Et stort marked for eksport af viden om vand

af | 7. dec 2016 | Innovation, Internationalt, Teknologi

Morten Bo Christensen, ejer og stifter af Vandteknik ApS ved Præstø, har gennem mange år arbejdet med drikkevand, vandrensning og anden vandteknologi. Han ser et stort potentiale i at eksportere Danmarks viden på området.

En aprildag i 2016 var Morten Bo Christensen inviteret til Californien til en konference, der handlede om klima og miljø. Dér så han flere ting, der undrede ham:

”De er der, hvor vi var i 1960’erne! De kører rundt i store dieselbiler og vander markerne midt på dagen, mens solen står højt på himlen,” fortæller Morten, der også kan berette, at amerikanerne bruger langt mere vand til toiletskyl og andet hygiejne, end vi gør herhjemme. De ville kunne spare helt op til 70 %, hvis de gjorde som danskerne.

Forundringen gik også den anden vej, når Morten fortalte amerikanerne om de danske metoder:

”I USA renser man alt slags vand for at få dækket behovet, og tilliden til rent drikkevand er, at det skal tilsættes klor for, at man tør drikke det. I Danmark tilsætter vi kun luft til vandet og  lader biologien klare resten via almindelig filtrering gennem et sandfilter opbygget på forskellige måder som en del af rensningsprocessen”, forklarer Morten og fortsætter:

”Desuden har vi i mange år benyttet ”injekt” af luft ved udmundingen på almindelige vandhaner og brusehoveder for at spare på vandet. Så vi ser vand komme ud af vandhanen, men meget af det er faktisk luftbobler. Jeg mødte en professor på konferencen, som grinede meget af det og ville vide mere. Learning about the bubbles, som han sagde.”

Verdensmestre i rent drikkevand

Morten nævner også Kina som et kæmpemarked, hvor danskerne kunne lære kineserne omat ’spare på det rene vand’. I det hele taget er Danmark et foregangsland, når det gælder indsatsen for at passe på drikkevandet. Han forklarer, at udviklingen for alvor tog fart med Svend Auken som miljøminister i 1990’erne.

”Da jeg startede i branchen, brugte man meget vand, og man forudså, at forbruget ville blive ved med at stige. Men det ændrede sig med de afgifter, som blev indført med Svend Auken i spidsen. Man startede også med montering af vandmålere i 1994, og dét knækkede kurven. Nogle steder faldt vandforbruget med 70 %”, fortæller Morten, der også kan fortælle, at ministeren indførte meget lave grænseværdier for indholdet af forskellige stoffer i vandet. Blandt andet blev grænsen for nitrit reduceret fra 0,1 til 0,01 mg/l.

”Danmark har verdens skrappeste lovgivning. Vores drikkevand fra vandhanen er mere rent end det kildevand, som vi køber på flasker i butikkerne. Vi har godt vand i Danmark”.

Masser af rigdom på Møn

Ud fra den succes, Bryghuset Møn har med at sælge vand på flaske, skulle man dog tro, at vandet på Møn er bedre end andre steder i landet!

Ideen opstod, fordi der ligger et lille, men godt vandreservoir på Østmøn. Som Morten siger, er det som virksomhedsleder godt at have flere grene på træet, man kan plukke frugter af, da det giver et bedre indtjeningsmæssigt fundament. Derfor begyndte Thomas Stecher, indehaver af bryghuset, at sælge vand herfra på flaske. Samtidig skabte man en fin lille H.C. Andersen historie om vandet fra den uberørte natur, der gennem mange år er sivet gennem ler- og kridtlag, og som selv Danmarks grundlægger, Klintekongen, ville værdsætte.

Med den fortælling er Møn Vand nu blevet et brand, som også efterspørges på restauranter i København.

”Jeg griner, når jeg ser, der står vand fra Møn på flasker til 70 kr. Jeg sagde engang til en tjener: Er du klar over, at på Møn går de i bad i det her vand! Kom ikke og sig, at de er fattige på Møn!”

Fra murermestersøn til ekspert i drikkevand

vandteknik-praestoe

Fra adressen i Allerslev ved Præstø løser Morten og hans medarbejdere i Vandteknik ApS en lang række opgaver.

Som indehaver af Vandteknik ApS tager Morten og de 15 ansatte sig af en lang række opgaver, bl.a. udførelse og kontrol af drikkeboringer til drikkebrønde, desinficeringer af tanke og beholdere, optimering af vandværker, og renovering af ledningsnet. Firmaet er totalleverandør til store som små vandforsyninger og drikkebrøndsejere.

Dermed har Morten opnået en helt unik og speciel viden, der er oparbejdet gennem mange års erfaringer. Interessen for vand opstod tidligt, da han var med sin far, som var murermester, ude på bl.a. vandværker for at arbejde. I første omgang forsøgte han sig dog i en anden retning:

”Jeg ville gerne være motorcykelmekaniker, men kunne ikke holde ud at gå på beton hele dagen. I 1980’erne var der kartoffelkur og krise, og så meldte jeg mig som soldat. Jeg ville gerne flyve, men de fandt ud af, at jeg havde en bygningsfejl på venstre øje, og så kunne det ikke blive til noget. Så jeg endte, hvor jeg startede som spæd, at lege med vand.”

Af hensyn til vores forsyning af vand var det vist heldigt, at Morten ikke fortsatte som mekaniker eller soldat. I hvert fald har han været med til at præge meget. Eksempelvis har han efter orkanen i 1999 været med til at opbygge nødforbindelser mellem vandværkerne i Danmark og selvfølgelig også i Vordingborg kommune. Ved orkanen var der mange vandværker, der mistede strømmen, og det kan være katastrofalt for fx landmænd og deres dyr. Nu kan de hjælpe hinanden i nødstilfælde.

Fremtidens vand

Nødforsyninger mellem vandværker er der altså styr på – nu gælder det fremtidens måde at behandle vand på.

Derfor har Morten indgået et samarbejde med Piper Environmental Group. Det er et amerikansk firma, der har specialiseret sig i løsninger til rensning alle former for vand, også af grundvand. Sammen skal de udvikle en ny metode, hvor ozon bruges i rensningsprocessen.

Helt konkret betyder det, at de vil udvikle ozonanlæg, som kan opstilles forskellige steder, så der kan blive renset lokalt for stort set al slags forurening. Det vil sige, at man sparer en masse energi, man kan oprense uden brug af andre kemikalier, og hvor forureningen er opstået. Det vil også betyde, at forurenet vand, der i dag ikke kan bruges, vil kunne anvendes.

Ud over det miljømæssige er der også et helt andet aspekt i samarbejdet: I de kommende år vil man mange steder i verden opleve et voldsomt stigende behov for effektive og bæredygtige svar på, hvordan man skaffer rent drikkevand. Derfor vil systemer med ozon kunne eksporteres vidt omkring, og Vandteknik ApS kommer dermed til at række langt ud i verden. Men det vil ikke komme til at betyde noget for virksomhedens egen placering i det sydsjællandske.

”Jeg bliver her!”, konstaterer Morten klart og tydeligt. ”Vi ligger godt her i Allerslev. Der er en smuk udsigt, og her er ro og fred. Det er en dejlig by.”

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev