Længere byggesagsbehandlingstid – men løsningen er fundet

af | 4. apr 2024 | Nyhedsbrev

Vordingborg Kommune har i flere år ligget blandt de kommuner i region Sjælland med kortest sagsbehandlingstid for byggesager. Og kommunen har stadig kort byggesagsbehandlingstid i 2023, faktisk kortere end året forinden, men i 4. kvartal oplevede ansøgere forlænget sagsbehandlingstid.

”Sidste år stod vi over for udfordringer på grund af ansættelses- og indkøbsstoppet, hvilket førte til, at vi ikke kunne ansætte en barselsvikar eller besætte en ledig sagsbehandlerstilling i afdelingen. Dette betyder desværre, at man kan opleve forlængede sagsbehandlingstider for de sager, som bliver behandlet i øjeblikket. Vi forventer at være tilbage til vores normale niveau, når vi kommer på den anden side af sommerferien,” siger afdelingsleder for Byg & GIS i Vordingborg Kommune Tetyana Larina.

Generelt er tilfredsheden med byggesagsbehandlinger stigende, mens sagsbehandlingstiden for byggesager overordnet set falder på trods af udfordringerne i 4. kvartal.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager har i 2023 været 29,2 dage. Det er et fald fra 38,9 dage i 2020, 34,4 dage i 2021 og 34,6 dage i 2022.

Den generelle tilfredshed med byggesagsbehandlingen er desuden steget på en række parametre, viser årets brugertilfredshedsundersøgelse:

  • 87% af de adspurgte er meget tilfredse eller tilfredse med de oplysninger, de fik, om sagens fremdrift
  • 85,1% af de adspurgte er helt enige eller enige i, at sagsbehandlingstiden var rimelig
  • 90,7% af de adspurgte er helt enige eller enige i, at de kom hurtigt i kontakt med sagsbehandleren

Tallene stammer fra den årlige opgørelse for byggesagsområdet, som blev forelagt kommunalbestyrelsen den 27. marts. Sammen med årsopgørelsen for byggesagsbehandlingen er der gennemført en analyse af brugertilfredsheden for både miljøsager, plansager og byggesager. Også på de to andre områder ligger tilfredsheden højere end sidste år for sagsbehandlingstid.

Andre tiltag på vej

Administrationen vil genindføre de eftertragtede dialogmøder med håndværkere, rådgivere, bygherrer mv. Dialogmøderne er for dem, som har interesse i konkrete byggerier. Her kan de mødes med sagsbehandlerne på bygge-, plan-, og miljøområdet og drøfte aktuelle udfordringer eller stille spørgsmål. Dato for kommende møde bliver offentliggjort i løbet af foråret.

På Klima- og Teknikudvalgets møde tidligere i marts godkendte politikerne at en ny forskrift for miljøhensyn ved byggeri og anlæg sendes i høring. Forskriften har to formål. Det ene er at begrænse væsentlige gener for borgere og forebygge risiko for forurening af jord og grundvand.

Det andet er at gøre sagsbehandlingen mere smidig for den der bygger. Forskriften betyder, at bygge- og anlægsaktiviteter, der overholder standardvilkårene i forskriften, ikke længere behøver at blive anmeldt til kommunen.

Den nye forskrift forventes at komme til at gælde fra 1. maj 2024.

Tilmeld dig Business Vordingborgs nyhedsbrev