Udvidelse af servicehavnen i Klintholm Havn bliver nødvendig

af | 22. sep 2022 | Baltic Sea Offshore Hub, Erhvervsnyheder, Klintholm Havn

CTV og Skonnert i Klintholm Havn

Hver morgen klokken 07.30 i servicehavnen i Klintholm Havn stiger de morgenfriske vindmølleteknikere fra Vattenfall og ENbW om bord på de store CTV skibe for at sætte kursen mod havvindmølleparkerne i Østersøen.

Herefter sejler de ud på skift, hvor de manøvrerer forbi lystbåde, fiskekuttere og store træsejlskibe, der skal lægge til i havnen.

Tirsdag den sjette september kunne servicehavnen i Klintholm og havvindmølleparken Kriegers Flak fejre etårs fødselsdag. Parken ligger ud for Møns Klint og serviceres fra Klintholm Havn af det svenske energiselskab Vattenfall.

Som servicehavn for havvindmøllerne på Kriegers Flak har havnen på Østmøn fungeret godt, forklarer Morten Skouboe, der er sitemanager for Vattenfall i Klintholm Havn.

”Havnen har fungeret superfint for os. Det er fedt når noget går fra papir og projekt til virkelighed. Når havvindmøllerne nu står der og kører som de skal, så bliver man jo stolt”.

Succesen for Klintholm Havn og den hastige grønne omstilling har skabt en ny udfordring for havnen – der er brug for mere plads.

“Her kunne det være interessant med en privat aktør, der etablerer en flyveplads alle kan bruge, herunder også vindmølleoperatørerne.”

Erhvervsudviklingschef Thorsten Gregersen | Business Vordingborg

Erhvervsudviklingschef med ansvar (Business Vordingborg) for Klintholm Havn Thorsten Gregersen

Mere havvind på vej i Østersøen

Der efterlyses mere havvindenergi i Danmark fra politisk side. Både i regeringens udspil Danmark kan mere II, og efterfølgende forlig og aftaler betyder, at der skal etableres for 6 GW mere havvindenergi.

Desuden blev landene Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland, Letland og Litauen ved Østersøtopmødet på Marienborg enige om at indgå et tættere samarbejde om at syvdoble havvindskapaciteten i 2030. Målet er at bygge 19,6 GW havvind i Østersøen i 2030. I dag er der opført 2,8 GW.

Flere havvindmølleparker i Østersøen giver også mulighed for at få flere serviceoperatører til Klintholm Havn. Kriegers Flak Nord og Syd områderne lige nu ligger først for til at rumme nye havvindmøller.

“Vi (Vattenfall & EnBW, red.) ser hinanden som kolleger hernede.”

O&M Manager Morten Skouboe | Vattenfall

Morten Skouboe foran CTV i Klintholm Havn

Første operatør

Vattenfall var den første vindmølleoperatør, der etablerede sig i Klintholm Havn. Derved fik de en god placering i havnen.

Udover Vattenfall har tyske ENbW etableret sig på den østmønske havn. Sitemanageren for Vattenfall ser det kun som en fordel, hvis der skulle komme flere operatører til Klintholm Havn.

”Vi ser hinanden som kolleger hernede,” fortæller Morten Skouboe.

Han forventer, at de næste havvindmøller, der bliver sat op i Østersøen, vil være dobbelt så store, for at opnå en større effektivitet.

”Når der er en mølle, der er nede af den størrelse, vil man bruge flere penge på at få den i drift igen. Så jeg ser for mig, at en helikopterlandingsplads er et must for fremtidige aktører og faktisk også for os”.

”Der er en del dage, hvor vi ikke kan sejle ud og servicere på grund af høj vind og høje bølger. Det er supergodt, for så tjener vi penge, men hvis der er en mølle, der stopper, er det mange penge, vi går glip af”, forklarer Morten Skouboe.

I dag tager det op til halvanden time for Vattenfalls teknikere at komme ud til de yderste vindmøller på Kriegers Flak. Transporttiden vil blive kraftigt reduceret med helikopter. Landingspladsen skal ifølge Morten Skouboe være tiltænkt som et supplement til en udvidelse af havnen.

Vindmølleteknikere foran CTV-skib i Klintholm Havn

Vigtigt at udvide

Allerede nu kan det være småt med pladsen i havnen, forklarer Thorsten Gregersen.

”Hvert år kører ENBW en boltspændingskampagne, hvor de opruster med skibe, hvilket giver en belastning af havnen.”

Når ENbW kører deres kampagne, hyrer de to ekstra CTV’er til Klintholm Havn og servicering af vindparkerne i Østersøen. Det giver ekstra travlhed og gør pladsen i havnen endnu mere trang.

Vordingborg Kommune besluttetede i 2020 at udarbejde en ’Hvidbog’, med en udviklingsplan for Klintholm Havn for nærmere at få belyst en overordnet strategi og behovet for konkret planlægning.

Hvidbogen for Klintholm Havn lægger op til, at der i alt skal sikres en arealtilvækst på ca. 23.000 m2 til virksomheder inden for vindmølleservice.

Men med den nye store politiske efterspørgsel havvindmølleparker, vil oplægget til havneudvidelsen slet ikke være tilstrækkeligt, hvis der også stadig skal være plads til at lystbådene og skonnerterne kan være i havnen.

”Der er meget, der tyder på at den udvidelse, der er lagt op til i hvidbogen ikke er stor nok”, lyder det fra Thorsten Gregersen.

Handling er afgørende

Derfor gælder det ifølge ham om at handle nu.

”Det er vigtigt, at der kommer en ny plan for Klintholm Havn, hvis der skal tiltrækkes nye operatører,” siger Thorsten Gregersen, der hos Business Vordingborg har ansvaret for at udvikle Klintholm Havn som servicehavn for havvindmølleparkerne i Østersøen.

”Kan vi få flere operatører til Klintholm Havn, skaber det grundlag for flere specialiserede underleverandører. Og det vil betyde endnu flere arbejdspladser til lokalområdet. Underleverandørerne er der ikke i dag, men det kan vi bane vejen for, hvis der var flere operatører,” siger erhvervsudviklingschefen.

Thorsten Gregersen er enig i, at en helikopterlandingsplads bør være en del af planerne for det fremtidige Klintholm Havn.

”Her kunne det være interessant med en privat aktør, der etablerer en flyveplads alle kan bruge, herunder også vindmølleoperatørerne.”

En model der kunne være interessant, ifølge Thorsten Gregersen, kunne være at placere en helikopterlandingsplads ude på molen i forbindelse med en større havneudvidelse af servicehavnen i Klintholm Havn.

”Så skal helikopterne ikke flyve over land, og så er de lige ved siden af operatørerne samtidig med den kommer et stykke væk fra selve byen.”

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev