Ny lokalplan skal sikre plads til PtX på Vordingborg Havn

af | 23. jun 2022 | Erhvervsnyheder, Power-To-X, Vordingborg Havn

Klima- og teknikudvalget i Vordingborg kommune var tirsdag aften vært ved et informationsmøde om de kommende Power-To-X (PtX) virksomheder og potentielt en ny lokalplan på Vordingborg Havn

Informationsmøde Vordingborg Havn

Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel vil tilsammen investere 10,5 milliarder kroner i to produktionsanlæg på havnen. Anlæggene skal producere henholdsvis CO2 neutralt brændstof til fly og metanol til skibe.

Begge anlæg bliver både de første af sin art i verden og de største i verden.

Det kræver mere plads end der er til rådighed i dag. Derfor har de to virksomheder i samarbejde med Vordingborg Havn lavet et fælles ansøgning om at få lavet ny lokalplan. Ydermere vil man ændre kommuneplantillægget for den del af havnen, der skal bruges til PtX anlæggene.

Det var på denne baggrund, at Klima- og teknikudvalget i Vordingborg kommune havde inviteret til informationsmøde forud for at ansøgningen fra de tre virksomheder sendes ud i offentlig idefase høring.

I den fælles ansøgning anmoder virksomhederne om at der kan bygges på den del af havnen, der hidtil ikke har måtte bebygges. Det er på den såkaldte trekant i den vestlige del af den nye havneudvidelse, der skal skabe plads til Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel.

Her skal de to virksomheder have et fælles tankanlæg til opbevaring af den færdigproducerede eFuel til fly og metanol til skibe. Baggrunden for placeringen er nærhed til den nye kaj, der skal anlægges.

“Tiden er løbet fra den beslutning der blev taget sidste år.”

Ny plan for Vordingborg Havn

Enighed i Klima- og teknikudvalg

Det er et kajanlæg, der skal servicere de skibe, der skal sejle råvarer til virksomhederne i form af halmbriketter og indfanget CO2 samt sejle den færdige produktion af flybrændstof og metanol ud af havnen.

Louisa Colombo for Arcadia eFuels, Peter Stabell fra Vordingborg Biofuel samt Jan-Jaap Cramer fra Vordingborg Havn præsenterede hver deres projekter.

Størst interesse og debat var der om den del at forslaget, der handler om at den såkaldte byggelinje skal flyttes og anlæg af en ny multipier i vest retning.

På mødet blev der stillet kritiske spørgsmål til flytningen af byggelinjen, da flere af de fremmødte mødedeltagere, der alle er bosiddende på Ore Strand, klart mente at det var i strid med den politiske aftale, der blev lavet for 1 år siden.

Det er et enigt Klima- og teknikudvalg, der bakker virksomhedernes ansøgning op. Det understregede formand for udvalget Anders Andersen flere gange på informationsmødet.

”Tiden er løbet fra den beslutning der blev taget sidste år. Hvis vi skal have plads til begge virksomheder, er vi nødt til at tage en ny beslutning og lave planerne om,” lød der fra Daniel Irvold, konservativt medlem af Klima- og teknikudvalget samt formand for havnebestyrelsen.

“Vi kan ikke sige nej til disse virksomheder. Vi er nødt til agere nu for at bakke op om virksomheder, der er parate til at investere 10,5 milliarder kroner.”

Udvalgsformand for Klima- og Teknikudvalget Anders J. Andersen | Vordingborg Kommune

Han blev bakket op af formanden for Klima- og teknikudvalget socialdemokraten Anders Andersen:

”Vi kan ikke sige nej til disse virksomheder. Vi er nødt til agere nu for at bakke op om virksomheder, der er parate til at investere 10,5 milliarder kroner, skabe mere end 100 arbejdspladser og sikre at vi når klimamålene,” sagde Anders Andersen på tirsdagens informationsmøde

Forslaget om en ny lokalplan på Vordingborg Havn bliver nu sendt ud i idefasehøring. Høringen varer frem til 28. juli 2022.

Der skal både laves en ændring af gældende kommuneplantillæg og ny lokalplan for en del af havnen.

Efter idefasen bliver der udarbejdet forslag til disse og de sendes ud i offentlig høring i 8 uger før de endelige planer udarbejdes og sendes til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Vordingborg Havn
Søren Knudsen - Presse- og kommunikationsrådgiver

Skrevet af Søren Knudsen

Presse- og kommunikationsrådgiver

T: +45 20 40 95 92

E: sk@businessvordingborg.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Business Vordingborg

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev