munk | Erhvervshus Sjælland

To erhvervsfyrtårne

I Region Sjælland er to projekter udpeget som værende et Erhvervsfyrtårn. Det ene er Femernbyggeriet. Det andet fyrtårn er regionens udvikling af bioteknologi.

Konsortiet Biosolutions Zealand skal skabe demonstrations-, opskalerings- og testfaciliteter i verdensklasse inden for biofermentering og bioraffinering. Anlæggene skal i de kommende år opbygges på Teknologisk Institut, DTU, RUC og hos virksomheder i regionen.

Det er dog ikke kun i Region Sjælland, der uddeles midler til Erhvervsfyrtårne. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med i alt 595 mio. kr i hele landet. De 500 mio. kr. er fra EU midler, mens de 95 mio. kr. er midler, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat til udvikling af de lokale erhvervsfyrtårne.

Kasper Buur - Presse- og kommunikationskonsulent

Skrevet af Kasper Buur

Presse- og kommunikationskonsulent

T: +45 51 93 58 29
E: kb@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev