Efter kursus: Kan håndtere større opgaver end før

af | 24. maj 2017 | Bygge og Anlæg

Jane Jensen fra MORSØ ANLÆG ApS havde ikke på forhånd gjort sig de store tanker om, hvad hun ville have ud af sin deltagelse på et kursus om samarbejde mellem lokale virksomheder. Men gevinsten har været stor og har bl.a. betydet, at virksomheden nu har brug for at ansætte flere medarbejdere.

”Det var egentlig bare noget, der skulle prøves,” fortæller Jane Jensen om sin reaktion, da erhvervsudvikler Monica Jensen fra Vordingborg Erhverv tilbød hende en plads på kurset ”Vækst gennem samarbejde”.

Ofte er der meget at hente for de lokale håndværksvirksomheder ved at gå sammen om fx at byde på større opgaver – opgaver, som man ikke ville kunne løfte alene.

Derfor arrangerede Vordingborg Erhverv et kursus bestående af fire formiddage. Her lærte kursisterne om kommunikation og samarbejde og fik indblik i, hvad de kan opnå ved at arbejde sammen.

Sidenhen har Jane været glad for, at hun takkede ja til tilbuddet: ”Kurset har resulteret i, at vi nu har fået flere opgaver og har brug for flere folk.”

Personlig udvikling skaber vækst

MORSØ ANLÆG ApS arbejder med nedrivninger og anlægsopgaver som fx etablering af parkeringsarealer, cykelstier og fortove. Jane er projektkoordinator hos virksomheden. Om kurset fortæller hun, at det ud over samarbejdsmulighederne også havde en anden gevinst for hende:

”Det handlede meget om personlig udvikling. Før skulle jeg tage mod til mig, inden jeg skulle ringe til en mulig kunde og præsentere mig. Nu tager jeg det mere afslappet. Jeg er blevet bedre til at sælge virksomheden, fordi jeg har lært, hvordan jeg skal få kunderne til at fortælle om, hvad de har brug for, i stedet for selv at sidde og snakke.”

Helt konkret har det ført til, at MORSØ ANLÆG ApS har fået en opgave for Lolland Boligforening. Derudover har de fået lov til at byde på etableringen af en naturlegepark i Fredensborg.

Gode værktøjer og inspirerende medkursister

På kurset har Jane også fået værktøjer, hun har kunnet bruge til at lægge en strategi og lave handlingsplaner med. Det har frigivet ressourcer, så MORSØ ANLÆG ApS kan håndtere større opgaver, end de kunne før – som fx en kæmpeopgave som den for Lolland Boligforening.

Det har desuden været godt at møde andre håndværksvirksomheder og få inspiration af deres måde at arbejde på.

”Der har været en åben stemning, og det har været skønt at sidde med de andre og få input til, hvad vi kunne gøre hos os,” siger Jane.

Hun fortæller, at hun bl.a. har fået inspiration til at skrive medarbejderreferencer og lave salgsmateriale, fordi hun har talt med en af de andre kursister om, hvordan de gjorde det i hans virksomhed.

Mod på mere netværk

Formålet med ”Vækst gennem samarbejde” var at skabe grobund for tættere relationer mellem Vordingborg kommunes håndværksvirksomheder. Derigennem kan de drage nytte af deres fælles kompetencer og få flere opgaver.

Jane Jensen kan da også se mange fordele ved at arbejde sammen med flere af de øvrige kursister i fremtiden. Kurset har efter hendes mening åbnet for nogle døre, så man ikke længere bare gør, som man plejer.

Derfor har hun også – som en direkte konsekvens af kurset – meldt sig ind i et lokalt netværk.

”Kurset har betydet, at jeg har meldt mig ind i Global Network Vordingborg for at få mere netværk og kendskab til kolleger at samarbejde med,” slutter Jane.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev